Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Stěnové systémy z Liaporu

Liapor® je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor® řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti.

Liapor® se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými zrny s vnitřní stejnoměrnou pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Tato granulovaná forma umožňuje jeho aplikaci v mnoha oblastech stavebnictví, ale i v řadě dalších oborů. Díky síti výroben a obchodních zastoupení a díky kvalitě materiálu a poskytovaných služeb je Liapor® znám po celé Evropě a i na dalších kontinentech. Protože největší část Liaporu se spotřebuje ve stavebnictví pro zásypy, betony a malty, je Liapor® technicky označován jako lehké pórovité kamenivo z expandovaného jílu.

Systém firmy Liapor, LSM k.s. LIAPORDŮM® je založen na optimálním sladění všech hodnot, které vycházejí z výše uvedeného materiálu Liapor®. Soustřeďuje v sobě nejen běžné vlastnosti, ale i ty, kterých konkurence není schopna dosáhnout (tvarová přesnost, pevnost v tlaku, nasákavost a neprůzvučnost). Tvoří jej tvárnice pro obvodové a vnitřní nosné zdivo typu Liatherm, Liapor M a Liapor S, plné a dutinové bloky. Tyto typy se liší z hlediska poměru, velikosti, uspořádání a tvaru dutin a tlouštěk stěn. Provádění zdiva ze zdicích prvků z Liaporu je snadné a rychlé. Použití pera a drážky na většině typů tvarovek umožňuje přesné a rychlé zdění a nižší spotřebu malty. Díky doplňkovým prvkům je možno čistě vyzdít různé délky a výšky stěnových pilířů a různé detaily zdiva. Pomocí speciálních tvarovek je možno ve zdivu vytvářet i šikmé rohy. Díky doplňkovým prvkům, jako jsou věncovky U a L a překlady, je vytvářen jednotný podklad pro omítky.

Zdivo z Liaporu v sobě zahrnuje řadu předností. Je to hlavně vysoký tepelný odpor při dostatečné únosnosti a vysoký akustický odpor při nízké hmotnosti. Dále nejnižší kapilární nasákavost a vzlínavost z klasických stavebních materiálů a velmi dobrá difúzní propustnost vodních par. Zdivo z Liaporu má dobrou požární odolnost, mrazuvzdornost, dobrou objemovou stálost, dobrou přídržnost malty na povrchu. Zdicí prvky z Liaporu jsou hygienicky nezávadné.

Z Liaporu se vyrábějí jak zdicí prvky s vysokým tepelným odporem a s dostatečnou pevností pro obvodové nosné zdivo, tak i zdicí prvky s vysokou pevností, které je možno použít pro silně zatížené nosné zdivo. Díky mezerovité struktuře lehkého betonu z Liaporu mají zdicí prvky vynikající zvukově izolační vlastnosti a mohou být používány pro zvukově izolační stěny. Díky tomu, že zdicí prvky z Liaporu jsou jen velmi málo nasákavé a nemají kapilární strukturu, takže vlhkost zdivem nevzlíná, jsou velmi vhodným materiálem pro zdivo pod úrovní terénu a zdivo těsně nad terénem. Zdicí prvky z Liaporu mají rovněž dobrou požární odolnost a mohou být použity pro požární stěny.

Zdivo z Liaporu nabízí zvýšení kvality bydlení a užívání pro rodinné domky, volně stojící dvojdomky, řadové domy, pro bytové domy, pro drobné provozovny, penziony, hotely, školy, sanatoria, rekreační objekty, zemědělské stavby.

Autor: Pavel Mareček
Foto: Archiv firmy