Objekt v Kladně v současnosti disponuje novými interiéry včetně podlahových konstrukcí a krytin

Step by step na Kladně

Step by Step, neboli krok za krokem mění středočeské krajské město Kladno postupně svůj vzhled i význam. Z ještě nedávno "černého" Kladna známého těžbou černého uhlí a rozsáhlým těžkým průmyslem se pomalu stává město, kam mimo jiné míří kroky mladých studentů se zájmem o moderní a vysoce specializovaný obor biomedicínského inženýrství. Právě tato fakulta Českého vysokého učení technického zde ve výškové budově na náměstí Sítná, místním známého pod názvem KOKOS, našla svoje zázemí.

Minulý rok prošla budova rozsáhlou stavební rekonstrukcí, jejíž nedílnou součástí byly kompletní podlahářské práce, kterých se ujali zkušení pracovníci pražské společnosti 1Step – podlahy s.r.o. Na ploše 5 300 m2 byla stržena původní krytina a s ohledem na problematický stav podkladového potěru, který byl z velké části popraskaný a nestabilní, či přímo dokonce místy chyběl, musel být tento nejprve odborně sanován. V prvním kroku byly z plochy odfrézovány staré zbytky lepidel, výtluky vyplněny samorozlévací, vlákny armovanou potěrovou cementovou hmotou UZIN NC 196 a praskliny příčně vyfrézovány a sešity pomocí ocelových vlnových sponek a dvousložkové silikátové licí pryskyřice UZIN KR 516 s posypem žíhaného křemičitého písku. V místech s extrémním množstvím trhlin bylo navíc položeno armovací rouno UZIN RR 201. Po obvodech stěn byly instalovány obvodové dilatační pásky.

Penetrace a stěrkování

Na takto připravený podklad byla válečkem nanesena disperzní penetrace UZIN PE 260. S ohledem na savost podkladu byla v doporučeném poměru zředěna vodou a aplikována ve dvou nátěrech. Po zaschnutí penetračního nátěru bylo provedeno stěrkování samorozlévací stěrkovací hmotou UZIN NC 115 NEU na bázi sádry s tzv. Level Plus Effect S1). Tato hmota je navíc armována skelnými vlákny a byla ideální volbou pro provedení následné pokládky PVC podlahových krytin, jakož i pro pokládku linolea.

Budova situovaná na náměstí Sítná, místním známého pod názvem KOKOS, prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí

Podlahová lepidla pro PVC krytinu i přírodní linoleum

Pro lepení padla volba na podlahová lepidla UZIN KE 14 a UZIN LE 42 a to s ohledem na pokládanou podlahovou krytinu. Disperzním lepidlem UZIN KE 14 byla lepena PVC podlahová krytina Tarkett s protiskluznou povrchovou úpravou PVC Primo safe T. V případě přírodního linolea Veneto xf2, rovněž od firmy Tarkett v několika barevných dekorech bylo použito speciální disperzní lepidlo na linoleum UZIN LE 42. Oba typy podlahovin svojí pastelovou barevností a jemným žíhaným dekorováním poskytují jednotlivým prostorám velmi teplý a příjemný vzhled a zároveň zaručují vysokou odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení.

Při rekonstrukci podlah objektu byla použita disperzní lepidla UZIN

Nový svěží KOKOS

Ne, Kladno už dávno není „černé” s převládající fádní industriální šedí. Dnes je to životem a barvami pulsující město, které krok za krokem mění svoji tvář. Drobným příspěvkem byla i rekonstrukce budovy KOKOS s novou svěží fasádou i novým interiérem a podlahovou konstrukcí. A za to patří zručným podlahářům společnosti 1Step – podlahy s.r.o. velký dík.

Realizace

 • Objekt: ČVUT, fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno
 • Investor: ČVUT, Praha
 • Generální dodavatel stavby: stavební firma Wachal a.s.
 • Dodavatel podlahářských prací: 1Step – podlahy s.r.o., Praha
 • Plocha: 5 300 m2
 • Podlahová chemie: UZIN NC 196 (cementová potěrová hmota) UZIN KR 516 (uzavírací pryskyřice), UZIN PE 260 (penetrace), UZIN RR 201 (renovační rouno), UZIN NC 115 NEU (stěrkovací hmota), UZIN KE 14 a UZIN LE 42 (podlahová lepidla)
 • Podlahové krytiny: Tarkett Primo safe T a přírodní linoleum Veneto xf2.
 • 1UZIN Level Plus Effect S představuje unikátní moderní technologii, která díky složení a kombinaci surovin a jejich zpracování poskytuje stěrkovacím hmotám s tímto označením přednosti v podobě jejich dokonalého rozlivu, optimalizované savosti, extrémně hladkého povrchu, homogenní a sjednocené povrchové optiky a zrychlený proces vytvrzování. Tyto výrobky jsou rovněž šetrné vůči životnímu prostředí a zdraví člověka zcela v souladu s prioritou trvalé udržitelnosti.

  Autor: Ing. Vladimír Kouba
  Foto: archiv UZIN