Střešní sendvičový izolační panel Kingspan Roof Tile se představuje

Společnost Kingspan působí na českém trhu od druhé poloviny 90. let minulého století a je známá svými výrobky v oblasti stavebnictví. Zejména se jedná o sendvičové izolační panely pro opláštění stěn a střech, nebo tepelně izolační desky.

V rámci EU Kingspan nabízí i další produkty a systémy: systémy zdvojených podlah, solární a fotovoltaické systémy, produkty pro hospodaření s odpadními vodami, nádrže na pohonné hmoty a chemické látky a řadu dalších výrobků pro různá odvětví. Největší a v ČR nejdéle působící divize Kingspan, a.s., sídlící ve východočeském Hradci Králové se zabývá výrobou sendvičových izolačních panelů pro opláštění budov. Portfolio jejích výrobků je velice široké. Tyto panely se nejvíce využívají pro opláštění výrobních objektů, skladových a logistických center, kancelářských budov a sportovních hal. Využití v oblasti rezidenční výstavby nebylo v minulosti tak časté a běžné. Jedním z výrobků, který má ambice uspět právě v rezidenčním sektoru, je střešní sendvičový izolační panel Kingspan KS1000 RT. Jak zkratka v názvu panelu naznačuje, jedná se o střešní panel s vnější profilací ve tvaru střešní tašky, neboli Roof-Tile. Tento panel nabízí tradiční vzhled se všemi výhodami prefabrikované výroby mimo stavbu, zaručenou kvalitu a rychlou montáž – to vše v jediném stavebním prvku.

Anthracite
Terracota

Charakteristika výrobku

Panely Kingspan Roof Tile se vyrábějí v hradeckém závodě na kontinuální výrobní lince dle požadavků zákazníka v délkách od 2,1 do 13,6 metru. Celková délka panelu je vždy dána součtem násobku délek jednotlivých „tašek” (n*325 mm) a koncového přesahu vnějšího plechu u okapu ( 150 mm). Modulová šířka střešního panelu je 1000 mm.

Panely Kingspan Roof Tile jsou tvořeny izolačním jádrem z IPN (PIR) pěny uzavřeným mezi povrchovými ocelovými plechy, z nichž ten vnější je profilován ve tvaru střešní taškové krytiny. Vnější povrchová úprava krycích plechů je tvořena vysoce odolným polymerem „Deep Matt” v tloušťce 35 μm. Je možné volit mezi odstíny Terracota (jako pálená střešní taška) a Anthracite (tmavě šedá).

Možnosti použití

Panely Kingspan Roof Tile jsou vhodné pro většinu typů nosných konstrukčních systémů střech se sklonem větším než 12°. Díky tomu mohou najít uplatnění v různých oblastech výstavby, zejména pak v oblasti bytových a rodinných domů, prodejen, velkoobchodů, kancelářských budov, škol, nemocnic a jiných staveb občanské vybavenosti. Jsou vhodné pro novostavby, ale zejména pro rekonstrukce budov, kdy je jejich velkou výhodou velmi nízká hmotnost a vynikající tepelně technické vlastnosti.

Panely Kingspan Roof Tile je možné instalovat jak na běžné krokevní systémy, tak i na sbíjené příhradové vazníky, ocelovou střešní konstrukci aj.

K datu vydání tohoto článku společnost Kingspan vyrábí panel KS1000 RT ve dvou výrobních tloušťkách, 100 mm a 160 mm, připravuje se i výroba panelu 60 mm pro objekty s nižšími požadavky na tepelně-izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti IPN jádra je λ = 0,0224 W/m.K, hodnota součinitele prostupu tepla je pro panel tl. 100 mm U = 0,226 W/m2.K, pro panel tl.160 mm dokonce U = 0,141 W/m2.K. Uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla jsou návrhové a zohledňují i vliv podélného spoje panelů. Tyto vynikající tepelně-technické vlastnosti platí po celou dobu životnosti, další výhodou je vyloučení rizika kondenzace uvnitř izolačního jádra a také minimalizace tepelných mostů.

Další charakteristiky panelů KS1000 RT

Izolační sendvičové panely KS1000 RT jsou odolné vůči plísním, houbám a hmyzu. Výrobek neobsahuje močovinové formaldehydy a je zdravotně nezávadný. Panely Kingspan KS1000 RT vykazují požární odolnost REI20/RE30, reakce na oheň je B-s1, d0. Z hlediska akustických vlastností panely KS1000RT dosahují indexu vzduchové neprůzvučnosti RW = 24 dB.

Kvalita

Panely Kingspan KS1000 RT jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO 9001:2000 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Montáž a technická podpora

Panely Kingspan Roof Tile jsou k nosné konstrukci kotveny pomocí samovrtných nebo závitotvorných šroubů s těsnící podložkou, výhradně z nerez oceli. Podrobné informace o způsobu kotvení jsou uvedeny v montážních pokynech Kingspan. Architektům a projektantům jsou k dispozici standardní detaily ve formátu DWG a technická podpora Kingspan (techničtí konzultanti pro daný region a technické oddělení Kingspan).

Závěr

Prostřednictvím střešního panelu KS1000 RT společnost Kingspan nabízí stavebníkům i projektantům moderní stavební produkt s vysokou estetickou úrovní a vynikajícími technickými parametry. Výhodou je tradiční vzhled výrobku, který umožňuje použití panelu Roof Tile například v historické zástavbě nebo u venkovských staveb. Panely mají nízkou hmotnost a jejich montáž je snadná a rychlá. Umožňují zjednodušit nosnou střešní konstrukci, např. redukovat spotřebu dřevěných stavebních prvků (krov). Součástí systému Kingspan Roof Tile je i příslušenství v podobě kotevních prvků, lemovacích plechů a dalších střešních doplňků.

Více informací naleznete na webových stránkách www.kingspan.cz nebo můžete využít bezplatného technického servisu a poradenství společnosti Kingspan.

Autor: Ing. Tomáš Doležal
Foto: Archiv firmy