Studentské projekty 2009/2010 v programech TurboCAD a DAEX - finále

Ve dnech 29.4. - 30.4. 2010 se konalo finále čtvrtého ročníku soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2009/2010. Hlavním organizátorem soutěže je společnost ŠPINAR – software s.r.o., která v roce 2006 založila tradici této dnes již prestižní mezinárodní soutěže pro Českou a Slovenskou republiku. Soutěž je určena pro všechny typy škol v České republice a na Slovensku, které ve výuce využívají programy TurboCAD a DAEX.

Cílem této mezinárodní soutěže je především podpořit výuku nových softwarových technologií na školách, motivovat zájem studentů, ponořit se co nejvíce do „problematiky“ programu TurboCAD a vytvořit díky těmto technologiím profesionální výstupy, které si žádá praxe.

Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnilo 21 škol z České a Slovenské republiky, které přihlásily celkem 41 studentských prací. Do finále pak postoupilo 25 soutěžních prací z těchto škol: SSOŠ Bardejov; MENDELU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta; SŠNO Bystřice pod Hostýnem; SOŠ a SOUTO Česká Třebová; SUPŠ HNN Hradec Králové; SOUT Chotěboř; SOŠD Krásno nad Kysucou; SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov; Gymnázium Nový Bydžov; SŠSD Ostrava-Zábřeh; SPŠ Považská Bystrica; ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; SOŠ a SOUN Rosice u Brna; SOŠD Topoľčany; SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická; SOŠT a SOU Znojmo; SOŠD Zvolen; SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina.


Zástupci nejúspěšnější školy a ocenění studenti (zprava): vítězka soutěže Jana Bubáková (SUPŠ HNN Hradec Králové); 2. místo v hlavní kategorii a Cena médií – Michal Papuga (MENDELU v Brně, LDF); 1. místo v nábytkářské kategorii Pavel Píša (SUPŠ HNN Hradec Králové); Mgr. Václav Kosina a Ing. Luděk Jekl (SUPŠ HNN Hradec Králové).

Pro letošní ročník soutěže se spoluorganizátorskou školou stala Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh. Soutěž proběhla ve spolupráci s Moravskoslezským dřevařským klastrem a celý projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU a ze státního rozpočtu ČR.


1. místo v Hlavní kategorii autorky Jany Bubákové ze SUPŠ HNN Hradec Králové

První den finále probíhal v prostorách SŠSD Ostrava-Zábřeh. Na programu byla obhajoba studentských projektů, při níž studenti prezentovali své projekty odborné porotě, složené z vysokoškolských profesorů, vyučujících ze středních a odborných škol a odborníků z praxe. V průběhu prezentace obhajob hodnotili studentské projekty také učitelé a mediální partneři soutěže. Členové poroty následně zvolili tyto vítězné projekty:


2. místo v Hlavní kategorii, autor Michal Papuga z MENDELU v Brně. Ten obdržel také Cenu médií.

1. místo obsadila Jana Bubáková ze SUPŠ HNN Hradec Králové;
2. místo obsadil Michal Papuga z MENDELU v Brně, LDF, který získal také Cenu médií;
3. místo obsadil Tomáš Sapík ze ČZU v Praze, FLD;
Cenu učitelů získal Miroslav Beran z Gymnázia Nový Bydžov.


3. místo v Hlavní kategorii autora Tomáše Sapíka ze ČZU v Praze, FLD.

Cena učitelů pro Mirosla Berana z Gymnázia Nový Bydžov.

Letos poprvé byly hodnoceny nejúspěšnější projekty v následujících kategoriích:

1. místo v nábytkářské kategorii získal Pavel Píša ze SUPŠ HNN Hradec Králové;
1. místo ve strojařské kategorii obsadili Luboš Mašek a Pavel Pavlas ze SOUT Chotěboř a
1. místo ve stavařské kategorii získal Viliam Šištík z SPŠ Považská Bystrica.


1. místo ve strojařské kategorii - Luboš Mašek a Pavel Pavlas ze SOUT Chotěboř.

Po obhajobách studentských prací následovalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, a to za přítomnosti významných osobností, generálních partnerů soutěže, sponzorů a mediálních partnerů. Podpořit studenty přišli: děkanka Fakulty stavební, VŠB Doc. Ing. Darja Kubečková – Skulinová PhD.; Ing. Jana Trombíková z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Mgr. Věra Pálková. Z řad partnerů soutěže se finále zúčastnili Ing. Jan Poledník (MSDK); Monika Pěnčíková (ArcelorMittal); Ladislav Jelen (kuchyně ORESI); Dana Hušková (Therm s.r.o.); Arnošt Tulinger (DAV a.s.); Ing. František Kroček (Ostravské stavby a.s.) a Ing. Zdeněk Albrecht (Bytostav a.s.).

Pro účastníky byl připraven také bohatý doprovodný program, který probíhal v areálu hornického muzea Landek. Zde byla účastníkům představena expozice báňského záchranářství a všichni měli v rámci prohlídky jedinečnou možnost na vlastní kůži vyzkoušet fárání do dolu a dozvědět se o těžbě nerostných surovin v ostravském regionu. V rámci představení hornických tradic se podávala typická hornická svačina a vybraní účastníci byli přijati do cechu hornického tzv. skokem přes kůži. První finálový den byl pak zakončen společenským večerem v restauraci Harenda za doprovodu hudební skupiny Baracuda.

Druhý finálový den pokračoval v prostorách spolupořadatelské školy Soutěží dovedností, při níž studenti uplatnili své dosavadní zkušenosti a prokázali praktické dovednosti při práci v programu TurboCAD. Odborná porota jejich výkony zhodnotila a vybrala tyto tři výherce Soutěže dovedností:

1. místo - Vojtěch Klus ze SŠNO Bystřice pod Hostýnem;
2. místo - Marek Hankovský ze SSOŠ Bardejov a
3. místo - Martin Majerčík z TU vo Zvolene, Drevárska fakulta.


Cena za animaci - Radko Švec SOŠD Zvolen.

Kromě těchto cen udělila odborná porota ještě zvláštní ceny:

Cenu za animaci získal Radko Švec ze SOŠD Zvolen;
Cenu za prezentaci získal Jiří Hlávka ze SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická a
Cenu za odbornou prezentaci získal Arnošt Vespalec ze SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov.


Součástí doprovodného programu bylo také fárání do dolu, kdy měli účastníci jedinečnou možnost prohlédnout si podzemní šachty a dozvědět se o těžbě surovin v regionu.

Na základě všech výsledků byla zvolena Nejúspěšnější školou v soutěži STUDENTSKÉ PROJEKTY 2009/2010, pořádané společností ŠPINAR – software s.r.o. Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi hodnotné ceny od hlavního organizátora společnosti ŠPINAR – software s.r.o., od sponzorů a od mediálních partnerů soutěže. Celá akce proběhla v příjemné přátelské atmosféře. Z pozitivních reakcí účastníků finále a především studentů je zřejmé, že čtvrtý ročník byl úspěšný a přínosný. Věříme, že studenti i ostatní příznivci programu TurboCAD zachovají soutěži přízeň i v příštím ročníku, jehož finále se uskuteční v Hradci Králové.

Autor:
Foto: Archiv Špinar sofrware s.r.o.