Studijní a vědecká knihovnav Hradci Králové

Vznik Studijní a věděcké knihovny (SVKHK) se datuje již do roku 1896, kdy v Hradci Králové vzniklo Městské průmyslové muzeum, jehož součástí byla i knihovna s čítárnou. Od té doby se knihovna několikrát stěhovala a dnes sídlí v nových prostorech „U Přívozu“.

V roce 1896 byla knihovna největší odbornou knihovnou v Hradci Králové a obsahovala vědeckou literaturu české i zahraniční provenience. Knihovna se postupně rozrůstala, prostory nestačily. Sídlila například na Eliščině nábřeží čp. 626, po zrekonstruování synagogy v ní. Když v roce 1994 bylo schváleno navrácení synagogy židovské obci a její prostory, které byly rozptýleny na třech místech HK neodpovídaly požadavkům kladeným na knihovnu 21. století, začalo se jednat o výstavbě nového Knihovnicko-informačního centra „U přívozu”.

Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu”

A tak nakonec v roce 2008 vznikla nová budova SVKHK. Stojí na rohu ulic Hradecké a U Přívozu. Umístění je velmi vhodné, neboť se nachází blízko historického centra, těsně sousedí s areálem Univerzity Hradec Králové a několika středními školami.

Exteriér

Budova má moderní a nadčasový charakter. Její přesný popis pochází z tiskové zprávy z roku 2007. „Dům je v parteru v místě vstupů do knihovny průchozí. Umožňuje tak volné úhlopříčné propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice a univerzitním areálem. Plášť budovy svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro jejich schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. Velká prosklení na koncích křídel u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory knihovny. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny skleněnými kruhovými světlíky. Objekt je umístěn na betonové ploše, která navazuje na okolní komunikace”. Původně se počítalo s barevnými exteriéry. Nakonec z technických důvodů (nebyla zajištěna jednolitost barvy) byl knihovně ponechán surový betonový vzhled. Fasády jsou opatřeny antigraffiti nátěrem.

Interiér

Budova je rozdělena do čtyř křídel (JZ, SZ, JV, SV) a šesti podlaží, z nichž jedno je podzemní. Křídla jsou propojena centrální halou, patra spojuje kruhové schodiště. Východní část knihovny a centrální hala slouží uživatelům, SZ křídlo administrativě a JZ jako skladové prostory. Bezbariérový přístup je možný do všech částí budovy.

V přízemí, se nachází vestibul, šatny, Literární kavárna a Galerie U Přívozu. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje Internet klub a služební prostory. Ve třetím podlaží je umístěn volný výběr, ve čtvrtém studovna periodik a lístkové katalogy, v pátém volný výběr beletrie, studovna, konferenční sál a učebny. Ve všech patrech jsou zřízeny informační pulty a obrazovky s vyvolávacím systémem, jež se aktivují každých pět minut. Studovny lze najít ve všech patrech. Kromě klasických studijních míst se v knihovně nachází i samostudijní boxy.

Vnitřek budovy zdobí freska s názvem Evoluce forem od výtvarnice Martiny Novotné. Dílo znázorňuje vývoj forem od buňky, přes rostliny až po vědění. Je to jeden z mála barevných prvků vyskytujících se v interiéru. Stejně jako schodiště a ,,informační záložka” prochází Evoluce forem všemi patry. Barevné komponenty nábytku a podlah dotváří jinak strohý obraz betonových stěn. Veškeré informace o prostorách knihovny lze nalézt v informačním letáčku s názvem Průvodce po Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a na www.svkhk.cz.

1 Zpracováno z cs.wikipedia.org
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv SVKHK, Helena Hejhálková