Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

V loňském roce uplynulo již pět let od chvíle, kdy byla slavnostně otevřena nová budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Za dobu své existence se stala důležitým a stále se rozvíjejícím odborným a vzdělávacím centrem nejen pro studenty, ale pro širokou veřejnost.

Přesto, že jsme knihovně již věnovali několik článků2), je stále ještě mnoho zajímavostí, které stojí za to ještě zmínit.

Budova knihovny s půdorysem ve tvaru písmene X se nachází na rohu Hradecké ulice a ulice U Přívozu, vytváří propojení mezi univerzitním areálem a nábřežím řeky Orlice a vhodně se tak začleňuje do okolí. Zajímavě pojatý plášť budovy v přirozeném šedém odstínu podtrhuje svým charakterem dynamičnost stavby.

Z historie výstavby moderního objektu

Projekt výstavby knihovny s názvem „Knihovnicko-informační centrum U Pří vozu” byl na Ministerstvu kultury zaregistrován 31. 7. 2001 s celkovým rozpočtem 394,5 mil. Kč. Dne 28. 1. 2002 byla podepsána s Magistrátem města Hradce Králové smlouva o pronájmu pozemků vedle předpokládaného univerzitního kampusu na rohu Hradecké ulice a ulice U Přívozu. Na nový dům pro knihovnu byla vyhlášena architektonická soutěž, která probíhala v období 20. 3. 2002 až 24. 10. 2002. Zvítězila studie týmu Projektil architekti s.r.o. Praha. Všechny architektonické návrhy byly představeny veřejnosti ve dnech 7. až 24. 11. 2002 na výstavě v Muzeu východních Čech. V roce 2003 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Budovu projektovalo Sdružení PRO KIC (společnost Deltaplan a Projektil architekti Praha) v letech 2003 a 2004. Koordinátorem projektu, technickým dozorem a správcem stavby se stala firma Ing. Libuše Vortelová – LIVING Hradec Králové. Dodavatelem stavby byla společnost VCES, a.s. Základní kámen knihovny byl položen 24. 10. 2004. Nová budova byla otevřena 25. 9. 2008, poté, co byl v srpnu a v září přestěhován knihovní fond a celý provoz včetně personálu.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

  • Autoři: Ing. Ondřej Hofmeister, Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek –- Projektil Architekti s.r.o.
  • Projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan s.r.o.
  • Dodavatel: VCES a.s.
  • Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
  • Doba výstavby: 2004–2008
  • Ocenění: Titul ČBS o vynikající betonovou konstrukci v ČR (2008), Stavba roku 2009

Popis knihovnického centra

Budova je rozdělena do čtyř křídel (JZ, SZ, JV, SV) a šesti podlaží, z nichž jedno je podzemní. Křídla jsou propojena centrální halou, patra spojuje kruhové schodiště. Východní část knihovny a centrální hala slouží uživatelům, SZ křídlo administrativě a JZ jako skladové prostory. Bezbariérový přístup je možný do všech částí budovy.

V přízemí se nachází vestibul, šatna, kavárna CrossCafé a Galerie U Přívozu. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje Galerii Automat, relaxační zónu a služební prostory. Ve třetím podlaží je umístěn volný výběr, ve čtvrtém studovna periodik a lístkové katalogy, v pátém volný výběr beletrie, studovna, konferenční sál a učebny. Ve všech patrech jsou zřízeny informační pulty a obrazovky s vyvolávacím systémem, jež se aktivují každých pět minut. Studovny lze najít ve všech patrech. Kromě klasických studijních míst se v 5. NP nachází i samostudijní boxy.

Vnitřek budovy zdobí freska s názvem Evoluce forem od výtvarnice Martiny Novotné. Dílo znázorňuje vývoj forem od buňky, přes rostliny až po vědění. Je to jeden z mála barevných prvků vyskytujících se v interiéru. Barevné komponenty nábytku a podlah dotváří jinak strohý obraz betonových stěn.

Poskytované služby

Studijní a vědecká knihovna poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby převážně klasických druhů dokumentů, informační a rešeršní služby z klasických a elektronických zdrojů v klasické i elektronické podobě. Součástí služeb knihovny je zpřístupňování informací prostřednictvím internetu. Široké veřejnosti nabízí SVK vzdělávací kurzy počítačové a informační gramotnosti a přednášky v cyklech Literární dílny a Pojďme si povídat. Nově vznikl také Klub seniorů s programem Akademie volného času. Uživatelé mají k dispozici parkoviště a hendikepovaní plošinu pro přístup z podzemního parkoviště do přízemí knihovny.

Ve volném výběru je 120 tisíc svazků knih a 2 000 titulů časopisů a novin. K dispozici je 320 studijních míst, některá vybavená počítačem, a studijní boxy pro soustředěné studium jednotlivců a malých skupin. Uživatelé mají možnost používat samoobslužný automat na půjčování knih, samoobslužná multifunkční zařízení na kopírování a tisk. Samozřejmostí je elektronický katalog knihovny a databáze, které knihovna zakoupila nebo k nim získala bezplatný přístup. Lze využívat i elektronického dodávání dokumentů a elektronického dodávání obsahů jednotlivých čísel periodik, meziknihovní výpůjční, informační a reprografické služby. Registrovaným uživatelům knihovna umožňuje bezdrátové připojení k internetu, vzdálený přístup do databází knihovny a bezhotovostní úhrady poplatků. V současnosti SVK akceptuje studijní průkazy šesti středních a vysokých škol v Hradci Králové a Městskou kartu DP. Kromě knihovnických služeb najdou návštěvníci v SVK kavárnu CrossCafé, dvě galerie, konferenční sál, klasickou a počítačovou učebnu. Podrobné informace a aktuální nabídku všech akcí najdete na www.svkhk.cz.

Významná ocenění stavby

Již v roce 2008, tedy krátce po dokončení a zprovoznění objektu, byla knihovna zařazena do soutěže pořádané Českou betonářskou společností (ČBS), uspěla v náročné konkurenci a dosáhla na metu nejvyšší. Titul ČBS o vynikající betonovou konstrukci v České republice potvrdil správnost smělých plánů autorů projektu ze společnosti Projektil architekti s.r.o. vytvořit v sídelním městě Královéhradeckého kraje novou dominantu, která s sebou přinesla punc originality v moderním pojetí.

Dalším významným oceněním byla o rok později nominace a posléze získání titulu Stavba roku. Odborná porota v čele s arch. Sedlákovou udělila SVK HK titul Stavba roku 2009: „Za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je opravdu nevšedním místem, kde si můžete půjčit knihu a načerpat nové informace, na chvíli se zastavit a setkat se s přáteli v neopakovatelné atmosféře.

Výrobek roku 2014

Vydavatelství Vega spol. s r.o. a Institut udržitelné výstavby, s.r.o. vyhlásilo již 8. ročník soutěže stavebních výrobků a technologií Výrobek roku 2014. Mediálním partnerem je časopis Stavebnictví a interiér, partnery soutěže jsou střední a vysoké školy stavebního zaměření a Studijní a vědecká knihovna HK.

Výrobky a technologie nominované do soutěže veřejně představí ve čtvrtek 27. února 2014 zástupci jednotlivých firem na semináři s menší výstavkou. Akce se bude konat v moderních prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Dále bude následovat hodnocení odborné a profesní poroty a studentů a učitelů škol. Odborná porota se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření a uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design). Profesní porota je složena z aktivních architektů a stavebních inženýrů a uděluje Platinovou, Zlatou a Stříbrnou cenu.

Z internetového hlasování studentů partnerských škol vzejde Cena škol. Další ceny mohou udělit Institut udržitelné výstavby a odborní mediální partneři.

¹)Zpracováno z tiskových informací SVK a informací od Bc. Simony Macháčkové
²) Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, č. 10/2012 a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové s Meridou, č. 3/2013
Autor:
Foto: Helena Hejhálková