Subtilní železobetonový skelet zjednodušil stavbu ve svahu

Stavění ve svahu má svá specifika: gravitace, nerovnosti, nestabilita. Vše musí být silnější, rychlejší, pevnější, kvalitnější a lépe připravené. Odměnou bývají majitelům krásné výhledy a zajímavý vzhled domu. Ve svahu v podhůří Krušných hor právě roste stavba, která si zaslouží naši pozornost. Většina překážek daných stavěním ve svahu byla vyřešena díky použití prefabrikované konstrukční soustavy Skeletsystem Goldbeck.

Tento železobetonový systém pro hrubé stavby domů nahrazuje nejnáročnější mokré procesy na stavbě a výrazně zrychluje a zlevňuje stavbu. Jak potvrzuje zdokumentovaná stavba v Teplicích, je tento systém stavění ideálním řešením také do náročného v tomto případě svažitého terénu.

Železobetonové skeletové stavby na patkách

Stavební systémy a prefabrikované celky jsou spolehlivé a přesně známe jejich vlastnosti a výsledné chování. Skeletsystem Goldbeck využívá montovaný systém základové desky se subtilními železobetonovými prvky o tloušťce 200 mm. Konstrukce je založena bodově na monolitických patkách. Základové desky i stropy používají předpjaté dutinové dílce Spiroll, které jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 mm a výšce 500 mm. Konstrukční systém lze doplnit o balkóny a schodiště. Jednotlivé prvky můžete kombinovat a konstrukci postupně doplňovat podle charakteru a požadavků na rozvoj objektu v čase. Reálným příkladem může být stavba mateřské školy o dvou místnostech v přízemí, která je připravená růst spolu s dětmi. Snadno povyroste na školu a v případě potřeby může být změněna na zdravotnické zařízení nebo na pohodlný a rozlehlý domov důchodců.

Založení vily v prudkém svahu

V případě luxusní vily v prudkém svahu v Severních Čechách dokázal Skeletsystem vyhovět několika náročným požadavkům architekta a investora. Založení se dalo vyřešit buď za pomoci rozsáhlých zemních prací, bagrování a vybudování masivní opěrné zdi, nebo bodovým založením na železobetonových patkách. Pozemek připravil pro stavbaře řadu překážek, ale má neoddiskutovatelnou hodnotu pro budoucí obyvatele – celkový nadhled a panoramatické výhledy do okolí. Právě požadavek na použití panoramatických oken byl jedním z dalších důvodů pro volbu Skeletsystemu Goldbeck. Návrh konstrukce dle podkladů od architekta trval jeden týden. Po vydání stavebního povolení začal investor realizovat železobetonové patky. Montáž Skeletsystemu Goldbeck trvala od 12. 5. 2014 do 21. 5. 2014 a prováděl ji montážní tým Goldbeck Prefabeton. S vyzdívkou a dalšími pracemi pokračuje investorem najatá stavební firma.

Nosná konstrukce nebo kompletní hrubá stavba

Železobetonové skelety založené na patkách dnes tvoří základ i řady staveb rodinných domů – menších přízemních, větších, ale i řadových. Nejvíce pociťují výhody Skeletsystemu investoři, kteří staví svépomocí. Dostanou na klíč kompletní nosnou konstrukci, kde další dokončovací práce zvládnou sami nebo na ně poptávají jednotlivé firmy a řemeslníky. Společnost Goldbeck Prefabeton vyslyšela požadavky řady investorů a sama začala nabízet také kompletní dokončení hrubé stavby.

Autor: Ing. Pavel Trtík
Foto: Archiv firmy