Systém stavebních profilů a příslušenství pro střechy LIKOV

Během sedmnácti let působení na trhu se společnost LIKOV s.r.o. stala prestižním výrobcem a lídrem v oboru, který produkuje vysoce kvalitní výrobky pro ETICS – vnější tepelně izolační kontaktní systémy. Produkty na cestě k zákazníkům provází špičkový servis a odborné technické poradenství obchodních manažerů.

Pro zajištění kvality, funkčnosti a dlouhodobé životnosti zateplovacího systému je důležitá správná volba profilů, které řeší problematické detaily a to nejenom technologicky, ale i esteticky. Nesprávná volba profilů v řešených detailech, nebo jejich úplná absence může stejně jako nedodržení technologického postupu vést k porušení funkčnosti celého zateplovacího systému. Náklady na opravy pak bývají vysoké, protože vzniklé chyby a nedostatky se obtížně lokálně odstraňují.

Víceúčelové profily

Firma LIKOV profily nejen navrhuje a vyrábí, ale na základě praktických zkušeností je i inovuje tak, aby jejich použitím bylo možné vyřešit jakýkoli problematický detail. Některé profily pro složitější detaily jsou specifické svým jednostranným použitím, jiné profily mají využití mnohostrannější. Mezi všestrannější – víceúčelové profily patří plastové okenní profily VLT, VLT–2H, LT a novinka letošního roku – profil LTD.

Tyto profily slouží na ochranu rohů horního ostění stavebních otvorů

Tyto profily slouží na ochranu rohů horního ostění stavebních otvorů. Jejich okapnice, buď přiznaná (VLT, VLT-2H) nebo nepřiznaná – tedy podomítková (LT a LTD), zajišťuje odvod dešťové vody ze systému, eliminuje vzlínání vody po horním ostění a případné odmrzání omítky v zimním období.

Balkonový profil pro odvod vody

Další využití

Profily se mohou použít ale i na ochranu rohů a odvod vody z balkonů nebo teras. Zmíněné profily se uplatní také při založení systému a to v případech, kdy použití zakládacího hliníkového profilu není žádoucí – např. u nízkoenergetických nebo pasivních domů. Eliminuje se tak vznik nežádoucích tepelných mostů a zároveň se zvýší požární odolnost zateplovacího systému v oblasti jeho založení, danou normami ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009.

Založení systému bez zakládacího hliníkového profilu
Autor: Roman Valenta
Foto: Archiv firmy