Systém VRV IV nastavuje nový standard

Společnost Daikin přichází s novou již čtvrtou generací VRV, která nastavuje nové standardy v oblasti efektivity, jež znamenají další zlepšení již tak špičkového řešení VRV. Jedná se o tři revoluční inovace: řízení variabilní teploty chladiva, nepřetržité vytápění během odmrazování (také pro VRV tepelné čerpadlo) a VRV konfigurátor.

Nové jednotky VRV IV (Variable Refrigerant Volume - proměnný chladivý výkon) s technologií tepelného čerpadla byly oficiálně představeny v květnu 2012, k zakoupení jsou od října 2012 a v březnu 2013 budou k dispozici s rekuperační jednotkou.

Řízení variabilní teploty chladiva

Řízení variabilní teploty chladiva umožní instalačnímu technikovi přizpůsobit systém přes výběr předvoleb. V průběhu roku je systém automaticky nastaven na nejvyšší úroveň účinnosti (stejná teplota chladiva v průběhu sezóny). S poklesem venkovní teploty roste schopnost systému poskytnout vyšší chladicí výkon, který však není požadován. S poklesem venkovní teploty roste účinnost díky příznivějšímu kondenzačnímu tlaku. Tato technologie poskytuje 25% nárůst sezónní účinnosti, protože systém průběžně upravuje teplotu chladiva v závislosti na celkové požadované kapacitě a na vnějších povětrnostních podmínkách.

Například v přechodném ročním období je aktivována technologie variabilní teploty chladiva, kdy s poklesem venkovní teploty roste teplota chladiva (zvyšuje se vypařovací teplota), tím se výkon systému VRV IV přizpůsobuje reálným požadavkům na chlazení. Díky této technologii výrazně roste účinnost systému VRV IV. Proto systém mění vypařovací teplotu chladiva z 6 °C (dosud jediné nastavení) na vyšší teploty. Což má za výsledek spotřebování méně energie a výrazné zlepšení účinnosti v průběhu sezóny chlazení.

Nepřetržité vytápění

Nepřetržité vytápění během odmrazování je další revoluční novinkou, která z hlediska komplexního vytápění, povyšuje VRV IV na úplně novou úroveň. To dělá z VRV IV nejlepší tepelné čerpadlo na trhu. Nepřetržité vytápění překonává jakékoliv domnělé nevýhody a pochybnosti z tepelného čerpadla, protože nepřetržité vytápění platí pro všechny výkonové velikosti, jakékoliv venkovní podmínky, pro každý jednotlivý cyklus odmrazování!

Proč je to tak důležité? U každého systému tepelného čerpadla dochází k namrzání venkovního výměníku v režimu vytápění. Námrazu na výměníku je nutné pravidelně odstraňovat během procesu, který nazýváme „odmrazování”. Tepelná čerpadla fungují v tzv. „obráceném cyklu”, kdy v podstatě přepnou se do režimu chlazení, které využívá teplo z vnitřních jednotek. To znamená, že vnitřní jednotky přestanou topit a přepnou do režimu chlazení. V určitých případech můžete cítit chlad, který „padá” z vnitřní jednotky. Toto bylo standardem po 70 let a nyní Daikin představil mnohem komfortnější řešení – nepřetržité vytápění během odmrazování. Díky tomu mohou vnitřní jednotky i nadále vytápět a komfortní vnitřní klima se udržuje po celou dobu.

VRV konfigurátor

Nový VRV konfigurátor je poslední částí z trojice novinek a nabízí pokročilé softwarové řešení, které zjednodušuje nastavení a přizpůsobení pro různé aplikace. VRV IV zjednoduší zprovoznění díky této nové možnosti připravit si všechna potřebná nastavení dopředu na počítači nebo mobilním zařízení. To znamená méně času stráveného na střeše ke konfiguraci venkovní jednotky. Průběžná údržba je také snazší i díky grafickému zobrazení, které umožňuje inženýrům vyhodnocení provozních dat a chyb.

VRV IV integruje inteligentní řešení

K doplnění systému VRV IV dodává Daikin také nové centrální řízení s dotykovým displejem – „Intelligent touch manager”, které nabízí intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazeným půdorysem, a které může spravovat až 2 560 skupin vnitřních jednotek.

VRV IV systém může být napojen na širokou řadu vzduchotechnických jednotek, hydroboxů, vzduchových dveř ních clon a kazetových jednotek s kruhovým výdechem se samočisticím dekoračním panelem. V této jednotce se každý den automaticky čistí filtr a tím se snižuje spotřeba energie v průběhu roku až o 50 %. Tato kazetová jednotka je k dispozici také s čidlem, které snímá přítomnost osob v místnosti a pokud není nikdo přítomný, tak sníží nastavené hodnoty nebo se zcela vypne – tím se ušetří dalších 27 % spotřeby energie.

Stále dokonalejší výrobky

Daikin neustále nastavuje nové standardy. V roce 1958 vyvinul první japonský rotační kompresor. Následně v roce 1969 byl vytvořen první Multi Split a nedávno, v roce 2006, to bylo první tepelné čerpadlo Daikin Altherma „vzduch-voda”. Firma vstoupila na trh také jako první s novými chladivy pro tepelná čerpadla, jednalo se o chladiva R-407C, R-410A a R-744 (CO2).

Jeden z největších objevů však přišel v roce 1982, kdy Daikin vytvořil první VRV systém (Variable Refrigerant Volume). Tato zásadní inovace vytvořila zcela novou kategorii na trhu s klimatizacemi díky plynulé regulaci průtoku chladiva. Pak přišlo první rekuperační VRV, dále v roce 2005 vodou chlazené VRV a nedávno VRV řešení pro postupné nahrazení chladiva R-22. Nejnovější VRV IV je opět dokonalejší a účinnější.

Autor: Zuzana Klimková
Foto: Archiv firmy