Systémy REHAU pro celoplošné vytápění

Firma REHAU nabízí na tuzemském trhu ucelený systém výrobků pro podlahové a stěnové vytápění. Správná volba rozvodů tepla v nových i rekonstruovaných stavbách je důležitá jak z pohledu úspor energie, tak i ze zdravotních důvodů a rozhoduje i o úrovni tzv. tepelné a pobytové pohody. Málo je využíváno faktu, že systém plošného vytápění lze v létě využít ke chlazení.

Firma REHAU s.r.o. vyrábí a pro českého zákazníka již jedenáctým rokem distribuuje široký sortiment výrobků zaměřených na použití ve stavebnictví. Z materiálového pohledu lze obecně tento sortiment charakterizovat jako zaměřený na plasty. Jako první vešly v České republice v obecnou známost zejména okna REHAU, plastové systémy kanalizace nebo systémy pro vytápění a sanitu. Ne každý však ví, že firma REHAU je také jeden z největších evropských výrobců plastových prvků pro automobily a je v této oblasti největším dodavatelem také pro tuzemské automobilky.

Celoplošné vytápění

Celoplošné a zejména podlahové vytápění se stává dnes již běžným způsobem vytápění nových i rekonstruovaných obytných budov, kancelářských a průmyslových objektů, škol, restaurací, hotelů a dalších prostor. Jeho podstatou je rovnoměrné rozdělení teploty, v ideálním případě po celé ploše vytápěné místnosti. Díky vysokému podílu energetického sálání se pocit optimální tepelné pohody dostavuje již při výrazně nižších teplotách v místnosti. Nižší teplota teplonosné vody pak přináší úsporu v porovnání s klasickým vytápěním (otopná tělesa) k úspoře 10 až 12 % topných nákladů ročně. Systém podlahového a stěnového vytápění REHAU lze použít při vysokých venkovních teplotách i k chlazení.

Systémy REHAU jsou navrženy tak, aby je bylo možno kombinovat se všemi standardními zdroji tepla, ale také s kondenzačními kotli, tepelnými čerpadly nebo slunečními kolektory. Celoplošné systémy vytápění mají také pozitivní vliv na zdraví člověka, například tím, že minimalizují víření prachu v místnosti (minimální rozdíly teplot vzduchu a plochy podlahy). Tyto systémy jsou velmi vhodné pro alergiky.

Trubka RAUTHERM S

Základem celého systému celoplošného vytápění je vynikající topenářská trubka RAUTHERM S ze zesíťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Koextrudovaná závěrná vrstva pro kyslík je z etylvinylalkoholu (EVAL), polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí. Co se týká pevnosti proti oděru, má vrstva EVAL vysoké rezervy a je proto schopna odolat i nejtvrdším podmínkám na staveništi.

Technika spojování

Technika spojování pomocí násuvné objímky REHAU je nerozebiratelné spojení, tzn. může být použito pod omítku a v betonové mazanině bez revizní šachty. Základem této spojovací techniky je tzv. »paměťový efekt«, schopnost zpětného smrštění trubky RAUTHERM S. Trubka PE-Xa je za studena rozšířena a nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou. Tato spojovací technika smí být použita pouze s odpovídajícími REHAU-fitinky a trubkami RAUTHERM S. Montáž smí být provedena pouze s REHAU-nářadím.

Podlahové vytápění

Dlouholetá zkušenost potvrzuje, že systém podlahového vytápění je obecně vhodný pro všechny typy podlahových krytin: parkety, umělohmotné krytiny, keramické dlaždice, mramor, koberec i další. Firma REHAU na systém velkoplošného vytápění poskytuje záruku v délce deseti let.

Druhy pokládky podlahového vytápění

REHAU nabízí 5 různých druhů pokládky našeho systému podlahového vytápění.

1) Systémová deska

Instalace podlahového vytápění REHAU na systémovou desku je nejběžnější, nejlevnější a nejvíce používaná varianta. Systémová deska je z polystyrénové pěny a splňuje požadavky na izolační materiály pro tepelnou izolaci. Systémová deska s nakašírovanou polystyrénovou pěnou PST 17/15 na spodní straně navíc splňuje požadavky na izolační materiál pro kročejovou izolaci. Přednosti desky jsou velmi rychlá a flexibilní pokládka trubek. Systémová deska je upravena tepelným šokem, takže vyniká vysokou pevností a vodotěsností.

Výška systémové desky včetně výstupků je 39 mm. Celková výška i s betonovou mazaninou pak 87 mm. Pro zlepšení tepelně-technických vlastností betonové mazaniny a tím i funkčnosti systému podlahového vytápění je do betonové mazaniny přidáván plastifikátor.

2) Systém Mini

Tento druh pokládky REHAU podlahového vytápění lze použít především tam, kde jsou požadavky na minimální navýšení podlahy v místnosti. U této desky je používána topná trubka RAUTHERM S o rozměru 12×2,0 mm. Tato systémová deska je upravena tepelným šokem, tím odpadá nutnost pokládky fólie z PE. Stejně jako u »standardní« systémové desky mají výstupky lehce kónický tvar s můstkem pro nazvednutí trubek. Obvodová drážka slouží pro bezpečné a vodotěsné spojení jednotlivých desek. Výška systémové desky Mini včetně výstupků je 26 mm. Celková výška i s betonovou mazaninou je pak 56 mm. Ke splnění požadavků na snížení výšky mazaniny musí být ke zhotovení betonové mazaniny použity speciální přísady: plastifikátor Mini a umělohmotná vlákna.

3) Systém kari síť

Možná rozteč pokládky trubek je od 5 do 30 cm. Nosná rohož REHAU je pokládána přímo na krycí fólii REHAU. Díky přiléhající kari síti je krycí fólie dobře chráněna před poškozením, nedochází k žádnému pronikání vody a betonové mazaniny. Pokládka je v oblasti okrajových ok prováděna přeplátovaně.

4) Systém vodící lišta

Tento druh pokládky doporučujeme použít pro velké objekty. RAUFIX-vodící lišta má délku 1 m, dá se však neomezeně prodlužovat. Háčky na spodní straně lišty zajišťují pevné uchycení lišty v přídavné izolaci. Předtvarované násuvné spoje umožňují spojení lišt bez nutnosti použít nářadí. Klipová svorka na vrchní straně lišty zamezuje zvednutí trubek.

5) Suchý způsob

Základem tohoto způsobu je pokládací deska z vypěňovaného polystyrénu EPS s po celém obvodu nakašírovaným teplovodným hliníkovým plechem. Díky nakašírovanému plechu dochází k rozvodu tepla po celé ploše desky a tím k rovnoměrnému vytápění celé místnosti. Na pokládací desky je nainstalována sádrovláknitá deska. A na tu již vlastní podlahová krytina. Celková výška systému je 55 mm (bez přídavné izolace). Výška pokládací desky pak 30 mm.

Tento druh pokládky umožňuje mimo jiné instalaci REHAU podlahového vytápění na stropy z masivního dřeva a dřevěných trámů. Díky absenci betonové mazaniny je celkové zatížení daného stropu minimální.

Stěnové vytápění

Díky nízkým povrchovým teplotám a rovnoměrnému rozdělení teploty po celé ploše stěny zajišťuje systém stěnového vytápění optimální pocit teplotního pohodlí. Stěnové vytápění může být použito ve všech typech budov. Lze ho také kombinovat s podlahovým vytápěním a použít přitom stejný rozdělovač. Podle zpracování je rozlišováno dále mezi suchým a mokrým způsobem.

Na rozdíl od povrchů podlahy nejsou plochy stěn přímými kontaktními plochami. Z tohoto důvodu mohou být povrchové teploty stěn vyšší. K zachování kritérií komfortu by však neměla být povrchová teplota vyšší než 35 °C.

Mokrý způsob kladení

Topné trubky RAUTHERM S jsou na zdi nainstalovány ve vodící liště. Ta je ke zdi přichycena šrouby a je uložena pod omítkou do cementu nebo vápenocementové malty.

Suchý způsob kladení

Trubky RAUTHERM S 12×2,0 mm jsou uloženy v sádrokartonových deskách s vyfrézovanými drážkami, které jsou přichyceny na dřevěné nebo kovové podkladové konstrukci. Sádrokartonové desky po natření barvou tvoří vlastní stěnu.

Autor:
Foto: Archiv firmy