Takto zkoušené zdivo tady ještě nebylo!

Cihla Porotherm T Profi je moderní materiál spojující dlouhodobě prověřené vlastnosti keramického střepu s tepelnou izolací z minerální vlny. Umožňuje jednoduchou a rychlou výstavbu obvodového zdiva, které není nutné dodatečně zateplovat ani pro požadavky nízkoenergetického nebo pasivního domu.

Cihla Porotherm T Profi nazývaná často „vatovka” se postupně na našem trhu etabluje a stává se stále oblíbenější pro svoji jedinečnou kombinaci užitných vlastností, o kterých již časopis Stavebnictví a interiér vícekrát informoval.

Co všechno se u „vatovky” zkoušelo

Co však tomuto stavu předcházelo? Enormní množství zkoušek a testů, protože konstrukce cihly s integrovanou izolací je natolik odlišná od klasických příčně děrovaných cihel, že například nešlo využít zjednodušeného statického posouzení z Eurokódu 6 a všechny zatěžovací stavy se musely skutečně odzkoušet.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl tak investovala za poslední tři roky do těchto zkoušek více než 5 mil Kč.

Tepelné vlastnosti

Jako první přišly na řadu vlastnosti tepelné a podle tloušťky zdiva bylo dosaženo hodnot součinitele prostupu tepla U v rozmezí 0,14 až 0,21 W/(m2·K).

Statické vlastnosti

Nejobsáhlejší částí zkoušení byly vlastnosti statické, protože zdivo z vatovek bylo testováno i nad rámec normových požadavků a dokonce i v zahraničí. Nejzajímavějším výsledkem pak bylo, že tato cihla, primárně tepelně izolační, dosahuje překvapivě výborných výsledků i z hlediska statiky. Charakteristická pevnost zdiva pro cihly T Profi s pevnosti P8 činí fk = 3,50 N/mm2 srovnatelně jak pro maltu pro tenké spáry, tak i pro polyuretanovou zdicí pěnu Dryfix (3,30 N/mm2), což například otevírá zajímavé možnosti pro vícepodlažní výstavbu (i v zimních obdobích).

Statická zkouška

Požární odolnost

Samozřejmě byla testována také požární odolnost s výsledkem REI 90 DP1, což s několikanásobnou rezervou splňuje normové požadavky na bytové stavby.

Zkouška požární odolnosti

Akustika

Stále důležitější oblastí se dnes postupně stává akustika zdiva a i tam byly u vatovek zjištěny výborné výsledky v rozmezí 51–45 dB (dle tloušťky stěny).

Výstavba zdi pro akustickou zkoušku

Kotvení do zdiva

Nezapomnělo se ani na kotvení do zdiva a ve spolupráci s firmou Fischer i v této oblasti u vatovek došlo k vylepšení vlastností přibližně o 50 % oproti příčně děrovaným tepelně izolačním cihlám.

Vatovky a voda

Nakonec došlo i na celou speciální oblast zkoušení, protože se stále vyskytovala obava, jak se bude chovat minerální vlna uvnitř cihel, když dojde k jejímu promáčení vodou. Pro tuto problematiku neexistují žádné normové zkoušky ani postupy, a tak bylo nutno vymyslet a navrhnout celou metodiku testování tak, aby byly zahrnuty všechny možnosti, ke kterým na stavbách může dojít. Celé sérii těchto zkoušek byla věnována také jedna přednáška na letošním Wienerberger fóru (cyklus přednášek pro projektanty a odborníky) a výsledky testů kondenzace vlhkosti ve zdivu, vzlínání vody, zatížení nezakrytého zdiva deštěm, vysychání zazděných vlhkých cihel a mnoho dalších ukázaly, že voda a vata je skutečně zbytečná obava. Díky kapilárním vlastnostem cihelného střepu totiž docházelo ve všech případech k okamžitému „vysávaní” případné vlhkosti z vaty a k následnému transportu ven a to tak, že obvykle do měsíce byla vata uvnitř cihel suchá. Dokonce i v případě absolutně nereálného extrému, kdy byla vatovka na tři dny celá ponořena do vody! Je však třeba zdůraznit, že k masivnímu zatížení zdiva vlhkostí může dojít výhradně při nedodržení technologických postupů! Přesto ani taková nedbalost vatovku neznehodnotí a zdivo rychle vyschne (podle vnějších podmínek) a jeho vlastnosti se vrátí k původním hodnotám. Vzhledem k výše jmenovanému si tak cihly Porotherm T Profi plně zaslouží titulek – nejvíce vyzkoušené zdivo.

Nová řada cihel plněných minerální vatou byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb”.

Autor:
Foto: Archiv firmy