Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Technologické a produktové novinky v systému Porotherm

Zahájení výroby cihel plněných minerální vatou v České republice je pro společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. významným milníkem v technologickém rozvoji firmy. Společně s novými cihlami Porotherm T Profi domácí produkce byla od 1. dubna 2014 zavedena na trh i nová technologie zdění na lepidlo Porotherm Dryfix.extra a cihla Porotherm 38 S Profi s ochranou proti vzlínající vodě určená pro první vrstvu zdiva.

Nová technologie zdění pro cihly plněné minerální vatou

První duben 2014 byl startovním termínem nejen pro cihly plněné minerální vatou vyráběné v České republice, ale také pro novou technologii provádění zdiva Porotherm T Profi na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra. Lepidlo Porotherm Dryfix.extra je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí hmota, dosahující již po 20 minutách vysoké pevnosti spoje. Lepidlo má konzistenci blízkou již známé zdicí pěně a nanáší se jednoduše v pruzích na čtyři vnitřní silná žebra pomocí aplikační pistole.

Technologie zdění na lepidlo Dryfix.extra zajišťuje velmi rychlou a snadnou výstavbu stěn za úspory až poloviny času oproti běžné technologii zdění. Při samotném zdění není potřeba přívod vody ani elektřiny, není potřeba míchačka ani stavební rozvaděč. Ušetří se tedy nejen čas, ale i náklady na výstavbu. Díky eliminaci tepelných mostů v ložných spárách poskytuje zdivo maximální tepelnou ochranu. Suché zpracování cihel s lepidlem Dryfix.extra umožňuje zdění i v zimním období až do –5 °C.

Nová technologie provádění zdiva Porotherm T Profi na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra
Lepení tvárnice Porotherm T Profi 1/2

Nově zavedená technologie zdění na lepidlo Dryfix.extra pro cihly plněné minerální vatou je použitelná pro celý sortiment cihel Porotherm T Profi domácí produkce, který zahrnuje základní bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm (např. Porotherm 50 T Profi a Porotherm 50 T Profi 1/2). Keramické bloky jsou broušené, s ložnou spárou tloušťky do 1 mm. První vrstva cihel se vyzdívá na dokonale vodorovnou vyrovnávací vrstvu zakládací malty Porotherm Profi AM. Následující vrstvy zdiva se již kladou na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra.

Nová cihla pro účinné řešení soklu

Stále opakující se otázky, jak účinně a jednoduše realizovat ochranu zdiva proti vodě, řeší nová cihla Porotherm 38 S Profi.

Cihla Porotherm 38 S Profi je určena pro první vrstvu obvodového zdiva tloušťky 380 mm a slouží jako dokonalá ochrana stavby proti vzlínající vodě.

Cihelné tvarovky jsou již ve výrobě strojově namáčeny do hydrofobizačního roztoku, po jeho zaschnutí je keramický střep dokonale impregnován proti vodě. Vodoodpudivá vrstva má výšku 4 cm od spodní ložné plochy a je barevně odlišena pomocí pigmentu, který se pro tento účel přidává do hydrofobizantu.

Schéma provedení soklu

Použití soklové cihly Porotherm 38 S Profi je jednoduchou ochranou proti nasáknutí zdiva vodou, jestliže dojde k nahromadění srážkové vody na základové desce v průběhu výstavby. Při použití impregnovaných cihel už není nutné první vrstvu zdiva chránit hydroizolačním pásem vytažením směrem nahoru. Zdivo má vysokou pevnost v tlaku a při své tloušťce 380 mm i vysoký tepelný odpor a výbornou tepelnou akumulaci.

Cihla Porotherm 38 S Profi je určena pro první vrstvu obvodového zdiva tloušťky 380 mm a slouží jako dokonalá ochrana stavby proti vzlínající vodě

Jelikož jsou cihly Porotherm 38 S Profi broušené a určené pro první vrstvu zdiva, zakládají se na vodorovnou vyrovnávací vrstvu malty Porotherm Profi AM. Navazující vrstvy zdiva už mohou být jednoduše zděny například z broušených cihel Porotherm 44 EKO+ Profi / Profi Dryfix na tenkovrstvou maltu nebo zdicí pěnu, ale možné je i klasické zdění na tepelněizolační maltu.

Nová řada cihel Porotherm T Profi plněných minerální vatou a cihla Porotherm 38 S Profi byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb”.

Autor: Ing. Michaela Smutná
Foto: Archiv firmy