Tecomat Foxtrot: Komplexní a dostupný nástroj pro automatizaci budov

Řídicí systém Tecomat Foxtrot od kolínské společnosti Teco a.s. je modulární centralizovaný řídicí systém s širokou řadou distribuovaných periferních prvků s velmi širokým použitím. Díky své skladbě lze ze systému jednoduše vytvořit malé i rozsáhlé aplikace, přitom však cenově dostupné a bez jakýchkoliv omezení pro uživatele či integrační firmu.

Jde o typové i individuální a komplexní projekty domácí automatizace, dále od malých aplikací typu jednoúčelového zařízení (stroj, tepelné čerpadlo) k řízení technologií a dopravních infrastruktur či o rozsáhlé projekty v teplárnách, spalovnách, drážních systémech nebo třeba v ropných terminálech.

Na několika posledních veletrzích (For Arch, Amper, ...) získal systém Foxtrot zajímavá ocenění, a to především za své možnosti, které přináší zákazníkům na poli domácí automatizace (Home Automation) i automatizace budov (Building Management Systems). Jaké jsou klíčové vlastnosti Foxtrotu, díky nimž je tak oblíbený nejen v odborných kruzích, ale zejména u koncových zákazníků a aplikačních firem, což potvrzují slušné meziroční nárůsty prodejů v tuzemsku i v zahraničí?

Výkonná průmyslová centrální jednotka

Díky aplikacím v nejrůznějších oblastech v průmyslu obsahuje základní modul Foxtrotu všechny interface a protokoly pro komunikace s dalšími zařízeními a technologiemi. Je centrálním „mozkem” celého systému, který prakticky nemá omezení pro komunikaci s okolním světem. Svým průmyslovým původem, designem a kvalitou překonává řadu konkurenčních systémů, zaměřených pouze na domácí automatizaci.

Integrovaný web server a programovatelné webové stránky v centrální jednotce

Obsahuje jej každá centrální jednotka a v praxi to znamená, že celý systém a připojené technologie můžeme vzdáleně ovládat prostřednictvím každého zařízení s webovým prohlížečem: z počítače, telefonu, Smart TV, tabletu aj.

Instalační sběrnice CIB – Common Installation Bus®

Instalační sběrnice CIB umožňuje snadné připojení periferních prvků napříč celým domem. Běžným dvouvodičovým kabelem, volnou topologií a bez nutnosti zakončovacích prvků propojíme paralelně všechny senzory a aktory v budově. Zajistíme tak komunikaci i napájení všech periferií. Sběrnice lze libovolně větvit a členit a také v budoucnu libovolně rozšiřovat. Elegantně se tak vyhneme velkému množství drátů, širokým svodům mnoha paralelních kabelů do rozvaděče a ušetříme hodně peněz za materiál i samotnou instalaci. Získáme navíc velkou flexibilitu systému nejen do budoucna, ale i během vlastní realizace stavby, kdy si v praxi často koncový uživatel mění či rozšiřuje požadavky na systém.

Centrální jednotka systému Foxtrot, k níž se jednotlivé periferie připojují buď rychlou sběrnicí TCL2 přímo v rozvaděči, nebo přes sběrnici CIB s volnou topologií kdekoliv v domě. K dispozici jsou i bezdrátové periferie řady RFox, které pomohou tam, kde není k dispozici vodič sběrnice

Nejširší nabídka periferních prvků

Abychom mohli řídit efektivně co nejvíce technologií, je potřeba široká řada sběrnicových periferních prvků – senzorů a aktorů, které snímají požadované veličiny, předávají je centrální jednotce, kde probíhají řídicí algoritmy. Podle nich centrální jednotka naopak vysílá povely do aktorů, které vykonávají příslušné funkce či řídí další technologie – ventily radiátorů, spínače a stmívač, ovladače žaluzií, klimatizace nebo multimediální přehrávače a další. Skladba a šíře periferních prvků systému Tecomat Foxtrot je nejširší na trhu a neustále se rozšiřuje. Zákazníkovi se tedy dostává do rukou systém, s nímž má největší možnosti toho, co řídit.

Nezávislost na designu ovládacích prvků

Volba designu nástěnných ovládacích prvků (vypínače, termostaty, dotykové displeje,...) patří mezi nejdůležitější kritéria architekta a koncového uživatele pro výběr celého systému. Systém Foxtrot je na trhu unikátní svojí nezávislostí na designu těchto prvků. Systém je možné ovládat buď systémovými vypínači na vlastní sběrnici CIB v mnoha designech výrobců vypínačů, ale komunikuje i s libovolnými vypínači sběrnice KNX nebo připojí běžný vypínač a tlačítka.

Volné programování

Systém Foxtrot je možno celý naprogramovat podle světové normy pro PLC programování IEC EN 61131, což zaručuje na jednu stranu tvorbu libovolné aplikace, logiky řízení, ovládání, vizualizace a grafického vzhledu ovládacích stránek. Na stranu druhou má díky tomu uživatel jistotu, že v budoucnu nezůstane se svou instalací sám, protože ve všech zemích je dostatek programátorů se znalostmi programování podle zmíněné normy. Díky volnému programování lze kdykoliv naprogramovat i ty nejsofistikovanější řídicí algoritmy, což je v domě nutné třeba pro složitější řízení systémů vytápění či kombinace zdrojů (fotovoltaika + baterie, kotel, bazén...), které dnes nalezneme již nejen ve velkých průmyslových a komerčních objektech, ale i v rodinných domech.

Ovládání Foxtrotu nástěnnými vypínači v libovolných designech doplňuje moderní ovládání prostřednictvím tabletů, chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení

Parametrizace systému

U výše zmiňovaného volného programování je nutná znalost tohoto programování. Přestože praxe ukazuje, že žádný dům není standardní, existuje však řada zákazníků – integrátorů a instalačních firem, kteří hledají jednodušší alternativu pro nasazení systému Foxtrot a tou je naparametrizování typických funkcí pro domácí automatizaci. V parametrizačním prostředí FoxTool se parametrizování provádí jednoduše a rychle formou dialogů a výběru z přednastavených voleb. Koncový uživatel přitom má jistotu, že když narazí na limity parametrizace systému (a to i v budoucnu), tak vždy je možné přechodem na volné programování algoritmizovat vše, co je uvedeno výše.

Komunikace s okolím

Díky plné integraci systému do ethernetu/internetu je Foxtrot a celá instalace připravena přes zabezpečení hesly k dálkovému monitoringu, ovládání a k dálkové správě. Také umožňuje zaznamenávat jakákoliv data a události v systému, nahrávat je či přímo odesílat přes internet do databází, posílat alarmové e-maily nebo SMS zprávy, což lze použít například pro archivaci údajů z důvodu bezpečnosti, sledování spotřeb energií a následné optimalizace spotřeby nebo prostě předávání jakýchkoliv dat ze systému pro jejich následné použití a vyhodnocení.

Komplexní systém

Systém Foxtrot díky své otevřenosti ven z centrální jednotky umožňuje integrovat prakticky všechny technologie, které se v domech a budovách používají a s nimiž komunikovat lze. Mimo všechny běžné technologie, např. také multimediální a audio/video systémy. Zákazník díky tomu může získat komfortní jednotný přístup k ovládání všech technologií v domě a díky centralizovanému řešení také částečně ušetřit, protože řadu technologií (např. rekuperaci) může pořídit bez vlastní řídicí jednotky a zamezit tak zdvojení řídicích prvků.

Garance záručního a pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů min. 10 let

Firma Teco běžně garantuje všem svým zákazníkům pozáruční servis a náhradní díly minimálně 10 let od skončení výroby příslušné generace řídicího systému, což dnes nabízí málokterý konkurenční systém na trhu. Zákazník má jistotu, že investice do domácí automatizace s Foxtrotem je zajištěnou investicí na dlouhá léta.

Kompatibilita generací

Jednotlivé generace řídicích systémů firmy Teco jsou navzájem kompatibilní. To znamená, že i instalace provedené v dávnější minulosti lze rozšiřovat současnými prvky a systémy. A to představuje další významnou ochranu investice do budoucna i pro současné zákazníky.

Domácí automatizaci i Building Management System se systémem Tecomat Foxtrot je možné vytvořit jako individuální řešení na míru každého zákazníka: domu, objektu nebo technologie. Seznam certifikovaných realizačních firem nalezne koncový uživatel na stránkách www.ovladejsvujdum.cz. Firma Teco také pořádá průběžně řadu školení pro aplikační firmy i projektanty, které naleznete se všemi technickými informacemi na www.tecomat.cz.

Autor: Ing. Petr Ovčáček
Foto: Archiv firmy