Tecomat Foxtrot – řídicí uzel pro Smart House

Nejedná se o stavební prvek, stavební materiál, ale o elektronický řídicí systém, určený pro řízenou koordinaci funkcí všech doposud oddělených jednoúčelových technických zařízení v domě. Aby dnešní domy splnily všechny zákonné povinnosti, např. na bezpečnost nebo minimalizaci spotřeby energií, se již bez instalace takového centralizovaného prvku neobejdou.

Trh a zákazníci hledají takové zařízení, které by bylo cenově dostupné, dostatečně univerzální a rozšiřitelné v budoucnu s jednoduchým nastavením a s životností rovnající se životnosti klasického provedení drátového silnoproudu.

Dlouholeté zkušenosti

Systém Foxtrot vychází z dlouholeté čtyřicetileté zkušenosti firmy Teco v oblasti průmyslové automatizace. Tedy z principů dlouhodobé životnosti systému v reálné instalaci, nekompromisní provozní spolehlivosti i v extrémních podmínkách, dlouhodobé a snadné servisovatelnosti – minimálně 20 let a propracované interní diagnostiky mezních a poruchových stavů, vzdáleného přístupu k diagnostice, vzdáleného upgrade firmware atd. Dále je to rozšiřitelnost systému a volná programovatelnost, protože právě dlouholeté zkušenosti ukazují, že se projekty a automatizační úlohy v praxi neopakují a zejména v oblasti domů a bydlení je každá instalace vysoce individuální. Při konstrukci systému Foxtrot, se kterým se počítalo nejen s užitím v oblasti průmyslu, ale i s instalacemi v domech a budovách, tedy do klasických silnoproudých rozvaděčů určených pro instalaci prvků – jističů na tzv. DIN lišty. Dbalo se tedy i na provedení upevnění a krytování všech základních a rozšiřujících modulů, aby vypadaly elegantně i v rozvaděčích, byť jsou většinou zavřené.

Ovládání domu a jeho jednotlivých zařízení interaktivně přes 3D pohled na půdorys domu

Rozšíření systému

Systém byl rozšířen o dvouvodičovou instalační sběrnici CIB Common Installation Bus®. Dvouvodičovou proto, aby se minimalizovala pracnost při propojování, dále lze tuto sběrnici na rozdíl od zavedených průmyslových sběrnic libovolně větvit a nevyžaduje impedanční přizpůsobení na koncích. Nejdelší větev může být dlouhá až 500 m. Sběrnice je univerzální a mohou se na ni připojovat senzory – vypínače, otočné ovladače, termostaty s displeji, snímače kontaktů, řídla teploty, vlhkosti, CO2, kouře, pohybu, aj. Připojí se na ně i aktory – výkonová relé, ovladače žaluzií a jiných motoricky ovládaných prvků – vrat, markýz aj., dále stmívače pro nejrůznější světelné zdroje, nově především LED žárovky, LED pásky a LED výkonové čipy, které jsou daleko komplikovanější než stmívání klasických žárovek. Sběrnice umožňuje připojit i zabezpečovací a přístupové prvky – zámky, kódovací klávesnice nebo RFID čtečky a biometrické čtečky.

Foxtrot řídí žaluzie

Nezávislost na designu

Specialitou systému je jeho nezávislost na určitém designu interiérových prvků – vypínačů, zásuvek. Na sběrnici lze připojit jakýkoliv. V řadě designů ABB, Obzor, EFAPEL, MERTEN dokonce existuje úprava na systémová tlačítka s krátkým zdvihem a signalizací stavu LED.

Do systému patří i bezdrátové prvky pro případ, že je nutno doplňovat senzory nebo aktory i později, když už není možné zasekat sběrnici.

Různé kombinace

Systém je otevřený i k jiným zavedeným standardům a sběrnicím. Má propojení a lze ho tedy kombinovat s prvky systému KNX, což je v západní Evropě standard pro sběrnicovou instalaci bez centrální jednotky. V přípravě jsou komunikace na další bezdrátové systémy, např. IQRF, Z-Wave nebo Enocean.

Systém Foxtrot podporuje nejen běžnou tzv. měkkou automatizaci – řízení osvětlení, žaluzií, teploty v jednotlivých místnostech, případně multimediálních přehrávačů, měření spotřeby energie a ovládání přes mobilní telefon, ale i automatizaci „těžkou”, tj. řízení a optimalizaci spotřeby, nákupu, výroby a ukládání energií. Jde také o řízení odsunutí spotřeby tak, aby se do času rozložily zbytečné špičky, tj. souběhy spotřeby. Systém umožňuje řízenou maximalizaci spotřeby z instalovaných fotovoltaických i termických solárních panelů. Systém dává SW i HW podporu pro integraci baterií s volitelnými kapacitami pro zálohování provozu domu i déle než jeden den.

Foxtrot řídí měření a regulaci v domech

Neomezená programovatelnost

Systém nepřináší naprogramovaný jediný, a tedy správný koncept řízení moderních domů nabitých technologiemi, ale sám je volně programovatelný a teprve systémový integrátor, který je v přímém kontaktu se stavebníkem, investorem a provozovatelem, mu může zrealizovat libovolnou funkci a může sám vytvořit zbrusu nové a pokročilé funkce. Příkladem může být použití Foxtrotu k řízení domácího minipivovaru.

Systém je programovatelný podle světového standardu IEC. K 600 funkcím dodávaných výrobcem formou softwarových knihoven bylo možno ihned integrovat dalších 600 funkcí z knihoven, které tvoří německé sdružení Open Source Community for Automation Technology (OSCAT) .

Foxtrot se stal základním řídicím systémem tepelných čerpadel cca 6 českých výrobců, vestavěnou řídicí jednotkou pro rekuperační ventilace dalších 2 českých výrobců a jednoho distributora zahraničního produktu.

Foxtrot řídí klimatizace

Maximální využití

Připravuje se řízení bazénů a gastronomické vybavení – automatické pánve, videomixážní pult aj. Pro řízení rekuperace fy. Atrea má systém Foxtrot podporu pro komunikaci s těmito jednotkami. Systém Foxtrot má velkou lokální paměť pro naměřená data a uplatňuje se i v tzv. smart meteringu. Je přímo integrovaný do internetu jak pro dálkový přístup a servis, tak i pro získávání informací z internetových zdrojů – o předpovědi počasí, o cenách energií, o přesném čase. Je připraven i pro integraci tzv. internetu věcí IoT, i když sám o sobě je velmi významnou věcí v internetu již od svého vzniku v roce 2007.

Úspěšnost po celém světě

Dosud bylo vyrobeno a instalováno více než 20 000 centrálních modulů Foxtrot ve všech možných provedeních v různých i průmyslových oblastech použití a ve více než 30 zemích po celém světe. V současné době probíhá certifikace pro Austrálii a pro Severní Ameriku.

Připojení do internetu a návaznost na cloudové služby, na geografický informační systém Marushka, databáze pro sběr dat z měřičů AVE2 a vizualizační systém pro dispečinky Reliance2, předurčují systém Foxtrot pro bezproblémovou integraci do vyšších struktur jako jsou Smart City a Smart Grid.

Autor: Ing. Jaromír Klaban
Foto: Archiv firmy