Tepelná čerpadla Dimplex opět o krok napřed

Obchodní značka DIMPLEX je dobře známá nejen v Evropě, ale prakticky na všech světadílech. Na českém trhu je od roku 1993 a za tu dobu si uživatelé tepelné techniky s tímto označením ověřili, že se jedná o výrobky vysoké kvality, výborných technických parametrů s dlouhou životností od výrobce GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND, kde se vývojem a výrobou zabývají profesionálně více než 30 let.

Výjimečné parametry tepelných čerpadel Dimplex

Mezi výrobky tepelné techniky DIMPLEX převládají dlouhodobě tepelná čerpadla všech systémů v široké škále výkonů, využitelná prakticky pro jakýkoliv objekt. V titulu článku je uvedeno „tepelná čerpadla Dimplex opět o krok napřed”. Čím doložit toto konstatování, posuďte sami...

Ve středoevropských klimatických podmínkách dominují tepelná čerpadla systému vzduch-voda, a to je také specialitou značky DIMPLEX. Co je na nich pozoruhodného? Spodní hranice efektivního provozu se posunula od 1. května 2007 z dosavadních –20 °C na neuvěřitelných –25 °C!!! Naopak teplota výstupní topné vody se u standardních provedeních posunula z 55 °C na 58 °C, přičemž u tzv. „středněteplotních” je výstupní teplota 65 °C, u „vysokoteplotních” dokonce 75 °C. Ve vhodném zapojení pak mohou s úspěchem pracovat v topných systémech, které potřebují teplotu topné vody až 90 °C. Takovými parametry se nemůže pochlubit žádný jiný výrobce u nás ani v zahraničí.

Tepelné čerpadlo LI 8 TE, rohové provedení

Využití energie v odpadním vzduchu

Reverzibilní tepelná čerpadla vzduch-voda používaná pro vytápění nebo chlazení jsou unikátní v tom, že v režimu chlazení mohou v integrovaném dalším výměníku ohřívat teplou vodu nebo bazén odpadním teplem z chladicího režimu. Zájem o tento typ tepelných čerpadel neustále vzrůstá.

Také u tepelných čerpadel systému země-voda došlo k významné inovaci, a to rozšířením výkonové řady, která je od výkonu 5 až do 130 kW (i mezi těmito jsou tzv. „vysokoteplotní” s výstupní teplotou topné vody až 70 °C). Výhoda vysoké výstupní teploty vody z tepelného čerpadla je nutná ve většině starších topných systémů, kde běžná teplota ostatních tepelných čerpadel je max. 55 až 60 °C, což je nedostačující.

Mezi oblíbená zařízení patří tepelná čerpadla pro ohřev vody s integrovanými bojlery o objemu 300 l, která využívají energii obsaženou v odpadním vzduchu v domácnostech nebo provozovnách, přičemž v letních obdobích je využívána teplota z venkovního vzduchu. Tato zařízení nejen že bezkonkurenčně levně ohřívají vodu, ale slouží k řízené výměně vzduchu – rekuperaci. Sice ne rekuperaci vzduchové, ale do vody. Každá novostavba, ale i zateplené domy s novými okny ocení snižování vnitřní vlhkosti právě tímto zařízením.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 8 AS

Tepelná čerpadla a renovace bytových a panelových domů

V poslední době nabývá na významu instalace tepelných čerpadel pro bytové domy (panelová i klasická výstavba), kde současně s renovací těchto objektů, která ve většině případů znamená zateplení obvodového pláště a výměnu oken s cílem snížení tepelných ztrát, se původní vysokoteplotní vytápěcí systém může provozovat za podstatně nižších teplot topné vody. A zde je pak prostor k využití tepelných čerpadel. Většinou tyto objekty stojí na pozemcích, jejichž plocha jen o metr přesahuje půdorys domu a tepelné čerpadlo systému země-voda zde prakticky nelze využít. Zde opět bodují tepelná čerpadla DIMPLEX se systémem vzduch-voda, která lze umístit buď na plochou střechu, která je u většiny těchto objektů, nebo do nevyužívaných prostor po prádelnách, kočárkárnách apod., které ve většině případů již neslouží svému účelu. Opět se potvrzuje, že tepelná čerpadla „vzduch-voda” díky tomu, že nepotřebují pro svou funkci žádné zemní práce mimo vytápěný objekt, jsou instalovatelná prakticky všude.

Tepelné čerpadlo země-voda SIK7 TE s ohřevem TUV 300 litrů

Využití tepelných čerpadel v těchto případech významně snižuje energetickou spotřebu v bytových domech, která se příznivě projevuje v celkové ekonomice provozu domů a příznivě ovlivňuje dobu návratnosti celé investice.

V nabídce jsou rovněž výkonná tepelná čerpadla určená k ohřevu vody v bazénech různých velikostí, která umožňují významně prodloužit koupací sezonu jak v domácích, tak i veřejných bazénech. Tepelná čerpadla DIMPLEX a další výrobky tepelné techniky dodává na český trh společnost TERMO KOMFORT, s.r.o., která rovněž zajišťuje související činnosti, jako jsou poradenství, projekce, školení pro projektanty i montážní firmy, přednášky na odborných výstavách, instalace a servisní činnost.

Více informací najdete na webových stránkách www.dimplex.cz.

Autor: Ing. Josef Slováček
Foto: Archiv firmy