Terasové podlahy REHAU Relazzo

Široký sortiment výrobků se značkou REHAU obohatily dřevo polymerové (Wood-Polymer-Composite, krátce WPC) terasové profily Relazzo, které byly vyvinuty speciálně pro podlahy teras ve středoevropském klimatu.

Z hlediska důsledného ekologického hospodaření jsou WPC profily v plném rozsahu recyklovatelné. Likvidaci lze obecně provádět jako pro neskladný odpad nebo prostřednictvím sběrných dvorů recyklovatelného odpadu. Přitom je ale pro likvidaci nutno bezpodmínečně respektovat platné místní předpisy a nařízení. Díky podstatně delší trvanlivosti a téměř žádné nutnosti dalšího ošetření, jsou terasové WPC profily z dlouhodobého pohledu podstatně ekonomičtější než obvyklé dřevěné krytiny.

Popis výrobku

Profily (terasová podlaha a nosná konstrukce) sestávají z vysoce kvalitního polypropylenu a minimálně 50 % dřevěných vláken. Tato materiálová kombinace z dřeva a polymeru se nazývá Wood-Polymer-Composite, krátce WPC. Přimíšením dřevěných vláken do polypropylenu, jsou sloučeny pozitivní vlastnosti umělé hmoty a dřeva. Při vynikajících mechanických parametrech získává tak profil přirozenou strukturu a vnější vzhled.

Dodatečným kartáčováním povrchu terasových podlah je dosaženo drsného povrchu, který dále zdůrazňuje přirozený vzhled výrobku. Mimoto je tím dosaženo podstatně vyšší protiskluzové odolnosti ve srovnání s terasovými podlahami z plného dřeva. Dalšími přednostmi jsou proti terasovým podlahám z plného dřeva mimo jiné nižší nároky na čištění, delší životnost a lepší rozměrová stabilita.

Terasová podlaha Relazzo poskytuje díky svému oboustranně použitelnému povrchu možnost volby mezi dvěma různě profilovanými povrchy. Upevnění jednotlivých dílů terasové podlahy je provedeno pomocí speciálně konstruovaných kovových svorek z ušlechtilé oceli, umožňujících snadnou montáž a dostatečnou stabilitu konstrukce.

Protiskluzová opatření

Jak již bylo uvedeno, je pro zvýšení protiskluzové odolnosti povrchu terasová podlaha zdrsněna speciálním postupem kartáčování. Na rozdíl od terasových podlah z plného dřeva je tím dosaženo třídy drsnosti R11-R12. Především u mokrých profilů je tímto postupem minimalizováno riziko úrazů. V závislosti na místě použití terasové podlahy je nutno počítat se změnami barevnosti povrchu. Tyto změny mohou být vyvolány působením UV záření a jinými vlivy životního prostředí. Funkčnost terasových profilů tím ale není ovlivněna.

Tepelná a chemická odolnost

Materiál byl vyvinut tak, aby byla zaručena vysoká tvarová stabilita a pevnost profilu i při intenzivním slunečním ozáření. Trvalému zatížení teplotami nad 60 °C na povrchu terasových podlah je však nutno se vyhnout, aby nedošlo za současného mechanického namáhání k poškození povrchu.

REHAU výrobky z WPC neobsahují žádné těžké kovy ani jiné příměsi, ohrožující životní prostředí. Materiál WPC se vyznačuje vysokou odolností proti vnějším vlivům životního prostředí. Je však nutno zabránit působení silných oxidačních činidel jako průmyslových bělicích prostředků a silných kyselin, jakož i organických rozpouštědel (např. etanol, aceton, xylol, uhlovodíky, atd.).

Ochrana před úrazem

K vyloučení nebezpečí ohrožení života je nutno bezpodmínečně respektovat a dodržovat následující upozornění. Při zatížení více než 350 kg na jednotlivá prkna je nutno nosnou konstrukci provést těsnější než je udáno (podle směru pokládky).

Výrobky nemají stavebně technické osvědčení a z tohoto důvodu je nelze použít pro nosné a konstrukční účely. Příslušným způsobem je nutno respektovat místní stavební předpisy. Při mokru, popř. použití kluzkých přípravků, je nutno dát pozor na sníženou protiskluzovou odolnost.

Ošetřování a údržba

Ošetření a údržba terasových podlah REHAU je záležitostí uživatele. Čím častěji se terasové podlahy čistí, tím delší dobu zůstávají bez znečištění. Pravidelným čištěním se především z rýh odstraní různé usazeniny (špína, zbytky jídel,...). Tím se předchází napadení plísněmi, kterým usazeniny jinak slouží jako živná půda. Principiálně je důležité odstranit znečištění (především tuky a oleje) co možná nejdříve, aby se vsákly do dřevěných vláken pokud možno co nejméně. Jestliže se k odstranění silného znečištění použijí bělicí prostředky, je nutno příslušný prostředek předem vyzkoušet na skrytém místě terasové podlahy z hlediska jeho odbarvujících vlastností. Pro mírné až silné znečištění by v zásadě měly být uplatněny následující čisticí postupy:

  • Týdenní zametení a minimálně dvakrát ročně opláchnutí teplou (nikoliv horkou) vodou udrží vaši terasu trvale čistou. Pokud jednoduché opláchnutí nestačí, doporučujeme ostříkání vysokotlakým čisticím zařízením (max. 60 °C, 100 bar, při minimální vzdálenosti 500 mm) a očištění mýdlem nebo obvyklými prostředky na čištění podlah.
  • Pro těžko odstranitelné skvrny lze použít čisticí prostředky na bázi kyseliny šťavelové.
  • Zvířecí výkaly a moč lze obvykle odstranit jako každé jiné znečištění pomocí teplé vody, vysokotlakého čisticího zařízení a mírných čisticích prostředků.

Dodržováním těchto zásad budou terasové podlahy Relazzo sloužit svým majitelům k plné spokojenosti.

Autor: Zdeněk Krejčí
Foto: Archiv firmy