Těsnění prostupů instalací

Většina nových i rekonstruovaných budov se v současnosti neobejde bez aktivních či pasivních protipožárních opatření. Nejčastějším požadavkem je na téměř každé stavbě utěsnění prostupů instalací. Požární odolnost, kterou mají splňovat protipožární utěsnění, je stanovena v požárně bezpečnostním řešení stavby. Těsnění prostupů musí být v souladu s normami, které se navíc i mění. Jak vše správně zvládnout? Jak vybrat kvalitní protipožární systémy? Naším doporučením je obrátit se na firmu, která má s touto problematikou letité zkušenosti. Takovou je bezesporu firma Promat.

Společnost Promat se zabývá preventivní protipožární ochranou staveb mnoho let a působí řadu let v různých zemích Evropy i světa. Vedle mnoha kvalitních materiálů vyvinula také speciální protipožární systémy, kterými je možné protipožárně utěsnit prostupy instalací a technologií.

Požadavky na těsnění prostupů

Těsnění prostupů instalací musí být v souladu s normami ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 (u normy 73 0810 došlo ke změnám, které jsou platné od 1. 8. 2016 a týkají se i těsnění instalací a technologií).

U prostupů kabelových tras Promat nabízí tzv deskové přepážky PROMASTOP®, PROMASEAL®, nebo kabelové ucpávky PROMASEAL®. V objektech, kde dochází k častým výměnám kabelů nebo novým instalacím kabelových tras, se doporučuje použít polštářové přepážky PROMASTOP®.

Hořlavé nebo nehořlavé potrubí?

U prostupů potrubí rozlišujeme, jestli se jedná o hořlavé/nehořlavé potrubí. Pro prostupy hořlavých (plastových) trub nabízí Promat manžety PROMASTOP®, u potrubí do vnějšího průměru 50 mm expandující tmel PROMASEAL®.

Při prostupech izolovaného nehořlavého potrubí (ocel, měď apod.) se používají převážně stěrkové hmoty PROMASTOP®, PROMASEAL®, v některých případech tmely PROMASEAL®. Vhodným řešením pro hořlavá i nehořlavá potrubí je sytém utěsnění prostupů pomocí zpěňující pásky PROMASTOP®-W. Použití výše uvedených systémů musí odpovídat certifikovanému řešení daného výrobce.

V normě jsou také uvedeny výjimky, kdy není potřeba provádět protipožární ucpávky. Stačí pouze dozdění, dobetonování a to ve stejné skladbě se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce, např.: při prostupu max. 3 potrubí bez izolace s trvalou náplní vodou, nebo nehořlavou kapalinou. Toto potrubí musí být třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí být vnější průměr max. 30 mm s nehořlavou izolací s přesahy 500 mm na obě strany.

Ucpávky také není nutné provádět u jednotlivého prostupu jednoho kabelu bez chráničky do průměru 20 mm. Průměr prostupu musí být stejný, jako je průměr kabelu.

Více informací naleznete v aktualizované normě.

Autor: Petr Vild
Foto: Archiv firmy