Tichá kanalizace – moderní a efektivní snížení hluku

V současné vyspělé civilizaci žijeme v komfortu, moderní doba ale nese i spoustu negativ. Jedním z nich je akustický smog, který se netýká jen obyvatel velkých městských aglomerací nebo zaměstnanců hlučných provozů. Omezení hlučnosti řeší všechna průmyslová odvětví. Také stavební obor se snaží najít vhodné materiály a technologie, které pomohou hlukovou zátěž eliminovat. Řešením mohou být odhlučněné systémy vnitřní kanalizace.

Hodnoty hluku, který vzniká v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace, nejsou v České republice regulovány žádnými předpisy ani normami. V praxi se proto používá německá směrnice VDI 4100, která uvádí hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Maximální hodnota, která je touto směrnicí povolena, je 20 dB. Dodržet tuto maximální hodnotu v praxi není úplně jednoduché. Záleží na materiálu, ze kterého je vyrobeno potrubí, a také na podobě instalačních objímek, způsobu kotvení potrubí včetně jeho dispozičního rozvržení a samozřejmě také na objemových průtocích odpadní vody. Moderní systémy vnitřní odhlučněné gravitační kanalizace ale dokáží požadované hodnoty splnit s výraznou rezervou.

Ideální materiál je polypropylen

Výborné akustické vlastnosti odhlučněné kanalizace způsobuje jednak materiál, ze kterého jsou vyrobeny trubky a tvarovky, jednak podoba a materiál instalačních objímek, vlastní koncepce kotvení potrubí, způsob provedení instalace kanalizace i prostorově dispoziční rozvržení potrubí nebo objemové průtoky odpadní vody. Dříve využívané silnostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem jsou dnes nahrazovány moderními, lehčími a levnějšími trubkami třívrstvé konstrukce z polypropylenu. Příkladem může být Wavin SiTech+, jehož vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti poškození potrubí, speciální materiál střední vrstvy spolehlivě zaručuje požadované zvukově izolační vlastnosti a vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media. Systém si zachovává tradiční výhody plastových potrubních systémů, zejména hydraulickou hladkost, odolnost proti korozi a nízkou hmotnost. Navíc je kompatibilní s hojně rozšířeným HT systémem.

Jednoduchá montáž, moderní design

Velkou předností systému SiTech+ je také snadná instalace. Vylisované značky na hrdlech tvarovek v úhlech po 15° a 45° umožňují správnou orientaci a montáž tak usnadňují. Žebrovaná hrdla tvarovek umožňují lepší úchop, což zjednodušuje instalaci zejména na místech, která jsou obtížně přístupná. Značky na tvarovkách umožňují kontrolovat správnou hloubku zasunutí dříku tvarovky do hrdla. O 20 % vyšší hmotnost pak zaručuje lepší akustické vlastnosti. Předností je také černá barva, která příznivě ovlivňuje trvanlivost a odolnost. Černá barva potrubí zvyšuje ochranu proti UV záření, je méně citlivá na znečištění a dodává systému profesionální vzhled.

Řez trubkou Wavin SiTech+

Tichá kanalizace v praxi

Odhlučněný kanalizační systém Wavin SiTech+ byl vybrán například pro realizaci rozsáhlého komplexu bytových a rodinných domů v areálu Waltrovka nebo pro novou budovu významné finanční instituce. Tato budova je od počátku navrhovaná s důrazem na co největší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí. Při stavbě byly uplatňovány nejmodernější dostupné postupy a technologie, aby byly splněny podmínky nejpřísnějších mezinárodních certifikací. I proto byl pro vnitřní kanalizaci vybrán systém Wavin SiTech+, který standardy pro ekologicky nezávadnou, bezpečnou a tichou kanalizaci splňuje. Použito bylo 6 km odhlučněného potrubí SiTech+ a 6,5 km trubek EVO PP-RCT. Nejen technologické přednosti, ale i příznivá cena a tím i úspora nákladů hrála při výběru systému odhlučněné kanalizace zásadní roli.

Autor: Ing. Ivo Valeš
Foto: Archiv firmy