Topenářské rozvody z kovu, plastu nebo vícevrstvého materiálu?

Rozvody topení a vody by měly vykazovat dlouhou životnost a maximální bezpečnost provozu. Každá havárie může totiž způsobit nemalé škody. Míru kvality použitých materiálů obvykle doloží technické certifikace, ale pro volbu konkrétního systému trubek a tvarovek je nutné zohlednit i celou řadu dalších aspektů, jako je například provozní tlak či teplota, řešení délkové roztažnosti, umístění a vedení potrubí.

Co se týká samotných materiálů, výběr je v současné době opravdu rozmanitý – volit lze potrubí z kovu, plastu či vícevrstvých materiálů.

Potrubí z kovu

V případě kovu se v zásadě jedná o použití klasických materiálů, jako jsou měď nebo ocel. Mezi hlavní výhody měděných rozvodů přitom patří, že jsou odolné, spolehlivé, nehořlavé a vydrží vysoké teploty. Navíc mají hladký vnitřní povrch, který je odolný vůči korozi a usazeninám, takže topná voda má daleko menší odpor a celý topný systém je snadněji regulovatelný. Nevýhodou na druhou stranu je, že jejich montáž je pracná a zdlouhavá, a tudíž se i prodraží. Podobné vlastnosti jako měď, má i ocel, kde je však ještě třeba počítat se spojováním trubek pomocí kyslíkoacetylenového plamenu (autogenu), což s sebou nese vyšší náklady.

Potrubí z plastu

Další z možností je použití plastových materiálů, jako PE-Xc, PB, PPR nebo PP-RCT, které mají celou řadu výhod, například nízkou cenu a snadný způsob spojování. Trubky jsou zdravotně nezávadné, proto je lze použít i pro rozvody pitné vody. Plastové materiály navíc nekorodují a nezarůstají a díky své vysoké ohebnosti se snadno a rychle montují, jsou méně hlučné a mají vysokou životnost. Z pohledu topenářského však mají i některé problémové vlastnosti, jako je velká teplotní délková roztažnost. Plastové potrubí také není na rozdíl od kovového samonosné, proto je nutné zpevnění pomocí kovových žlabů nebo menší vzdálenost podpor, což celý systém prodražuje.

Potrubí z vícevrstvých materiálů

Pro topenářské rozvody se v současné době jeví jako nejoptimálnější tzv. vícevrstvé potrubí, které v sobě spojuje vlastnosti klasických kovových a plastových materiálů. Hlavní výhodou vícevrstvých trubek je jejich jednoduchá a snadná montáž, univerzální použití, cenová dostupnost a také menší teplotní roztažnost. U vytápění je pak hlavní výhodou i kyslíková bariéra, která zabraňuje pronikání kyslíku dovnitř instalace, a tím znemožňuje korozi kovových částí rozvodů. Všechny jmenované výhody jistě povedou k tomu, že se vícevrstvé trubky stanou časem nejpoužívanějším materiálem pro topenářské, ale i vodovodní instalace.

Vícevrstvá trubka PE-Xc/Al/PE-HD s tvarovkami Wavin K-press, M-press pro její spojování neboli dva v jednom

Koncept třívrstvé trubky

Nejpoužívanějším typem vícevrstvých trubek pro rozvody topení i vody jsou dnes trubky PE-Xc/Al/PE-HD. Obecně koncepci třívrstvé trubky tvoří vnitřní vrstva z plastu (PE-X, PE-RT), která trubkám zaručuje dlouhodobou odolnost vůči vysoké teplotě a tlaku, střední kovová vrstva (nejčastěji podélně svařovaná hliníková fólie) a vnější plášť, který je opět z plastu (vysokohustotní PE nebo PEX) a plní zejména ochrannou funkci. Tento typ trubek je mimo jiné charakteristický vysokou plasticitou, umožňující jejich libovolné ohýbání, přičemž je zachována stabilita tvaru a vysoká odolnost vůči zborcení. Trubky mají díky použití hliníkové vrstvy 100% kyslíkovou bariéru. Navíc mají trubky PE-Xc/Al/PE-HD minimální tepelnou roztažnost, což značně zjednodušuje návrh a montáž potrubí.

Základní vlastnosti potrubních rozvodů z vícevrstvých materiálů:

  • univerzální použití,
  • tvarová stálost,
  • vysoká odolnost vůči tlaku a teplotě,
  • minimální délková roztažnost,
  • nízká hmotnost,
  • rychlá a jednoduchá montáž,
  • kyslíková bariéra,
  • osvědčená technika spojování,
  • neovlivňuje kvalitu vody,
  • neusazuje se vodní kámen.
Autor: Ing. Ivo Valeš
Foto: Archiv firmy