Ucelený systém profilů z PVC pro zateplování domů

V současné době, z důvodu růstu cen energií pro vytápění domů, zvažují majitelé nemovitostí, budou-li dál vytápět studené prostory, nebo provedou-li zateplení domu a tím sníží tepelné ztráty a tím i náklady na vytápění domů. Zateplování domů, včetně panelových, se slibně rozjíždí a již na každém sídlišti můžeme vidět průběh prací na jednotlivých domech i v celých ulicích.

Současné materiály na zateplení jsou jistě kvalitní a marně bychom hledali výjimky, přesto se chceme pozastavit u programu z PVC, který se na stavbách osvědčil a který vyrábí společnost MATEICIUC a.s. pod názvem MAT – SYSTÉM PROFILŮ PRO TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPOJOVACÍ SYSTÉMY.

Systém profilů pro tepelně izolační a spojovací systémy

Systém profilů z PVC zahrnuje kompletní nabídku profilů, které jsou určeny k zateplování objektů a ke spojování jednotlivých komponentů a profilů. Systém obsahuje:

 • Profil okenní
 • Profil s okapničkou
 • Profil rohový
 • Profil podparapetní
 • Profil dilatační

Profily z hPVC jsou ekonomičtější náhradou profilů z hliníku, ale nejen to. Plastové profily nekorodují a ve styku s omítkou se vyznačují lepšími chemickými i mechanickými vlastnostmi. Hliníkové profily, hlavně rohy, postupem doby, jak se sprašuje omítka, vystupují a jejich lesklý povrch prosvítá přes omítku, zatímco na plastech drží omítka lépe a plast neprosvítá.

Profily se mohou použít v místech zvýšených vibrací stavby, tam, kde dochází ke chvění a otřesům vlivem dopravy, zavírání oken a dveří, přenášením chvění ze strojů a domovních zařízení na zdivo. Tím předejdeme problémům, které se jinak projeví trhlinami ve zdivu a v rozích v místech napojení zdiva. Profily řeší ucelené napojení materiálů o různých vlastnostech v okolí oken, parapetů, rohů s tepelně izolačními a spojovacími systémy pod omítkou. V místech dilatačních spár zamezí profily praskání omítky a vzniku trhlin. U okenních podhledů a říms, kde je v případě deště velký nápor vody, zamezí profily zatékání vody do a pod omítku a tím mnohonásobně prodlouží životnost omítky. Systém profilů doplňuje ochrana a zpevnění rohů, které omezí opadávání omítky na frekventovaných místech, čímž se dlouhodobě zlepší celkový vzhled stavby.

Uvedené profily jsou vyrobeny z granulátu hPVC, které jsou odolné vůči působení vnějších atmosférických vlivů, odolné vůči chemickým látkám obsažených v materiálech používaných na stavbách, vyznačují se houževnatostí materiálu a jsou UV stabilní. Uvedené vlastnosti prodlužují životnost systému a je zde záruka, že fasáda na domě jen tak neopadá.

Sklotextilní výztužná tkanina VERTEX

Sklotextilní vláknina VERTEX má velmi dobrou soudržnost s tmelící látkou s impregnací a zaručuje vysokou pevnost v tahu, která se uplatní při teplotních rozdílech a povrchovém i vnitřním pnutí omítky. Vysoká pevnost v tahu dokáže zabránit vzniku trhlin v omítce, které jsou prvopočátkem zatékání vody, příjímání vlhkosti a další destrukce omítky. Teplotní rozdíly a pnutí v omítce zamezí také rozměrová stálost hPVC. Uchycení sklotextilní tkaniny, které se běžně říká perlinka, navařením, nahrazuje dosud používanou metodu lepení. Jedná se o pevnější a trvanlivější napojení sklotextilní tkaniny k hPVC profilu.

Okenní profil

dokonale začistí spojení omítky s okenními rámy a nevznikají zde trhliny ani po delším používání.

S profilem se velmi dobře pracuje, což přináší zkrácení času ukončovacích prací a osazování oken o 15 %. Tato časová úspora přijde jistě k dobru všem, investorovi i prováděcí firmě. Profil má velmi dobré izolační vlastnosti – tepelné i zvukové. Díky tomu vzroste kvalita osazení oken. Osazením lišty, místo ručního zednického zapracování, se zlepší vzhled a je dosaženo přesného, kolmého a rovného ukončení omítky okolo rámu oken. Kromě toho je eliminován vznik trhlin mezi okenním rámem a omítkou použitím PE pěnové pásky, zejména u plastových oken (vykazují vyšší tepelnou roztažnost). Precizní a trvalé spojení omítky a okenního rámu vylučuje vnik vlhkosti, znečištění, uchycení mikroorganizmů a plísní. Vyloučením zednických prací kolem rámů oken se zajistí lepší ochrana oken před znečištěním, poškrábáním během ukončovacích prací - jednoduchá a rychlá manipulace uchycení ochranné folie na lepící část profilu, snadné odstranění folie a odlamovací části profilu. Profil také přináší zjednodušení práce u nahazování omítky, čímž se docílí rovnoměrného nanesení. Síla omítky je dána rozměrem okenního profilu. Výrobek je možné použít na vnitřní omítky.

Profil okenní plochý

se používá na zakrytí spár mezi rámem okna a špaletou.

Profil umožňuje estetické zakrytí vyplňovací PUR pěny mezi okenním rámem a stěnou (štukou). Přiléhavost koextruze z měkkého plastu k omítce zároveň eliminuje průnik vlhkosti a nečistot.

Profil podparapetní

trvale zajistí dilatační spojení parapetu s omítkou a nejen to. Zároveň pomocí pásky PE 3 mm eliminuje praskliny mezi parapetem a omítkou, vznikajících vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání. Zároveň působí jako ochrana hrany před mechanickým poškozením, což ve svém důsledku vede ke vzhledové stálosti, estetičnosti a dokonale rovnému ukončení. Sklotextilní tkanina profilu zajistí dokonalé spojení s armovací tkaninou, použitou na ploše zateplovacího systému.

Profil s přiznanou okapničkou

zamezí podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb a zároveň působí jako ochrana hrany před mechanickým poškozením, což s sebou přináší vzhledovou estetičnost a dokonale rovnou hranu. Profil zároveň zajistí napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše zateplovacího systému.

Profil dilatační

se používá jako ochrana proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu a nejen to. V místech velkých vibrací a pohybu zdiva se profil použije pro pohyblivé spáry a tím se zajistí rovnoměrnost dilatačního spoje. Profil dokáže zakrýt spáry o šíři 2 – 30 mm, utěstnit jen tak, že budou odolné proti povětrnostním vlivům. Zamezí také vnikání nečistot a vlhkosti pod izolant.

Typy dilatačních profilů:

 • Profil dilatační průběžný E - na rovné plochy.
 • Profil dilatační rohový V - na předsazené plochy.

Profil rohový, ostrý s perlinkou

se používá nejvíc a slouží jako ochrana rohů a hran před mechanickým poškozením. Profil je chemicky stabilní a nereaguje s omítkou. Při použití usnadní zednickou práci a zajistí vzhledovou estetičnost a dokonale rovné ukončení. Zároveň zajistí napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše systému. Profily rohové s tkaninou optimálně překlenují rohové nebo hranové oblasti a zároveň zajišťují zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech se spoji.

Profil spojovací

slouží jako montážní a upevňovací pomůcka pro spojení soklových ukončovacích, krycích profilů, přidržovacích a spojovacích kolejnic na vodorovných a svislých spojích. Profily rozměrově odpovídají tloušťce materiálů, které mají být spojeny, a slouží k trvalému spojení profilů a k zajištění rovnosti systému zateplení a zjednodušení montáže.

Další profily jsou vyráběny také na zakázku, včetně návrhu a vyrobení nástroje.

Distribuce hPVC profilů je realizována prostřednictvím velkoobchodů, kdy ze stálých partnerů můžeme uvést např. SVOTA Europe s.r.o., HPI-CZ spol. s r.o., SARGON a.s., CELOX spol. s r.o. (Slovensko).

Profily jsou vyváženy do Polska, SRN, Slovenska, Maďarska, Pobaltí.

Pohled do budoucnosti

Záměrem firmy je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, které mají základ v dobrých službách, širokém sortimentu, vysoce kvalitních výrobcích a výhodných cenách. Cílem společnosti je budovat si stabilní pozici mezi významnými výrobci a zpracovateli plastů. V následujících letech bude i nadále věnována velká pozornost zvyšování kvality výrobků a služeb. Je předpoklad vložení dalších prostředků do modernizace strojního zařízení, měřící a regulační techniky.

Je zřejmé, že vstupem České republiky do Evropské unie mohou uspět pouze ty společnosti, které se dokáží na tento vstup připravit a novým podmínkám se přizpůsobit. Firma Mateiciuc Odry si je této skutečnosti vědoma a všechnu svou snahu směřuje k tomuto cíli.

V místě dnešní společnosti se v minulém století vyrábělo hedvábí, jehož výroba skončila po válce a od té doby objekt začal chátrat. Byl proměněn ve sklady až do 31. 7. 1990, kdy byla založena firma Mateiciuc bratry Emilem a Zdenkem Mateiciucovými, místními rodáky, kteří si dali za úkol uchovat místní budovu, opravit ji a využít k výrobě a zároveň nabídnout zaměstnání místním lidem. Se založením společnosti nastal přelom ve využívání objektu a následovala jeho velmi pěkná a stylová rekonstrukce, ale co je hlavní, společnost přinesla možnost zaměstnání pro 85 zaměstnanců a to již v roce 1995. Kromě dalších událostí byla v roce 1999 ve Francii zakoupena linka pro výrobu ochranných trubek korugovaných. V roce 2000 byl ve firmě zaveden systém řízení jakosti ISO 9002. Také došlo k zvýšení prodeje a to zejména díky úspěchům ve výběrových řízeních především pro dodávky ochranných trubek.

Společnost MATEICIUC a. s. je součástí společenství sesterských firem, spolu s firmami GASCONTROL, společnost s r.o. a GASCONTROL PLAST, a. s.

Výrobní sortiment společnosti MATEICIUC a.s. lze rozčlenit do pěti oblastí:

 • ochranné trubky
 • hadice-měkčené PVC
 • vodovodní trubky
 • stavební profily
 • vstřikování plastů
1 Čerpáno z podkladů společnosti MATEICIUC a.s.
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy