Uhelný mlýn - továrna na architekturu, design, umění a řemeslo

V opuštěném areálu kdysi pracovalo a žilo více než 1600 lidí Dnes jich je zde necelá stovka. A přitom je tu téměř vše. Domy, železnice, silnice, technická infrastruktura, řeka, vzrostlé stromy - genius loci.

Zadání vyplynulo z jednoduchého společného záměru. Ateliér nahoře a sklady dole. Továrna na architekturu, design, umění a řemeslo.

Šroubárna byla založena v roce 1872, stavba Uhelného mlýna pochází přibližně z roku 1900. Původní dvoupodlažní budova o rozměrech 12,1x17,5m a výšce 11m byla přeměněna v roce 1965 na sklad vestavbou nezávislého ocelového skeletu nově rozdělující její prostor na tři podlaží. Při pohledu na zrekonstruovaný Uhelný Mlýn by mělo být jednoznačně patrné, co je původní a co přidané.

Hmoty nově přistavovaných vnějších částí byly realizovány jako systém vzájemně propojených ocelových krabic (vstupní pavilon, schodiště, balkon, kotelna) z tenkých plechů tak, aby co nejméně narušovaly původní vzhled budovy. Veškeré zázemí v podobě toalet, kuchyňky, úklidových komor je ukryto v samostatných dřevěných „krabicích“ umístěné volně v prostoru tak, abychom nechali maximálně vyniknout konstrukci domu, otevřenost a velkorysost prostorů. Pokud se zachovaly původní technické detaily a zařízení jako například strojovna výtahu, jsou ochráněné skleněnou vitrínou a proměněné v živé funkční exponáty. Design těchto boxů záměrně evokuje dřevěné bedny nebo žebrované ocelové kontejnery. Byly odstraněny dodatečné vestavby a stávající vnitřní schodiště bylo nahrazeno novým, nově orientovaným, ocelovým schodištěm. Přibily vnější ocelové prvky. Vše z plechů tloušťky 4mm. Původní ocelová konstrukce byla očištěna a natřena a doplněna o těžkou plovoucí podlahu s podlahovým topením.

  • Kancelář: Ateliér Hoffman
  • Autoři: Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. arch. Marcela Jirásková, Ing. arch. Pavel Hicz, Ing. arch. Tomas Havlíček
  • Adresa: areál Šroubáren 40, Libčice nad Vltavou
  • Zahájení projektu: 05/2010
  • Dokončení realizace: 03/2012
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv České ceny za architekturu