Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Úložné elektroinstalační kanály OBO Bettermann

Kdo chce obstát ve stále ostřejší konkurenci jako úspěšný podnikatel v elektronickém průmyslu, musí neustále racionalizovat své výstupy. Jednou z možností je použití standardizovaných výrobků, prezentovaných v kvalitních, ucelených systémech.

A právě z této zásady vychází systémy kanálů OBO Rapid pro vestavbu přístrojů. Dříve byly tyto kanály využívány především v plastovém provedení (obr. 1). Trvalé stupňování nároků na architektonické zpracování vybraných interiérů a požadavky zkvalitnění oddělení silových a datových rozvodů však postupně posunulo do středu zájmu jejich kovová provedení, jejichž nabídka je proto neustále rozšiřována, a to včetně vícekomorových provedení (obr. 2).

Obr. 1: Plastový kanál Rapid 45 s přímou vestavbou přístrojů Modul 45
Obr. 2: Dvojitý hliníkový přístrojový kanál Rapid 80

Standardizované systémy přitom vychází především z požadavku na rychlou dosažitelnost kanálů pro vestavbu přístrojů v rámci všech druhů stavebních projektů. Musí zajistit odpovídající flexibilitu a pokrýt všechny variace instalace tak, aby splňovaly různorodé požadavky reálného kancelářského života.

Systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid akceptuje v plné míře všechny tyto požadavky. Výběr prvků pro celkové řešení přitom zůstává zvládnutelný a srozumitelný, což usnadňuje realizátorovi základní dělení kanálů OBO do dvou skupin:

 • Rapid 45 se systémovým otvorem 45 mm pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45 bez použití instalačních krabic.
 • Rapid 80 se systémovým otvorem 76,5 mm pro vestavbu standardních přístrojů nebo přístrojů Modul 45 v instalačních krabicích.

Typové označení přímo vyjadřuje použitý materiál i skutečný rozměr kanálu. Z pohledu použitých materiálů znamenají první dvě písmena:

 • GK – plastový kanál pro vestavbu přístrojů,
 • GS – ocelový kanál pro vestavbu přístrojů,
 • GA – hliníkový kanál pro vestavbu přístrojů.

Obě skupiny kanálů Rapid 45 i Rapid 80 mají jednotný systém otvorů. Veškeré související prvky, jako např. koncové kusy nebo víka, jsou k dispozici v plastovém i kovovém provedení, což zvyšuje variabilitu a zjednodušuje výběr i obstarávání systémových komponent, neboť se touto unifikací značně minimalizuje počet potřebných systémových prvků.

Příklad: Administrativní budova potřebuje obnovu nástěnného kanálového systému, v němž jsou uloženy energetické, telekomunikační i datové rozvody. Vzhledem k tomu, že lze očekávat poměrně časté změny v množství a uspořádání připojených pracovních stanic a je nutno dodržet odpovídající EMC oddělení silových a datových rozvodů, byl pro běžné kancelářské prostory zvolen kanálový systém z ocelového plechu (obr. 3). Prostory vedení administrace ve stejné budově byly vybaveny hliníkovými instalačními kanály v designovém provedení (obr. 4) a v jednoduše zařízeném archivu byl osazen kanál z PVC. Ve všech těchto prostorách byly přitom, mimo vlastních kanálů, využity stejné další systémové komponenty.

Obr. 3: Oceloplechový kanál Rapid 80 s přepážkou
Obr. 4: Designový hliníkový kanál OBO pro vestavbu přístrojů

Veškeré typy kanálů Rapid přitom mohou být vybaveny jednotným provedením zásuvek. Návrh a realizaci zjednodušují i jednotné elektroinstalační krabice kanálů Rapid 80 se společným příslušenstvím. Vestavné jednotky pro ovládací, spínací a jistící přístroje umožňují další zvyšování bezpečnostních standardů při využití systémů decentralizovaného řízení a jištění. K instalaci datových modulů téměř všech standardních výrobců lze využít speciální datové nosiče z obr. 1 až 3, padnoucí do plastových i kovových kanálů.

V porovnání s jinde obvyklou šířkou 80 mm představuje u kanálů Rapid 80 přednost taktéž šířka jednotného systémového otvoru pro víko o velikosti 76,5 mm. Pokud se používají kryty standardních instalačních přístrojů, bývá v místě jejich instalace při víku 80 mm až příliš zřetelně vidět zaoblení hran kanálu. U systémového otvoru 76,5 mm jsou případné mezery minimalizovány a nepůsobí proto opticky nijak rušivě (obr. 5).

Obr. 5: Hliníkový kanál Rapid 80 v provedení „antracit“

Systém Rapid 80

Všechny komponenty systému jsou univerzální a nabízí koncovému uživateli opravdu nepřeberné montážní možnosti. Například pro často se měnící vedení a jeho přístrojové zakončení je vhodné použít horní kanálový díl z PVC, který lze snadno vložit i vyjmout a je délkově snáze upravitelný.

Základní přednosti systému Rapid 80 lze shrnout do následujících bodů:

 • Jednotný systémový otvor 76,5 mm je předností při využití přístrojů s větším poloměrem zaoblení.
 • Shoda typového označení se skutečnými vnějšími rozměry pomáhá při počátečním výběru kanálu.
 • Tvarování dna plastových kanálů napomáhá při instalaci do stavby.
 • Z výroby namontovaná kanálová spojka usnadňuje instalaci GK kanálů.
 • Jednotná kanálová přepážka u GK a GA s jednoduchou aretací v C profilu kanálového dna usnadňuje montáž.
 • Kanálová spojka je jednotná pro kanály GK, GS i GA.
 • Na výběr hladká i vroubkovaná plastová kanálová víka pro GK i GS kanály.
 • Kanálový koncový díl GK kanálů pro vestavbu přístrojů je použitelný i pro ostatní materiálová provedení kanálů.
 • Elektroinstalační krabice jsou jednotné pro všechna materiálová provedení kanálů a je tedy jednotné i jejich příslušenství pro Modul 45, datové systémy, CEE instalace, vestavné jednotky, atd.
 • Kanály GS pro vestavbu přístrojů jsou vybaveny spojkou, zajišťující současně jejich elektrické pospojování.
 • Speciální kontaktní pera GS kanálů na hranách víka – automatické pospojování.
 • Koncovky kanálů GK i GA mají shodnou konstrukci, jsou proto vhodné jednotně pro všechny systémy.
 • Nové držáky na zeď s 3° horizontálně stavitelnými maticemi k upevnění kanálu a zajištění jeho extrémní stability.

K tomu všemu nese systém Rapid 80 značku renomovaného zkušebního elektrotechnického ústavu VDE a je navržen i vyroben v souladu s aktuální verzí EN 50085 (ČSN EN 50085).

Autor: Ing. Jiří Burant
Foto: Archiv firmy