Unikát mezi sekčními vraty z Moravy

Požární sekční uzávěr OGS od společnosti Somati system s.r.o. je pro svou konstrukci a ovládání zařízením, jež se vymyká běžným standardům nejen v České republice, ale také na celém evropském trhu. Uzávěr OGS splňuje vysoká kritéria požární bezpečnosti, navíc svým komfortním vybavením také provozní požadavky uživatelů.

Jakmile se v projektové dokumentaci objeví pojem „požární uzávěr”, „požární dveře”, „požární vrata” nebo jakýkoli prvek s přídomkem „požární”, většina investorů se oklepe z obavy, že bude mít zařízení, které stojí hromadu peněz a nikdy je nepoužijí. Často také slýcháváme: „... něco navrhněte, však je to jenom papír pro hasiče...” Někdy mají pravdu, ovšem rizika požární bezpečnosti staveb jsou vysoká a jejich podcenění může vést až k tragickým důsledkům. Zařízení společnosti Somati system s.r.o. jsou však jiná. Vedle zajištění bezpečí budovy umožňují běžný provoz a funkci vrat bez požární odolnosti. Stejně tak jedinečný sekční požární uzávěr OGS, který spolu s vysokou požární odolností neomezuje projektanty v návrhu únikových cest díky výjimečně řešeným průchozím dveřím.

Zahájení zkoušky požární odolnosti
Zkouška požární odolnosti – termovize

Technické vlastnosti

Sekční požární uzávěr OGS je kompletním zařízením složeným z vlastního křídla uzávěru, ze specifického pohonu vhodného pro vrata s požární odolností a ze speciálně navržené a koncipované řídicí jednotky. Všechny části spolu tvoří unikátní funkční celek vhodný pro užívání v běžném provozu. Uzávěr je vyráběn do rozměru 4000 × 4000 mm. Minimální standardně požadovaná výška nadpraží 900 mm může být na základě konzultace snížena až na 750 mm. Sekční požární uzávěr OGS jako celek vykazuje požární odolnost EI 60/EW 90 DP1.

Křídlo sekčního požárního uzávěru OGS sestává z jednotlivých vodorovně kladených sekcí. Sekce jsou sendvičové, ovšem nejedná se o panely plech-izolant-plech (povrch Al/Fe, jádro PUR/IPN/PS/plst), nýbrž o konstrukční skladbu vlastního vývoje. Sekce jsou vzájemně pospojovány pohyblivými komponenty. Celé křídlo je pak vedeno v modifikovaném kování pro sekční uzávěry. Sekční požární uzávěr OGS se standardně vyrábí s povrchem z hladkých pozinkovaných plechů. Na žádost zadavatele je možné volit také barevné provedení ze standardních barev RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006 nebo RAL 9010. Další barvy dle vzorníku RAL jsou nanášeny dodatečně.

Ovládání a pohyb křídla sekčního požárního uzávěru OGS zabezpečuje v základním provedení speciální hřídelový pohon FDF, který je určen zejména pro požární uzávěry. Přesto je na žádost uživatele a podle provozních podmínek na základě konzultace možné použít i jiné typy pohonů, jak hřídelových, tak řetězových.

Zpracování vstupních povelů a řízení uzávěru zajišťuje v základním provedení speciálně koncipovaná multifunkční řídicí jednotka FS Tronic 24. Tato jednotka zabezpečuje bezpečné řízení nejen za běžného provozu, ale také v případě výpadku elektrické energie či při vyhlášení požárního poplachu.

Volitelné doplňky

Základní provedení požárního uzávěru OGS lze nadstandardně vybavit různými doplňky. Vedle široké škály možného ovládání a signalizace lze za výjimečnou považovat možnost vestavby personálního průchodu s nízkým prahem, a to při zachování všech ostatních vlastností, tedy požární odolnosti EI 60/EW 90 DP1 a provozuschopnosti. Pokud není použita bezpečnostní spodní lišta, je výška prahu průchozích dveří pouze 15 mm. Právě tato možnost řadí sekční požární uzávěr OGS mezi ojedinělé produkty v celé Evropě. Na prosvětlení prostorů je možné do sekce umístit zasklení o rozměru 500 × 300 mm.

Další zcela neobvyklou možností je umístění speciálních větracích mřížek do sekce křídla. Opět se jedná o skutečnost, která se vymyká standardním řešením a umožňuje projektantům volnější návrh stavebních objektů.

Dveřní kování
Průchozí dveře

Využití a provozní vlastnosti

Sekční požární uzávěr OGS je určen pro použití ve výrobních a logistických objektech, dále také v garážích, skladech, obchodních centrech.

Technické vlastnosti a parametry požárního uzávěru OGS jsou navrženy a zkombinovány takovým způsobem, aby uzávěr mohl být používán v běžném provozu a přitom zachoval bezpečnost objektu. Nezanedbatelným parametrem pro provoz je frekvence používání uzávěru (cykličnost). Sekční požární uzávěr OGS vyhovuje třídě C3, což je 50 000 cyklů. Vlastní křídlo uzávěru je ve standardním provedení ovládáno pohonem FDF, který je řízený jednotkou FS Tronic. Za běžného provozu se křídlo motoricky otvírá a zavírá při napájení 3 × 400 V. Při výpadku elektrické energie a při vyhlášení poplachu se křídlo bezpečně uzavírá kontrolovanou rychlostí ze záložního zdroje osazeného v řídící jednotce. Možná jsou i atypická nestandardní řešení, která více odpovídají provozním požadavkům uživatele objektu.

Pro zajištění úniku osob z chráněného prostoru je možné do křídla uzávěru vestavět průchozí dveřní křídlo. Průchozí dveře jsou navrženy s nízkým prahem pro snazší a bezpečnější evakuaci osob. Do dveřního křídla je možné osadit standardní nebo panikový zámek. Pokud nejsou průchozí dveře uzavřeny, je pohon vrat blokován.

Pro provozy podzemních a uzavřených garáží byla pro zajištění hygienického větrání vyvinuta a odzkoušena provětrávací mřížka o rozměru 550 × 350 mm s vynikajícím poměrem otvorů, a to více než 90 % geometricky otevřené plochy. Opět se jedná o první a unikátní řešení v rámci celé Evropy.

Certifikace a právní ochrana

Nejen sekční požární uzávěr OGS, ale i ostatní požární uzávěry vyráběné společností Somati system s.r.o. jsou zkoušeny podle EN standardů a následně certifikovány v mnoha zemích Evropy. Sekční požární uzávěr OGS a jeho jedinečné řešení je navíc chráněn průmyslovým vzorem.

O společnosti

Společnost Somati system s.r.o. navazuje na renomé značky SOMATI působící na českém trhu od roku 1997. Tradice společnosti však sahá až do Belgie, kde počátkem 60. let minulého století vznikla společnost Somati NV s cílem poskytovat služby v oblasti protipožární ochrany. Společnost Somati system s.r.o. se zabývá výrobou speciálních a atypických požárních uzávěrů, které úspěšně distribuuje do mnoha zemí Evropy i mimo ni (například Slovensko, Polsko, Rusko, Estonsko aj.).

Během 18 let odvedli pracovníci společnosti Somati system s.r.o. velký kus práce. Díky pravidelnému zkoušení výrobků v evropských akreditovaných zkušebnách, vlastnímu vývoji a zkušenostem z vlastní výroby si firma vybudovala pověst spolehlivého dodavatele požárních uzávěrů. Kvalifikovaný a stabilní tým pomáhá klientům nalézt řešení při aplikaci požárních uzávěrů bezpečných nejen v případě mimořádné události, jakou je požár. Uzávěry jsou však také použitelné jako běžná provozní vrata.

Další zařízení

Společnost Somati system s.r.o. se soustřeďuje na vývoj a výrobu těchto typů požárních uzávěrů:

  • POSUVNÝ požární uzávěr SGS – stěžejní zařízení s největším uplatněním a nejobsáhlejší paletou možných variant ovládání a doplňků. Uživatel si může vybrat ze široké škály od nejjednodušších vrat s gravitačním zavíráním až po vrata s průhledy a vestavěnými dveřmi bez prahu či vrata motoricky ovládaná a řízená sofistikovanými řídícími jednotkami.
  • VÝSUVNÝ požární uzávěr GGS – prostorová modifikace posuvného uzávěru. Umožňuje využití prostoru po bocích otvoru díky vysouvání vrat ve svislici. Také výsuvný uzávěr poskytuje velké množství variant ovládání a doplňků.
  • ROLOVACÍ lamelový požární uzávěr RGS – špičkový produkt nejen s vysokými hodnotami požární odolnosti, ale také s vynikajícími zvukoizolačními vlastnostmi, a to vše při zachování možnosti běžného provozování. Díky těmto parametrům je rolovací uzávěr lídrem ve své kategorii.

Somati system s.r.o. svým zákazníkům nabízí:

  • profesionální pomoc při výběru, návrhu a montáži,
  • profesionální dodávku kvalitních a funkčních požárních uzávěrů,
  • výrobky certifikované na základě zkoušek v akreditovaných zkušebnách,
  • rychlé a korektní jednání.

Somati system s.r.o.

požární vrata pro Vás.

Autor: Ing. Pavel Šebesta
Foto: Archiv firmy