Unikátní trámy kostela v Řepištích

Dřevěný roubený kostel svatého Michaela Archanděla stojí v obci Řepiště, nedaleko Frýdku-Místku. Původně byl jeho vznik datován do 16. století. Rekonstrukce kostela však nálezem trámů z roku 1424, tedy z doby, kdy zemřel neporažený husitských vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, notně posunula dobu jeho výstavby.

Dendrologický výzkum laboratoře v Brně potvrdil stáří výše uvedených trámů, jejichž části jsou uloženy ve vitríně interiéru kostela. Trámy byly vytesány z jedlí starých 55 let. Takže jde nejstarší dochovanou dřevěnou roubenou stěnu v České republice. Díky ochotě místního faráře jsme mohli ukázky trámů vyfotografovat.

Ovšem nezůstalo pouze u tohoto unikátního artefaktu. Za popis i fotografování stojí rovněž plášť tohoto jednolodního filiálního kostela, zapsaného do seznamu nemovitých kulturních památek souboru slezských dřevěných kostelů. Podezdívka je z cihel a kamenů. Boční stěny, střecha, obě věžičky - hlavní a malý sanktusník –, jsou kryty dřevěným štípaným šindelem. Střecha prolomená nad emporou nad hlavním oltářem strmě stoupá a tvoří tři stěny šestibokého jehlanu, což odpovídá původnímu gotickému slohu.

Ze štítu, podobnému rovnostrannému trojúhelníku, vyčnívá čtyřhranná věž, zakončená nízkou cibulí. Plechový hrot nese jednoramenný kovový kříž s růžicemi. Štíhlý sanktusník z roku 1865 má cibuli rovněž se šindelovou krytinou podepřenou šesti sloupky pokrytými plechem. Kovový hrot s koulí je zakončený jednoramenným křížem.

Celý plášť kostela je v přírodní barvě dřeva, které nahradilo po obnově dřívější až černý obal. Jeho současná barokní podoba se zdařilou nedávnou rozsáhlou rekonstrukcí znamená pro 750letou obec Řepiště jednu z výrazných dominant užívanou místními farníky i jako sakrální památku, obdivovanou turisty.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda