Unikátní zákaznický servis průmyslových vrat s nadstandardní zárukou

Servisní oddělení společnosti Hörmann bere péči o své zákazníky opravdu vážně. Standardní záruční plnění ve lhůtě 24 měsíců neváhá svým zákazníkům smluvně prodloužit i na delší období.

U vybraného sortimentu poskytuje záruku delší, než ukládá zákon. Konkrétně se jedná o vratové křídlo a nepohyblivé části. Na tyto součásti je až pětiletá záruka. Na vrata samotná se pak vztahuje záruka desetiletá. Společnost navíc doporučuje minimálně jednou za rok vrata nechat seřídit, promazat nebo napnout pružiny. Základem je totiž prevence, aby se předešlo poruchám a neplánovaným servisním výjezdům.

V případě problémů je zákazníkovi k dispozici Zelená linka 800 198 198. Pracovníci servisního oddělení se klientovi neprodleně ozvou zpět a navrhnou řešení. Společnost poskytuje také službu nepřetržité servisní pohotovosti s přímou linkou na technika, který se zákazníkem daný problém ihned řeší a v případě potřeby okamžitě vyjíždí. Tím se prodleva od nahlášení do odstranění poruchy zmenšuje na minimum.

Neodborná obsluha a havárie

Mezi nejčastější servisní zásahy náleží havárie, závady vzniklé neodbornou obsluhou nebo závady, jejichž příčinou je nepravidelný servis. „Snažíme se dodržet minimální časovou prodlevu v době dojezdu k nahlášené havárii. Základní náhradní díly držíme skladem, čímž eliminujeme dodací lhůtu z výrobních závodů,” uvádí k tomu Vít Kareš, jednatel společnosti Hörmann v České republice.

Hörmann je jedinečný

Společnost Hörmann je unikátní nejen v klientském servisu, ale i v péči o své zaměstnance, kteří se zákaznickému servisu věnují.

Usilujeme o to, aby mezi všemi pracovníky servisního oddělení panovala přátelská atmosféra, kterou se snažíme přenášet na klienty,” doplňuje Vít Kareš.

Dobře postavený a fungující pracovní team tvoří základ úspěchu a vedení společnosti Hörmann si je toho dobře vědomo.

Servisní oddělení Hörmann ČR bylo otevřeno na konci roku 2012. Od té doby se neustále zdokonaluje. Zkvalitňování služeb je hlavním pilířem servisního oddělení společnosti.

Více informací naleznete na www.hormann.cz.

Autor: Martin Ježek
Foto: Archiv firmy