Úředník (úvodník 05/10)

Roku 1924 spisovatel Vladislav Vančura napsal: „Och, ty zveličelé, naduté střevo, ..., bečko, jež může býti naplněna každým neřádem, a přece jako stará petrolejová lampa čpí především petrolejem, tak ty se honosíš dvěma zápachy: beztvarým nadšením a pitomou dobrosrdečností. Dobytku, který ze všech pohrom a revolucí dovedl jsi vynésti svůj bachor neporušen, již kráčí ti, kdo tě zdrtí. V definici úředníka se autor spletl snad jen v tom, že by se Úředník, coby vzor chování, nechal lehce zdrtit.

Řeč není o běžných úřednících, ale o úřednických dinosaurech. Prý nejvíc kradou podnikatelé a politici, v závěsu pak živnostníci. A až daleko vzadu je mezi nevinnými viděn Úředník, hrbící se v zátiší kanceláří nad papíry. Myslím, že je Úředník silně nedoceněn.

Pověst Úředníka jen občas nahlodá nějaký narušitel. V závěru loňského roku to byl podnikatel Vladimír Kovář. Ten učinil v televizi razantní prohlášení: „... Jsem daňový poplatník. S pokorou přijímám, že budu platit vyšší daně, ... přestože od státu dostanu méně. Ale jednu věc si nenechám líbit, nenechám si srát na hlavu.

Šlo o to, že jeho firma Unicorn prohrála tendr ČSÚ na dodavatele technologie pro příští sčítání lidu, přestože byla o 109 milionů nižší a přestože vítěz, nadnárodní korporace Hewlett Packard, nesplnil podmínky řízení. To mělo plynout z e-mailové korespondence a sms zpráv, které panu Kovářovi kdosi posílal během posuzování projektů: dražší a neúplná nabídla HP byla navíc podána pozdě a sms sdělovala, že zakoupení dvou hlasů v komisi je za 20 milionů. Nákup hlasů pan Kovář odmítl, zato šel do televize a učinil citované prohlášení.

Nelze dokázat ani pravdivost ani nepravdivost Kovářova tvrzení. Případná šetření zjistí, pokud se tak už nestalo, že vše je OK. Občan si nemůže udělat vlastní pořadí soutěžitelů, ježto se nic z tendru nesmí vynášet. Kouzlo českého úředničení je nepřekonatelné, bohužel i možnosti rozhazovat veřejné peníze.

Nejspíš ani nikoho nezajímá, jestli HP dokáže zakázku zrealizovat, neřku-li včas. Příklad tzv. datových schránek pro Českou poštu je výmluvný. Dodnes nefungují, přestože už 3/4 roku měly. Technicky jsou schránky kandidátem na nejspackanější projekt v oblasti internetové pošty. Nechaly by se pořídit za pár šupů s využitím jsoucích technologií a mohly už dávno sloužit.

To, co Úředníka – dinosaura nejvíc zajímá, začíná písmenem P. Naplňování tohoto zájmu je jednou z příčin neutěšeně zadluženého státu. Místo závěrečného zamyšlení dovolte jednoduchý dotazník. Kdybyste se dokázal/a vcítit do role Úředníka, komu byste svěřil/a miliardovou zakázku?

a) místnímu podnikateli s nápaditým týmem, který vede průhledné účetnictví, peníze ukládá u českých bank, platí daně, nežádá protekci, ale nabízí rozumné tržní ceny.

b) nekontrolovatelné nadnárodní fosílii rozkročené po všech zemích a daňových rájích, která dokáže odměnit každého obchodního partnera převody mimo vidění všech kontrol.

Autor:
Foto: Archiv firmy