Úsporná oběhová a cirkulační čerpadla Wilo

Moderní domácnost je energeticky náročná záležitost. Vezmeme-li průměrnou roční spotřebu, je energeticky nejnáročnější topení 78 % a příprava teplé vody 11 %. Není však příliš známo, že 8 % celkové roční spotřeby elektrické energie v domácnosti přitom spotřebuje oběhové čerpadlo na topení...

V Evropě je asi 120 milionů oběhových čerpadel, která spotřebují přibližně 60 000 GWh. Proto vyvíjí společnost Wilo čerpadla s maximální možnou účinností a stala se průkopníkem „Energy labellingu” v oblasti čerpadel. Výsledkem je oběhové čerpadlo energetické třídy A Wilo Stratos-ECO pro domy s 1 až 6 bytovými jednotkami.

Wilo Stratos s vysokou účinností

Na počátku roku 2001 se na trhu objevilo oběhové čerpadlo Wilo Stratos, čerpadlo s vysokou účinností. Úspěšné vyřešení celé řady technických a technologických úskalí, zvládnutí nové koncepce elektronicky komutovaného motoru dalo vzniknout zcela nové generaci oběhových čerpadel s integrovanou plynulou změnou otáček v závislosti na zatížení, univerzálně použitelných na topení a chlazení a s nesrovnatelně vyšší účinností oproti stávajícím bezucpávkovým čerpadlům chlazeným dopravovaným médiem.

Čerpadla Wilo Stratos usedla na pomyslný trůn v oboru inteligentních oběhových čerpadel. Osmdesátiprocentní úspora elektrické energie v porovnání se standardními čerpadly nebyla dodnes překonána.

Iniciativou firmy Wilo se Stratos stal prvním čerpadlem svého druhu třídy energetické náročnosti A a zároveň se stal jejím dodnes nepřekonaným etalonem. Kompletní ucelená řada Stratos je určena převážně pro veřejné budovy, činžovní domy, průmysl a komunální objekty a spolu s optimalizací otopných soustav a stále důmyslnějšími systémy řízení se podílí na maximálně ekonomickém využití energie pro komfort uživatelů. Snižování energetické náročnosti při zachování uživatelského komfortu má i velmi pozitivní dopad na snižování ekologické zátěže životního prostředí.

Wilo-Stratos ECO – nové malé topenářské oběhové čerpadlo s vysokou účinností

Wilo-Stratos ECO/-Z

Pro rodinné domy bylo na stejném principu vyvinuta nová topenářská oběhová čerpadla s integrovanou plynulou změnou otáček v závislosti na diferenčním tlaku Wilo-Stratos ECO, která časem zcela nahradí stávající řadu elektronických čerpadel Star-E.

Také tato čerpadla jsou pro dosažení maximální možné účinnosti poháněna elektronicky komutovanými motory (technologie ECM) a mají hydraulicky optimalizované spirální skříně a oběžná kola.

Elektronicky komutovaný motor s permanentně magnetickým rotorem má trojnásobný záběrový moment v porovnání se stávajícími oběhovými čerpadly pro rodinné domy. Spolu se speciálním filtrem před kartuší, vrtanou hřídelí a „Antiblocking” softwarem je tak minimalizováno nebezpečí zablokování rotoru.

Pro cirkulaci pitné vody je určena varianta Stratos ECO-Z s bronzovou spirální skříní a speciálními těsněními pro nasazení na pitnou vodu. K dispozici jsou jmenovité světlosti DN 25 a DN30 se závitovým připojením a stavební délkou 180 mm s rozsahem 1 – 3 m a 1 – 5 m, resp. DN25, 130 mm, 1 – 5 m. Snadná instalace a obsluha je dána i možností elektrického připojení z obou stran prostřednictvím samosvorných svorek.

Zcela nově byla vyvinuta elektronická regulace otáček čerpadla v režimu Δp-v. Přínosem je uživatelský komfort a jistota distribuce tepla přesně podle požadavků. V souladu s firemní tradicí je maximálně jednoduché ovládání červeným knoflíkem. Stačí pouze nastavit požadovaný tlakový přínos čerpadla a zvolit provoz s „Autopilotem” nebo bez. Autopilotem je myšleno použití automatického útlumového režimu v závislosti na teplotě média. Tento režim je plně automatický na bázi fuzzy logiky a čerpadlo se samo přizpůsobí dané soustavě. V době, kdy je kotel v útlumu, přechází čerpadlo do režimu Stand-By se spotřebou 5,8 W.

Čerpadla Wilo-Stratos ECO jsou čtvrtou generací elektronických čerpadel Wilo a jsou důkazem její technické invence a technologických možností. Plně vystihují ideál, který nese Wilo ve svém logu – Pumpen Intelligenz.

Zásobování teplou vodou

Příprava teplé vody je z mnoha hledisek ostře sledovaným procesem. Vzhledem k tomu, že dnes hovoříme o pitné vodě, je úhelným kamenem pohledu její zdravotní nezávadnost, nezastupitelná je však i ekonomika tohoto nákladného a energeticky náročného procesu.

Rozhodujícím hygienickým a zdravotním faktorem je přítomnost a tvorba bakterií, kterým se v teplé vodě velmi dobře daří a které jsou nebezpečím pro zdraví, mohou však být i ohrožením života.

Poznámka: Legionella pneumophila je bakterie, která je původcem obávané přenosné infekční choroby Legionelózy, známé jako legionářská nemoc. Za své jméno vděčí epidemii pneumonie, která vypukla na srazu příslušníků amerických legií ve Filadelfii v létě roku 1976. První dokumentovaný případ je z roku 1947, první epidemie byla zaznamenána 1957 v Minnesotě. Onemocnění se projevuje nevolností, vysokými horečkami a těžkým zápalem plic, úmrtnost hospitalizovaných případů dosahuje 39 %. Preventivním epidemickým opatřením je pravidelná údržba a dezinfekce všech zařízení, ve kterých by k výskytu mohlo dojít.

Zásobování teplou vodou v domácnostech, nemocnicích, ubytovacích zařízeních, domovech pro seniory, hotelích, ale také vířivky, fontány,klimatizační zařízení, chladící věže, zvlhčovače vzduchu a inhalační přístroje mohou sloužit jako dokonalá líheň nebezpečných bakterií.

Za stav a kvalitu vody v zásobnících je odpovědný vlastník nebo provozovatel a podle toho by také k této problematice měl přistupovat.

Základními požadavky na cirkulaci teplé vody tedy jsou:

  • Minimalizace zdravotních rizik – vy-hláška č.252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody.
  • Energetická účinnost a komfortní, uživatelsky příjemné ovládání – vy-hláška č.152/2001 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům k Zákonu č. 406/2000 Sb.– o hospodaření energií a související předpisy.

Wilo-Star-Z 15 TT

Pro splnění požadavků a nároků zákonů, předpisů a uživatelů se při přípravě teplé vody nevyhneme její cirkulaci a tedy nasazení cirkulačního čerpadla.

Pro domy obývané jednou nebo dvěma rodinami vyrábí firma Wilo již celou řadu let spolehlivá, nenáročná čerpadla s vysokou životností Wilo-Star-Z15. V kombinaci se spínacími hodinami slouží tato nenápadná čerpadélka v mnoha domácnostech.

Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům nyní přichází nová generace s integrovanými spínacími hodinami a řízením v závislosti na teplotě. Wilo-Star-Z 15TT s regulací chodu v závislosti na čase a teplotě a podporou termické dezinfekční funkce kotle doplňuje stávající řadu CirkoStar (TT znamená Timer+Thermostat).

Na první pohled se liší především LC-displejem s pro Wilo typickým červeným knoflíkem s technologií „stiskni a otoč” pod kterým najdeme rozměrnou snadno přístupnou svorkovnici s možností rychlého připojení. Bronzová spirální skříň s integrovaným kulovým ventilem a zpětnou klapkou disponuje sériově tepelnou izolací. Závitové připojení usnadňují nálitky na stranový klíč, k dispozici je i provedení PRESS s připojením na lisovaný spoj systém Viega. Montáž je tedy snadná a rychlá, není třeba dalších uzavíracích armatur.

Cirkulační čerpadlo teplé vody Wilo-Star-Z 15 TT s regulací chodu v závislosti na čase a teplotě a podporou termické dezinfekční funkce kotle

Pokud budeme chtít regulovat čerpadlo v závislosti na čase, máme k dispozici tři programovatelné spínací a tři vypínací časy. Pokud požadovaná doba odstávky čerpadla překročí 8 hodin, ozve se varovný signál. Čerpadlo pracuje 24 hodin denně nezávisle na teplotě, program je třeba upravovat pouze v závislosti na letním a středoevropském čase.

Navíc je čerpadlo nezávisle na nastavení každých 60 minut na deset sekund sepnuto, aby byla minimalizována možnost zanesení a zablokování čerpadla, které je i tak etalonem třídy v odolnosti proti těmto jevům.

Termická dezinfekce

Vestavěný termostat umožňuje říze-ní čerpadla v závislosti na teplotě vody. Navíc nabízí Z 15 TT postup pro rozpoznání a podporu termické dezinfekční funkce na kotli. Tato funkce, kterou disponují moderní kotle, představuje ohřev teplé vody jednou týdně na teplotu 70 °C. K tomuto ohřevu dochází většinou v noci, kdy bývají standardní cirkulační čerpadla vypnutá. Proto je zapotřebí funkce, která rozezná desinfekční ohřev a aktivuje cirkulační čerpadlo nezávisle na časování.

Při prvním uvedení do provozu startuje Z 15 TT poznávací fázi nezávisle na nastavení timeru, která trvá alespoň týden, aby zjistilo případné zvýšení teploty nad 68 °C. Během této poznávací fáze spíná čerpadlo každých 20 minut na deset minut.

Pokud dojde k předmětnému zvýšení teploty, je čas zaznamenán a čerpadlo běží dále až do dalšího zvýšení teploty. Zjištěný časový odstup je frekvencí pro termickou desinfekci (TD).Tímto „naučeným” postupem pozná Star-Z 15 TT kdy na kotli probíhá TD a automaticky se na cca dvě hodiny uvede do trvalého chodu aby podpořilo termickou dezinfekci cirkulační soustavy.

Schéma cirkulačního čerpadla Wilo-Star-Z 15 TT

Řízení čerpadla v závislosti na teplotě umožňuje nastavení požadované teploty ve zpátečce cirkulačního okruhu teplé pitné vody, kterou posléze čerpadlo drží na konstantní úrovni, požadované uživatelem a nastavitelné prostřednictvím červeného knoflíku a displeje přímo na čerpadle.

Špičkové čerpadlo na cirkulaci teplé vody Wilo-Star-Z 15 TT přináší uživateli komfort jistotu a ekonomiku provozu při maximální jednoduchosti ovládání a nenáročnosti na údržbu.

Autor: Ing. Pavel Synáč
Foto: Archiv firmy