Úsporné a výkonné výtahy OTIS

Společnost OTIS, celosvětově největší výrobce výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, již více než 160 let přináší inovativní výrobky a služby pro stavební trh. Svou širokou nabídkou variabilních řešení pro rodinné domy, kancelářské budovy i obchodní centra umožňuje projektantům splnit náročné požadavky svých klientů a s revoluční technologií GeN2™ otevírá cestu k ekologické budoucnosti.

Nové výtahy OTIS tak nejen mohou při provozu uspořit až 70 % energie, ale také ukládat elektřinu v akumulátorech a využít ji při výpadku proudu.

Technologie plochých lan

Patentované, ploché polyuretanové pásy mají několikanásobně vyšší životnost ve srovnání s klasickými ocelovými lany, neopotřebovávají lanovnici stroje, šetří prostor v budově.

Patentovaný, plochý polyuretanový pás

Unikátní systém PULSE™, který průběžně monitoruje neporušený stav plochých pásů, přispívá k vyšší bezpečnosti. Automatické nepřetržité monitorování pásu představuje ve srovnání se standardními vizuálními kontrolami podstatnou výhodu v přesném určení výměny nosných prostředků.

Monitorovací systém PULSE™ průběžně monitoruje neporušený stav plochých pásů

Úsporná a ekologická technologie

Výtahy GeN2™ jsou také vybaveny jedinečným systémem pro rekuperaci energie REGEN™. Ten využívá energii vytvářenou pohybujícím se výtahem. Při jízdě obsazené kabiny směrem dolů, díky zemské přitažlivosti motor vyrábí elektrickou energii, místo aby ji spotřebovával. Totéž se děje, když kabina jede nahoru prázdná nebo lehce zatížená. Tento systém společně s technologií plochých pásů GeN2™ umožňuje v porovnání s běžnými výtahy úsporu až sedmdesáti procent spotřeby energie.

Pro projekt stavby bytového domu Procházkova v Praze, bylo zadáním dodat úsporný a vysoce účinný stroj, který by zároveň vyhovoval dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitu. Instalovaný výtah GeN2™ Comfort s výše uvedenou GeN2™ technologií, splňuje veškeré požadavky zadané v projektu a navíc poskytuje konečnému uživateli mimořádný komfort, díky svému tichému provozu a plynulé jízdě.

Úsporný a účinný výtah GeN2™ Switch s GeN2™ technologií

Výtah do zásuvky

Důkazem, že společnost OTIS neustále hledá nové cesty ke zlepšení životního prostředí, je uvedení prvního hybridního výtahu GeN2™ Switch na světový trh.

GeN2™ Switch, lze zapojit přímo do zásuvky na jednofázový proud s napětím 230 voltů, stejně jako domácí spotřebiče. Se spotřebou 0,5 kW přináší hybridní výtah GeN2™ Switch vysokou energetickou účinnost. V kombinaci s nízkou spotřebou a s tím spojeným menším paušálním tarifem za připojení lze celkový účet za elektřinu snížit až o 80 %.

Výtah je také vybaven systémem rekuperace REGEN™, který v tomto případě ukládá generovanou elektřinu do akumulátorů. Při přerušení dodávek proudu, zůstává výtah GeN2™ Switch v bezpečném provozu až na 100 jízd. Tím zajišťuje přístupnost, což je důležité pro uživatele s tělesným postižením nebo se ztíženou pohyblivostí a zabraňuje nebezpečí uvíznutí ve výtahu v případě výpadku elektřiny, nebo uvíznutí v budově, protože většina výtahů dnes při výpadku proudu dojede max. do nejbližší stanice.

Výtah GeN2™ Switch je kompatibilní se solárními panely i s jinými zdroji obnovitelných energií.

Svět se neustále vyvíjí. A my s ním. Cesta k ekologické budoucnosti představuje závazek společnosti OTIS neustále se zlepšovat – snižovat spotřebu energie a zlepšovat provozní parametry. Není tedy překvapením, že výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky značky OTIS jsou instalovány v mnoha slavných a významných budovách po celém světě, a to již od roku 1853.

Autor: Lucie Javorová
Foto: Archiv firmy