Úsporné vytápění v bytových domech s kondenzačními kotli Buderus

V současné nelehké hospodářské situaci se každý zákazník, investor či provozovatel tepelného hospodářství snaží snížit své náklady vynaložené na energii na vytápění. Jinými slovy hledá řešení, jak snížit své měsíční náklady na plyn, dálkové teplo či jiný druh energie.

Návodem může být tento článek, který popisuje konkrétní příklady optimalizace otopných soustav, které provedli zákazníci ve svých bytových domech. Jedním z možných řešení je výměna starého zdroje tepla za nový energeticky úsporný plynový kondenzační kotel, který zajistí významnou úsporu nákladů na vytápění.

Bytový dům Praha 4

První příklad instalace nástěnných kondenzačních kotlů značky Buderus se nachází v bytovém domě na Praze 4 (obr. 1). Původním zdrojem tepla byly tři stacionární teplovodní kotle ETI typ Hoterm ETI 75E o celkovém výkonu 261 kW. Vybavení a stav kotelny bylo poplatné době vzniku, a tak se obyvatelé bytového domu rozhodli pro rekonstrukci a modernizaci kotelny.

Obr. 1: Bytový dům v Točité ulici, Praha

Původní kotelna byla kompletně vybourána a byla osazena dvojicí nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100 určených pro vytápění a ohřev teplé vody (obr. 2). Dále byla kotelna osazena modulačními oběhovými čerpadly a regulačními a směšovacími armaturami. Otopná soustava tak byla správně vyvážena a došlo k významné úspoře nejen zemního plynu, ale také elektrické energie na provoz kotelny. V tab. 1 vidíte průběh spotřeby zemního plynu před rekonstrukcí do června 2007 a poté vidíte výši úspory s kondenzačními kotli Buderus. Předsedkyně bytového družstva potvrdila, že celková investice ve výši 875 000 Kč se maximálně vyplatila a návratnost investice se dostala na 3,5 roku. Tudíž úspory, které již nová kotelna přinesla, v tuto chvíli zaplatily celou investici. Dokladem je úspora zemního plynu oproti původnímu stavu ve výši 58 % a úspora elektrické energie ve výši 49 %.

Obr. 2: Modernizovaná kotelna s kotli Buderus v bytovém domě v Praze 4

Tab 1: Spotřeba zemního plynu v bytovém domě v ulici Točitá, Praha 4

Objekt v majetku Městské částiObjekt po privatizaci
Kotelna v původním stavu Zregulování otopné soustavy (10/2006) Rekonstrukce (5–6/2007) Po rekonstrukci Dosažené úspory v %
2003200420052006200720082009201020112012(vztaženo k 2005)
Spotřeba zemního plynu v m³
58 22660 91063 46360 18139 34926 79126 07127 80624 26624 600cca 58 %

Bytový dům v Komořanech

Další instalace nástěnných kondenzačních kotlů se nachází v bytovém domě na Praze 12 v Komořanech. Původním zdrojem tepla pro 12 bytových jednotek byly čtyři stacionární kotle Viadrus o celkovém výkonu 148 kW v kombinaci se zásobníkem teplé vody o objemu 1000 litrů. Obyvatelé domu se rozhodli provést kompletní rekonstrukci bytového domu včetně samotné kotelny. Kotle pamatovaly vznik samotného bytového domu a nepracovaly již vůbec spolehlivě a účinně.

Původní kotelna byla kompletně vybourána a byla osazena dvojicí nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-45 určených pro vytápění a ohřev teplé vody (obr. 3). Teplá voda je nově zajišťována nepřímotopným bivalentním zásobníkem teplé vody o objemu 500 litrů určeným pro rozšíření systému o solární soustavu. Pokud by i nadále rostla cena zemního plynu, jsou obyvatelé domu rozhodnuti investovat do solárních kolektorů, které jim ušetří řádově dalších 50 % nákladů na ohřev teplé vody.

Kotelna je optimálně řízena ekvitermní kaskádovou regulací Buderus Logamatic řady 4000. Otopná soustava byla nově správně vyvážena a těmito zásahy došlo k významné úspoře nejen zemního plynu, ale také elektrické energie na provoz kotelny. Předseda bytového družstva nám potvrdil, že správným naprojektováním celého systému a osazením úsporných kotlů Buderus, bylo dosaženo očekávaných úspor na vytápění a ohřev teplé vody.

Obr. 3: Moderní vytápění v bytovém domě v Komořanech

Spokojenost uživatelů

Rekonstrukce a modernizace starších plynových kotelen se rozhodně vyplatí. Lze ji vzhledem k výraznému snížení provozních nákladů doporučit všem, ať se jedná o rodinný či bytový dům, komerční nebo průmyslové objekty. Důkazem tohoto tvrzení jsou spokojení zákazníci s konkrétními udávanými úsporami energií u vybraných instalací. Úspory jsou především dosaženy vysokou účinností kondenzačních kotlů, optimální regulací a správným vyvážením celé otopné soustavy. Výměnou starých nehospodárných kotlů se také významně sníží produkce škodlivin, čímž jsou splněny nejpřísnější emisní limity pro ochranu ovzduší.

V obou případech zákazníci ocenili hladký průběh celé akce, protože již během projektu probíhala komunikace se technickými specialisty značky Buderus, kteří dohlédli na správný návrh celého systému.

Více informací o dalších možnostech jak modernizovat vaše otopné soustavy v bytových domech naleznete na www.buderus.cz. Kontaktovat můžete přímo také tým technického oddělení na tel. 272 191 105 nebo na e-mailu technika@buderus.cz, kde vám rádi odborně poradí.

Autor: Hana Dzianová
Foto: Archiv firmy