Útulný byt aneb jak zateplit stěny našeho domu

Stále častěji se chytáme za hlavu, když dostaneme účet za tepelnou energii. Ještě donedávna si jen málokdo bral k srdci náklady na vytápění svého bytu nebo rodinného domku. Dnes už začínáme zvažovat, co udělat, abychom ušetřili aspoň část těchto peněz.

Každou zimu, kdy teplota venku klesá, se vrací problém špatně vytápěných budov. Pravdou je, že stále větší část rodinného rozpočtu pohlcují náklady na vytápění. Nikoho dnes už není třeba přesvědčovat, že existuje nepřímá úměra mezi tloušťkou našich peněženek a unikajícím teplem z budov. O tom, že by tomu mohlo být jinak, svědčí čísla. V takových zemích jako Švédsko nebo Finsko, kde jsou klimatické podmínky drsnější než u nás, je spotřeba energie nezbytné k vytápění stejné budovy dvakrát či dokonce třikrát nižší.
Proč je tomu tak? Většina domů, v nichž bydlíme, byla postavena v šedesátých a sedmdesátých létech, kdy se nikdo nestaral o reálné náklady na vytápění studených, netěsných budov.
Útulný, teplý byt, to je zejména správné zateplení celé budovy a v neposlední řadě i kvalitní okna. Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba udělat, aby se patřičně snížily náklady na vytápění našich bytů, je izolace vnějších stěn budov.
Jaké výhody nám přinese zateplení budovy? Stojí opravdu za to vynaložit náklady? Určitě ano. Při vysokých a stále rostoucích cenách energie a plynu se nám peníze brzy vrátí formou nižších účtů. Odhaduje se, že správně zateplený dům představuje úsporu více než 40 % nákladů na vytápění. V situaci, kdy v naší klimatické zóně vytápěcí sezóna trvá sedm a někdy i devět měsíců, jsou to už slušné částky.
A je ještě jedna důležitá věc: dobře izolovaná zeď zadržuje teplo z vytápěného bytu a odevzdává je, když jsou radiátory vypnuté. Díky tomu je stabilnější teplota v místnostech, což je velice důležitým faktorem mikroklimatu domu nebo bytu. V takovém domě se žije lépe a zdravěji!

Vlnou nebo pěnovým polystyrénem

Stěny lze zateplit několika způsoby. Nejúčinnější je tzv. lehká-mokrá metoda. Používá se už dlouhá léta, ale technologický pokrok ve stavebnictví způsobil, že byla značně modifikována a zmodernizována. Tepelnou ochranu zajišťují polystyrénové desky nebo desky z minerální vlny, v závislosti na tom, jaký systém zvolíme.
Při rozhodování o zateplení domu je nejlepší použít speciálně vypracovaný, komplexní systém. V tom případě výrobce nabízí všechny nezbytné součásti, které je nutno použít, aby zateplení splňovalo svůj účel a přineslo požadovaný výsledek. Předností lehké-mokré metody je mezi jinými možnost výběru libovolné struktury a barvy fasády. Zateplení je tedy skvělou příležitostí k tomu, abychom změnili vzhled našeho domu.
Pěnový polystyrén je velmi účinným izolačním materiálem. Je odolný proti vlhkosti a snadno zpracovatelný. Po montáži je třeba jej chránit před přímým slunečním zářením, neboť se smršťuje a žlukne. Nejlépe jej rychle přikrýt vhodnou omítkou.
Minerální vlna je dražší než polystyrén, má však stejné tepelně izolační vlastnosti a její předností je nehořlavost. Doporučuje se ji používat např. ve veřejných budovách. Kromě toho velmi dobře tlumí zvuk.
Na těchto dvou materiálech jsou založeny dva zateplovací systémy vyvinuté v laboratořích firmy ATLAS. V systému ATLAS STOPTER je izolačním materiálem pěnový polystyrén, a v systému ATLAS ROKER – minerální vlna. Výrobce nabízí všechny nezbytné montážní prvky a doplňky, které je nutno použít, aby zateplení splňovalo všechny požadavky. O vysoké kvalitě obou systémů opět nasvědčují čísla. V minulém roce bylo jimi v celém Polsku zatepleno více než 40 miliónů m2 vnějších stěn budov.

Dávej pozor na počasí

Práce je nutno provádět při teplotách od +5 °C do +25 °C. Nezatepluje se ve vedrech! Také při teplém počasí se nedoporučuje pracovat v nejvíce nasluněných částech budovy. Nemělo by se rovněž zateplovat při dešti nebo silném větru.
Příprava všech materiálů je omezena do minimum. K lepení polystyrénu nebo minerální vlny a zanořování armovací tkaniny se používají hotové lepicí tmely ATLAS STOPTER K-20 nebo ATLAS ROKER K-20, které se pouze míchají s vodou. Ostatní součásti systémů, tzn. podkladová omítková hmota ATLAS CERPLAST a omítky ATLAS CERMIT (minerální nebo akrylátové) jsou vyráběny jako suché směsi nebo hotové hmoty.
Můžeme si vybrat z široké palety barev a struktur. Ještě donedávna k lepení polystyrénových desek se používala malta z latexového tmelu, cementu a písku. Stejná malta a síťka z umělé hmoty zabezpečovaly polystyrén. Tmel i omítka se připravovaly přímo na staveništi před přistoupením k práci. Vzniklá malta měla různou kvalitu a zateplení provedené tímto způsobem často nebylo dostatečně pevné. Použití hotových materiálů nejen urychluje a usnadňuje práci, ale i zaručuje pevnost a stabilní kvalitu. Zateplení by mělo být předem dobře naplánováno, pro konečný výsledek je velmi důležitý technický stav budovy a také jiné její parametry.
Systémem ATLAS STOPTER a ATLAS ROKER můžeme zateplit nejen novostavbu, ale i stávající budovy. Pro plné využití přednosti zvoleného systému tepelné izolace určitě stojí za to se poradit s odborníkem. Firma ATLAS má v České republice svého technického poradce, který bezplatně poskytuje pomoc každému, kdo se pro tyto výrobky rozhodne.

Autor:
Foto: Archiv firmy