V červenci skončil dvouletý monitoring centra Fenix Trading v Jeseníku

Odborníci z ČVUT UCEEB dokončili po dvou letech v červenci 2018 monitoring administrativního centra Fenix, při kterém testovali různé provozní režimy bateriového úložiště. Kromě toho ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a.s. proběhlo v průběhu letních měsíců i dvoutýdenní měření a testování kvality sítě a možnosti podpory distribuční sítě ze strany společnosti Fenix Trading s.r.o.

V současnosti se ve výrobním areálu Fenix Group staví velké bateriové úložiště pro zajištění bezvýpadkové dodávky energie a snížení energetických odběrových maxim. V této části projektu bude ČVUT UCEEB zajišťovat dlouhodobý monitoring a konzultace při testování integrace velkého úložiště do průmyslové výroby.

Kamera pro snímkování oblohy

Letos v září nainstalují odborníci UCEEB na administrativní budovu Fenix speciální kameru pro snímkování oblohy – zpracovávání obrazu za účelem predikce pohybů mraků a klasifikace postupu slunečního záření. Analýza pak poslouží pro zpřesnění krátkodobé předpovědi intenzity slunečního záření pro fotovoltaický systém. Jde o ojedinělou službu v rámci chytré energetiky, na kterou ČVUT UCEEB dlouhodobě cílí. Měla by sloužit pro optimální řízení bateriových úložišť s fotovoltaickým systémem a zajistit pro spotřebitele cenově dostupnou energii z obnovitelných zdrojů.

Programování celého dvouletého testování zajistili specialisté na hybridní energetické systémy z oddělení Monitoring a řízení inteligentních budov UCEEB. Řídicí algoritmus byl založen na predikci osvitu díky službě PVForecast a odhadu elektrické spotřeby v budově. Byl měněn každé dva dny, aby se mohly odzkoušet různé koncepty užití budovy s téměř nulovou spotřebou jako aktivního prvku sítě.

Úspora energie

V lednu letošního roku byly v rámci měření, které na objektu nepřetržitě probíhaly už od zahájení provozu v červnu 2016, získány cenné údaje i o chování budovy za situace, kdy dojde v mimopracovní době k útlumu vytápění. Měření měla přinést odpověď na otázku, zda tento krok přinese úspory energie a pokud ano, jaké. A jak bude mít útlum vytápění vliv na další parametry – například na výskyt odběrových špiček. Přiložený graf ukazuje, jak se vyvíjela spotřeba energie na vytápění ve dnech 15. až 19. ledna, kdy nebyl útlum v mimopracovní době prováděn. Spotřeba budovy pak odpovídala vývoji teplot – nejnižší byla ve středu 17. ledna v poledne, kdy teploměr ukazoval +8 °C. Měření spotřeby energie ukázala, že při srovnatelných venkovních teplotách byl v případě vytápění bez útlumu odběr energie výrazně plynulejší a bez špiček (–40 %). Ze zprávy UCEEB ČVUT vyplynulo jako nejvýhodnější užití útlumu o 2 °C v době mezi 17 hod. odpoledne a 3. hodinou ranní. Poněkud překvapivě byla při tomto režimu prokázána vysoká úspora energie na vytápění – o 14 až 20 %! Navíc při zachování kvality vnitřního prostředí v kategorii I. Útlumový režim vykázal i svá negativa v podobě cca o 20 % vyšší spotřeby v čase 7–16 hodin a výrazně vyšší odběrové špičky v ranních hodinách (mezi 3. a 6. hodinou). Obě tato negativa však lze eliminovat správně dimenzovaným bateriovým úložištěm. V rámci experimentu byla posuzována i rychlost snižování hladiny CO2 v různých režimech ventilace včetně ventilace vypnuté.

Získané výsledky z měření budou prezentovány na odborných konferencích a workshopech a dále poslouží zúčastněným stranám pro rozvoj v oblastech chytré energetiky. Více informací najdete na www.fenixgroup.cz.

fotogalerie

Fotogalerie

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: