V posledních několika letech vymýšlejí architekti pro vinaře velkolepá díla. Chrám vína pro Vinařství Mikrosvín bude jednou z nich. Zdroj: FAM Architekti, vizualizace Studio Monolot

V Dolních Dunajovicích vznikne nový chrám vína

Pálava bude mít brzy o jednu zajímavou stavbu navíc. Nedaleko Mikulova, kde má výroba vína dlouhou tradici, vyroste majestátní vinařský areál. Ambiciózní projekt počítá se zakopáním výrobní haly do svažitého terénu, nad kterým vznikne trojice staveb sloužících k výrobě a prezentaci vína i ubytování návštěvníků.

Na jižní Moravě, která skýtá spoustu architektonických perel, se nyní připravuje výstavba nového moderního areálu Vinařství Mikrosvín. Minulý rok uspořádal investor vyzvanou architektonickou soutěž, kterou v konkurenci studií Huť architektury Martin Rajniš a A1 Architects nakonec vyhráli FAM Architekti Pavla Nasadila. Nové vinařství vyroste v malé obci Dolní Dunajovice poblíž Mikulova, které jsou jednou z nejstarších vinařských obcí na jižní Moravě. Pro představu Mikrosvín Mikulov dnes pracuje s výměrou 520 ha vlastních vinic. Vinice leží na jižním úpatí Pálavy s velkou svažitostí, a tedy silnějším půdním profilem.

Využití morfologie místa ke gravitačnímu příjmu hroznů a k integraci výrobní a skladovací haly pod terén s napojením na šest historických sklepů v majetku vinaře činí tento areál výjimečným ve středoevropském měřítku. Zdroj: FAM Architekti, vizualizace Studio Monolot

Využity budou historické sklepy

Budoucí areál Vinařství Mikrosvín bude zasazen do poetické krajiny vinic, přibližně kilometr na západ od centra Dolních Dunajovic, které jsou proslulé výrobou vína. K dnešnímu datu byste tu našli více než 15 vinařství. Samotná stavba bude situována na louce, v bývalé vinici za sklepní uličkou, kde se aktuálně nachází šest klenutých sklepů a čtyři budovy, které vlastní investor. Premisou vítězného návrhu je právě využití stávajících sklepů, a to v maximálním možném rozsahu pro fermentační proces vín. Část sklepů by poté měla být zpřístupněna i návštěvníkům.

Cílem architektů bylo co nejefektivněji využít morfologii parcely ke gravitačnímu příjmu hroznů do výroby. Samotný svah bude využitý k zakopání výrobní haly pod terén, bude tak ochráněna proti klimatickým extrémům. Díky tomuto řešení vznikne v nadzemní části kompozice tří unikátních objektů, jejichž architektura bude definovat tvář tohoto nového vinařského areálu.

Tři objekty na sebe budou navazovat zalomenými hřebeny střech tak, aby tvořily komponovanou trojici, jež bude charakterizovat stěžejní funkci areálu – výrobu vína, jeho prezentaci a ubytování návštěvníků. Zdroj: FAM Architekti

Splynutí s krajinou pomocí objemové geometrie

Architekti poukazují na to, že cílem architektonického řešení stavby není splynutí s krajinou, ale spíše vzájemná symbióza s ní, a to pomocí jemné komplementární objemové geometrie. Stavba má s krajinou splývat a kontrastovat zároveň právě díky nevšednímu tvarování zalomených střech jednotlivých objektů. Toto zalomení současně vychází z jemných úhlů atiky stávajícího viničního domku. Zemitý odstín novostavby a jemná struktura povrchu pak připomenou důležitou geologickou rozmanitost a zemitost zdejší vinařské krajiny. Střechy jednotlivých objektů mají reagovat na jemnou modelaci okolních kopců a na charakteristické rozpony vinic.

Vinařství nabídne kromě prodeje a degustace vín také společenské akce, restauraci a ubytování návštěvníků s prohlídkami výrobních prostor. Zdroj: FAM Architekti, vizualizace Studio Monolot

Cílem architektů je dodávat místu energii

FAM Architekti usilují při navrhování architektury o to, aby architektura dodávala místu energii a zvyšovala jeho hodnotu. Projekt Vinařství Mikrosvín je toho důkazem. Mladý dynamický ateliér byl založený v roce 2005 ihned po absolutoriu dvou zakládajících členů na Škole architektury Akademie výtvarných umění. Studio má dnes na svém kontě mnoho ambiciózních projektů, realizovaných u nás i v zahraničí. Zmínit lze například projekt Domova pro seniory v Litomyšli či Nejvyšší soud Spojeného království v Londýně. Mezi další stěžejní realizace ateliéru ve Velké Británii patří například revitalizace stanice metra Green Park v Londýně a konverze letecké základny RAF v Bicesteru, to vše ve spolupráci s partnerskou britskou kanceláří Feilden+Mawson. 

Zdroje:

Tisková zpráva FAM architekti

www.architect-plus.cz

www.mikrosvinmikulov.cz

Fotogalerie

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Zdroj: FAM Architekti, vizualizace Studio Monolot