Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vakuové izolační panely, ideální řešení nejen pro terasy

Rekonstrukce budov představuje změnu, která nemusí být ve všech ohledech pozitivní. Drobná zanedbání a neřešení detailů mohou způsobit problémy, jejichž náprava vyžaduje zvýšení teploty vytápění a intenzity větrání. Investované prostředky tak nezajistí očekávaný přínos, jaký uvádí Energetický štítek vystavený na základě projektové dokumentace. Řadu problémů pomohou vyřešit vakuové izolační panely QASA společnosti VARIOTEC GmbH & Co KG, kterou v ČR zastupuje firma VIRTUAL, s.r.o.

Obvodová obálka má mít v celé ploše stejné tepelněizolační vlastnosti. I v místech napojení dalších konstrukcí, jako jsou například balkóny a terasy. Tyto více či méně rozměrné plochy vytváří tepelný výměník, který ovlivňuje teplotu nejen místa konstrukčního spojení, ale i navazujících svislých a vodorovných konstrukcí. V zimě dochází k ochlazování stěn a stropů, následně ke kondenzaci vodní páry a k negativnímu ovlivnění vnitřního prostředí (chlad, průvan, plísně) i samotné stavby (vlhkost, koroze, hniloba). Často k těmto projevům dochází, není-li při zateplení fasády odpovídajícím způsobem vyřešeno i zateplení teras a balkónů.

Omezené možnosti řešení

Na fasádu lze aplikovat v uvozovkách libovolnou tloušťku izolace. U pochozích ploch zbývá na dodatečné zateplení mnohem méně místa. Zpravidla jen pár centimetrů. Izolant musí tedy mít nejen dostatečnou pevnost v tlaku, ale i výrazně lepší tepelněizolační vlastnosti než mají běžné izolační materiály.

Řešením jsou vakuové izolační panely QASA

Vzhledem k hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ = 0,007 W.m-1.K-1 postačí zlomek tloušťky běžné izolace. Vakuové izolační panely neobsahují vzduch, díky tomu se hodnota součinitele tepelné vodivosti nezvětšuje s rostoucí teplotou. To je důležité v létě, kdy osluněný povrch teras nabývá teplot, které činí chůzi bosou nohou nesnesitelnou. Teplota terasy se sice nezmění, ale do interiéru se dostane mnohem méně tepla.

Vakuové izolační panely jsou k podkladnímu betonu přilepeny polyuretanovým lepidlem

Napětí v tlaku při 10% deformaci σ10% = 290 kPa

Vakuové izolační panely mají mechanické vlastnosti, které dovolují jejich použití i pro plochy pojížděné osobními vozidly. Pro snížení pracnosti i nebezpečí poškození při manipulaci jsou vakuové izolační panely dodávané s různou povrchovou úpravou. Druhy povrchů, řešení hran a rozměry vakuových izolačních panelů jsou uvedeny v předchozím článku, který najdete na www.stavebnictvi3000.cz/c4425.

Desky jsou k sobě přilepeny ve styčných spárách, do spáry mezi zdivem a vakuovým izolačním panelem se vkládá komprimační páska

Cesta ke zkvalitnění staveb

Vakuové izolační panely tvoří izolaci obytných teras rodinného domu v Nové Pace. Jde o novostavbu v nízkoenergetickém standardu. Použitý vakuový izolační panel je silný 35 milimetrů a z obou stran je krytý třímilimetrovou vrstvou gumového granulátu. Celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí terasy U = 0,19 W.m-2.K-1. K dosažení stejné hodnoty při aplikaci běžných tepelných izolací by bylo zapotřebí zvýšit tloušťku o dalších 150 milimetrů. To by znamenalo o 150 milimetrů níže položený strop suterénu. Možná to je zanedbatelná hodnota. Jak se to vezme. Projektant tímto přístupem zmenší objem hmot, které je třeba vybagrovat, odvézt a deponovat při základových pracích na jedné straně, i množství materiálů, které je zapotřebí koupit, přivézt a zpracovat při vlastní stavbě na straně druhé. Zároveň tak sníží pracnost, tedy ušetří na režijích. U rodinného domku to jsou desetitísíce korun, u velkých staveb to jsou částky řádově vyšší.

Po aplikaci další vrstvy již nehrozí poškození vakuových izolačních panelů

Vyzkoušejte je také

Aplikace vakuových izolačních panelů je odlišná od použití běžných izolačních panelů. Projektanti i realizační firmy mají k dispozici technickou podporu distributora i výrobce. Vyzkoušejte i vy, jak vám mohou vakuové izolační panely pomáhat při vaší činnosti a usnadňovat řešení problémů, na které narážíte.

Autor:
Foto: Archiv firmy