Zámek Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou skončily úpravy parku, přibylo tam 800 stromů

Veselí nad Moravou (Hodonínsko) 31. října (ČTK) - Veselí nad Moravou na Hodonínsku v těchto dnech dokončilo úpravy části zámeckého parku zvané Bažantnice. Cílem bylo kromě jiného udržení a rozšíření biotopu pro zvláště chráněné druhy hmyzu. Přibylo více než 800 listnatých stromů, které vrátily této části parku charakter lužního lesa, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí města Olga Svoják. Projekt trval čtyři roky.

V parku je několik druhů chráněných rostlin a živočichů, zejména pak zvláště chráněný a kriticky ohrožený krasec dubový. "Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny velmi pečlivě a ohleduplně vážili správnou formu zásahu a ochrany u každého jednotlivého stromu nebo jiného porostu. Dnešní podoba Bažantnice na jedné straně chrání vzácné druhy a na straně druhé umožňuje návštěvníkům příjemné procházky," uvedl starosta Petr Kolář (Společně pro Veselí).

V parku se pracovalo od roku 2020. Náklady byly 6,2 milionu korun, přičemž 85 procent nákladů pokryla dotace. Firma vykácela invazní dřeviny a vybudovala slunná místa a osluněné kmeny. Cílovým stavem bylo vytvoření rozvolněného lužního porostu s dominancí dubu letního, jenž je základním předpokladem udržení a rozšíření krasce dubového i jiných ohrožených nebo silně ohrožených druhů, jako je třeba zlatohlávek skvostný či tesařík obrovský.

"Torza starých dubů a odumřelé kmeny, jejichž přítomnost je pro tyto druhy brouků žádoucí, jsme zde ponechali. Návštěvníci této části parku ocení i nové pěšiny zhotovené z přírodních materiálů, jejichž uspořádání respektuje stávající zeleň a kořenový systém stromů. Z těchto důvodů nejsou trasy přímé, ale směrově a výškově se přizpůsobují kořenům a stromům," dodala Svoják.

Zámecký park vznikl v sousedství zámku v 50. letech 19. století. Celá jeho plocha je v majetku města, které na jeho správu a údržbu ročně vynakládá přibližně 2,5 mil korun.

Autor: ČTK
Foto: Wessels s.r.o., zdroj: www.wikipedia.org