Veletrh BAU 2011 předčil očekávání

238 000 odborných návštěvníků, což představuje nárůst zhruba o 12 % oproti BAU 2009, nárůst účasti mezinárodních návštěvníků o 18 až 25 %, podíl návštěvníků z projektových a architektonických kanceláří stoupl na 22 %. ČR měla na veletrhu 5. největší návštěvnost s počtem 2 000 lidí... čísla, která se objevila na závěrečné tiskové zprávě veletrhu BAU.

Veletrh BAU byl zahájen 17. ledna přestřihnutím pásky Spolkovým ministrem dopravy, stavebnictví a rozvoje měst Peterem Ramsauerem. Ministr vyzdvihl vynikající význam BAU a výhledově branži přislíbil pro rok 2011 „citelný nárůst o 1,5 až 1,8 procenta”. Mustafa Demir, ministr veřejných prací a bydlení Turecké republiky, který přicestoval do Mnichova na pozvání Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a rozvoje měst, řekl, že na něj zapůsobila velikost BAU a částečně také neobyčejná architektura stánků.

Veletrhu jsme se rovněž zúčastnili a setkali se na něm s řadou vystavovatelů a zaznamenali i některé novinky.

Průběh BAU

Skutečný nápor návštěvníků přinesl veletrhu BAU 2011 opět rekordní hodnoty a jednoznačně potvrdil jeho pozici světově vůdčího veletrhu v oboru. Během šesti veletržních dnů proudilo na plochu Nového výstaviště Mnichov přibližně 238 000 návštěvníků – což odpovídá nárůstu o asi 12 % oproti BAU 2009. Tak velký nárůst se v téměř 50leté historii veletrhu BAU ještě nekonal. Především z mezinárodního hlediska dosáhl veletrh nové dimenze. Téměř 60 000 návštěvníků dorazilo na BAU 2011 z ciziny. Tím vzrostl podíl mezinárodních návštěvníků z 18 na 25 %. Také podíl projektantů a architektů vzrostl. Pohybuje se nyní na 22 % – v číslech to odpovídá více než 52 000 odborných návštěvníků! Do Mnichova přicestovali návštěvníci z více než 150 zemí. Od prvního dne panoval neuvěřitelný nápor na veletržní haly. Od vystavovatelů znělo: „Byli jsme návštěvníky doslova převálcováni.

Téměř ze všech zemí byly přírůstky v počtech návštěvníků. Vedle Německa přišlo navštívit veletrh BAU nejvíce odborných návštěvníků z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, České republiky, Polska, Ruska, Slovinska, Francie a Velké Británie. Velký nárůst zaznamenal veletrh BAU také z mimoevropských zemí jako jsou Indie, Japonsko, USA, Kanada a Spojené Arabské Emiráty. Zde u mnohých zemí vzrostla čísla na dvojnásobek.

Atmosféra veletrhu BAU a jeho hodnocení

Většinu návštěvníků i vystavovatelů zaujaly neobyčejné konstrukce stánků, přeplněné haly, intenzivní rozhovory s dobře informovanými zákazníky a personálem na stáncích, který měl plné ruce práce. Zkrátka pozitivní nálada, která zde panovala. Na 180 000 m2 plochy hal se prezentovalo 2 058 vystavovatelů ze 46 zemí, mezi nimi nejvýznamnější z výrobců materiálů, stavebních konstrukcí a systémů. Vzhledem k opět se zlepšující ekonomické situaci vstupovala většina vystavovatelů na tento veletrh BAU optimisticky. Přesto však enormní zájem a především mohutný nárůst zahraničních návštěvníků předčil očekávání.

Obchodní ředitel veletrhu Dr. Reinhard Pfeiffer veletrh BAU hodnotil takto: „BAU překonal veškerá očekávání, neboť udělal kvantový skok. Přitom nárůst návštěvníků je velmi silně odvozen od silného vzestupu počtu návštěvníků ze zahraničí. Přišlo jich téměř 60 000 a tím se procentuální podíl zahraničních návštěvníků dostal na neuvěřitelných 25 procentech. BAU tímto dokázal, že je právem považován za vůdčí veletrh v oboru a opět potvrdit svou pozici číslo jedna v oblasti světového místa setkávání architektů a projektantů. Rozhodující je konečně také to, že zákazníci, vystavovatelé, stejně jako odborní návštěvníci byli s veletrhem BAU maximálně spokojeni a hodnotili ho jako skvělé obchodní místo.

Martin Hörmann, majitel firmy Hörmann KG a zastupující předseda rady řekl: „Na stánku jsme měli opravdu velké množství architektů. Veletrh probíhal skvěle, nechybělo zde mnoho návštěvníků, především z Asie a Východní Evropy.

Thomas Lauritzen, vedoucí koordinace podniku v Schüco řekl: „Byl to nejúspěšnější veletrh BAU, jaký jsme kdy zažili. Zaznamenali jsme zřetelný nárůst z ciziny i mimo EU.

Thomas Polonyi z ThyssenKrupp řekl: „Takový rozhled na trhu získáme jen zde.

Veletrh BAU ale neposílil jen kvantitativně – dokázal, že se stal pro stavební experty z celého světa, od projektantů a architektů až po živnostníky, téměř nepostradatelný. Byl místem informačním, komunikačním, ale především přehlídkou novinek, na které se vytváří budoucnost stavebnictví a kde podnikatelská základna provádí a připravuje konkrétní obchody. Opět vystavovatelé jednohlasně potvrzovali, že BAU je celosvětovou jedničkou, pokud jde o oslovování projektantů a architektů.

Asi 70 % našich návštěvníků jsou architekti a právě proto jsme tu. Abychom se dostali do kontaktu s architekty” – vyjádřil naprosto přesně Španěl Joan Catalin IIisin z „Land Porcelanico”.

Anketa provedená Institutem pro výzkum trhu TNS Infratest

Pozitivní vyjádření se odrážejí také v anketě provedené Institutem pro výzkum trhu TNS Infratest. Podle ní 96 % návštěvníků BAU hodnotilo tento veletrh „výborně až dobře”, 97 % chce přijít opět. Top hodnocení se týkala zvlášť úplnosti a šíře nabídky a přítomnosti lídrů na trhu.

Další výsledek ankety: Ten, kdo sem přišel s úmyslem, uskutečnit konkrétní investice, mohl tohoto cíle na BAU také dosáhnout. Navíc téměř všichni návštěvníci shodně prohlašují, že při přípravě investic nebo navázání nových obchodních vztahů byli úspěšní. Jednotlivé výstavní oblasti byly vesměs hodnoceny nejméně 90 % návštěvníků jako „výborné až dobré”. Kritizováno však bylo přemístění výstavy na volné prostranství. Rámcový program, na prvním místě fóra a zvláštní přehlídky, získaly naopak od návštěvníků ty nejlepší známky. Navíc se ukázalo, že BAU je veletrh profesionálů pro profesionály. Podíl odborných návštěvníků byl 96 %. Z ankety kromě toho vyplynulo, že se atmosféra ve stavebnictví výrazně zlepšila. V roce 2009 jen asi polovina dotázaných posuzovala hospodářskou situaci „výborná až dobrá”, dnes hledí do budoucnosti optimisticky 82 % dotázaných.

Mimo průzkum TNS Infratest je dlužno poznamenat, že někteří čeští vystavovatelé, se kterými jsme měli možnosti hovořit, si posteskli, že organizátoři upřednostňovali německé vystavovatele při žádosti o kvalitní umístění stánku.

Jednotlivá téma veletrhu BAU

Top téma BAU bylo v tomto roce úsporné stavění a stavění přesahující generace. Obě téma doprovázela řada přehlídek a mnoho přednášek na fórech a kongresech, např. na kongresu „Stavění pro budoucnost – úsporné, efektivní a inovační” Spolkového ministerstva dopravy, stavění a rozvoje měst nebo řada akcí „Budova budoucnosti” Spolkového ministerstva hospodářství. Absolutním vrcholem byl solární dům vysoké školy Rosenheim, který na Solar-Decathlon v Madridu vyhrál druhé místo a na BAU byl poprvé představen široké veřejnosti. Na enormní zájem narazila tři fóra veletrhu BAU. Obzvláště fórum „Budoucnost stavění”, ve kterém přestavili své plány a projekty architekti s mezinárodní působností jako Sir Peter Cook nebo Françoise Hélene Jourda2), bylo částečně přeplněno. Všechna místa byla obsazena zpravidla také na fóru Makro architektura, kde šlo na jedné straně o spolupráci mezi architekturou a průmyslem a na druhé straně o budoucí výzkum v architektuře. Fórum „Inteligentní stavění” představilo most od sanace a renovace budov až k realizaci moderních High-tech-staveb jako jsou pasivní domy nebo aktivní domy. Spolkové ministerstvo dopravy, stavění a rozvoje měst představilo se svou výzkumnou iniciativou „Stavba budoucnosti” příslušné projekty.

Ceny na BAU a vyhlášení nové soutěže

BAU doprovázelo opět také předávání různých cen, mezi nimi renomovaná cena za architekturu „Estetika a konstrukce” ve spolupráci s odborným časopisem „DETAIL” nebo 1:1 cena „První dům” ve spolupráci s „Bauwelt”. Kromě toho byly předány tyto ceny: „Postaveno na IT – povolání budoucnosti ve stavebnictví”, cena za inovace výrobků, cena za inovaci „Architektura a stavebnictví”, Oskar za trh stavebních hmot.

Na BAU 2011 byla také vyhlášena ArchiWorld Academy – nové soutěž, kterou realizuje BAU ve spolupráci s online portálem Archi-Europe. Soutěž poběží více než dva roky a zaměří se na studenty architektury z celého světa. Vítězové, kteří budou vyhlášeni na BAU 2013, se budou moci těšit na praktikantská místa v kancelářích hvězdných architektů!

Závěr

Co dodat? Veletrh BAU opět potvrdil, že je bezesporu veletrhem číslo jedna ve svém oboru a žádná významná firma z oboru by zde neměla chybět. Obdobně to platí i pro návštěvníky.

Další veletrh BAU se bude konat od 14. do 19. ledna 2013 na výstavišti Nového veletrhu Mnichov.

Více informací o celém veletrhu BAU 2011 naleznete na webových stránkách BAU: www.bau-muenchen.com.

1 Zpracováno z podkladů Messe Mnichov
2 Françoise Hélene Jourda dne 14. ledna 2011 vyhlašovala v Berlíně i soutěž Schindler Award – více v článku Schindler Award 2010 zná své vítěze v tomto čísle časopisu.
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Helena Hejhálková