Veletrh Stone+tec 2018

Svěží koncept letošního ročníku veletrhu přírodního kamene Stone+tec překvapil svou výjimečností. Výstava shromáždila mnohé odborníky z řemeslného i průmyslového segmentu kamenictví.

Vysoce kvalitní program a tematické uspořádání výstavy s mnoha praktickými prezentacemi i diskuzemi zaujaly většinu hostů. Velkou přidanou hodnotou akce bylo poutavé klání mladých kamenických talentů či vyhlášení významné architektonické soutěže.

Zaměření veletrhu

Mezinárodní veletrh Stone+tec je zaměřen na těžbu, zpracování a stavební či dekorativní využití přírodního (i umělého) kamene. Akce proběhla v kongresovém centru v německém Norimberku ve dnech 13.–16. 6. 2018 a výstava tímto oslavila své 20. výročí. Je pořádána již od 70. let 20. století původně pod názvem Deutsche Naturwerksteintage (Německý přírodní kámen).

V letošním roce se na celkové výstavní ploše 12 500 m2 vystřídalo rekordních více než 12 000 návštěvníků nejen z řad amatérských obdivovatelů kamene, ale především velmi zaujatého publika zabývajícího se řemeslnými i průmyslovými kamenickými obory profesně. Veletrh umožnil setkání nejen kameníků a zpracovatelů kamene, ale také restaurátorů, architektů a dalších profesionálů využívajících ve svém povolání přírodní kámen. Skupina vystavovatelů byla složena z etablovaných společností, ale také z nováčků, jejichž účast byla hodnocena nadmíru kladně. Celkem se exhibice zúčastnilo 338 vystavovatelů z 28 zemí, přičemž více než polovina z nich, včetně mnoha firem z České Republiky, pochází ze zemí mimo Německo (Čína, Turecko, Itálie, Indie...).

Témata

Tematická skladba veletrhu byla již od počátku jasně stanovená. Vyjma toho, že se odehrály četné prezentace strojové techniky, obrovské škály nástrojů, nářadí, příslušenství a technologií k opracování kamene, proběhlo i několik velmi kvalitních organizovaných diskuzí. Rozsah probírané tematiky byl široký, ale ústředním předmětem hovoru účastníků na debatách i prezentacích veletrhu byl význam přírodního kamene v oblasti udržitelného rozvoje (pod záštitou Německé společnosti pro přírodní kámen – DNV). Mimo jiné byly vyzdviženy možnosti, které se otevírají pro kámen ve veřejných stavebních zakázkách na základě nejnovějších právních předpisů EU zohledňujících ekologické a sociální aspekty stavebních projektů.

Společně s veletrhem probíhal široký doprovodný program, který obohatil návštěvníky například o novinky ze segmentu hřbitovní architektury. Fórum na toto téma bylo zorganizováno sdružením německých kameníků (BIV) a zároveň proběhl již čtvrtý kongres hřbitovního stavebnictví a kultury. Velkým návštěvnickým hitem byla také působivá strojní technika na zpracování kamene či jeho těžbu a s tím související diskuzní fóra na téma zpracovatelských strojních i technologických kamenických postupů. Veletrh se tedy pyšnil představením té nejširší škály výrobků a zařízení, od malých zlatých lístků na náhrobky až po kolosální technologické stroje.

Speciální výstavní program

V rámci exhibice proběhly také dvě speciální výstavy:

Ta první se návštěvníkovi snažila pomoci zorientovat se v širokém sortimentu produktů a řešení v oblasti pracovních desek neboli ponků z kamenných materiálů. Program s přesným názvem „Technologie a Chemie: Pracovní desky”.

Druhá výjimečná podvýstava, se zabývala tématem přírodního kamene. Pod příznačným názvem „Náš přírodní kámen – pracujme společně s cílem udržitelné budoucnosti” představila přírodní kámen těžený v Německu a přilehlých zemích a navázala na výše zmiňované tematické zaměření o udržitelném rozvoji.

Soutěžní obsah veletrhu

Hned první den veletrhu proběhlo slavnostní vyhlášení vítěze architektonické soutěže German Natural Stone Award, která odměňuje ta nejzdařilejší užití přírodního kamene ve stavitelství. Cenu uděluje společnost DNV ve spolupráci se sdružením německých architektů BDA a společností NürnbergMesse (organizátor veletrhu). Vítězem se stalo architektonické studio Lederer Ragnarsdóttir Oei za svůj projekt Historického Muzea ve Frankfurtu.

Druhou veletržní výzvou prošlo 15 mladých kamenických řemeslníků z celé Evropy, kteří na samotném nádvoří před vstupem do pavilonů veletrhu soupeřili v soutěži mladých talentů pořádané Asociací německých kameníků. Zadáním soutěže bylo téma životní cesta. Finální díla byla velmi rozmanitého charakteru a jednalo se výhradně o kvalitní práce. Není pochyb o tom, že v oboru kamenictví se v současnosti realizuje odhodlaná mladá generace, od níž je oprávněně očekáván další úspěšný rozvoj tohoto řemesla. Vítězem však může být jen jeden a stal se jím Albert Wrotnowski z Polska.

Závěr

Veletrh Stone+tec je již u konce, zdárné vyvrcholení celé akce proběhlo v sobotu 16. 6. 2018. Jak jsme již uváděli, organizátoři využili moderních komunikačních prvků ve formě diskuzí, interakce vystavovatelů s návštěvníky, soutěží a speciálních divácky úspěšných show. Veletrh byl koncipován tak, aby jeho zaměření odráželo právě ta fundamentální a aktuální témata v oboru kamenictví v Evropě. Byl tak vytvořen prostor pro uskutečnění formální i neformální diskuze a byly zahájeny nové mezioborové spolupráce s cílem dalších inovací a objevů. Touto formou byly postupně představeny nejnovější stavební i dekorativní trendy spojené s přírodním, ale i umělým kamenem. Celá událost byla, jak jsme se sami mohli přesvědčit, hodnocena návštěvníky i vystavovateli nadmíru kladně.

Těm, kteří z nějakého důvodu toužili veletrh navštívit, ale nepodařilo se jim to, nezbývá než počkat na další ročník veletrh Stone+tec. Ten se bude konat opět v Norimberku, a to v červnu roku 2020.

¹) Informace získány z návštěvy veletrhu a závěrečné tiskové zprávy
Autor:
Foto: Helena Hejhálková