Veletrh Střechy Praha 2017 nabídne atraktivní doprovodný program a rekordní účast vystavovatelů

Největší přehlídku firem z oblasti staveb a renovací střech nabídne 19. veletrh STŘECHY PRAHA, který se uskuteční 9.–11. 2. 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Společně proběhnou veletrhy ŘEMESLO PRAHA, veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a nový projekt z oblasti profesionální údržby povrchů PURPO PRAHA.

Největší výrobci a dodavatelé střešních materiálů, oken, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů se budou účastnit nejvýznamnějšího oborového veletrhu ve střední Evropě. Jejich nabídku doplní další vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb v rámci souběžných veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

Bohatý doprovodný program

Jedním z hlavních témat bude význam střechy při tvorbě energetického konceptu budovy. Proběhne řada konferencí, odborná fóra i praktické ukázky. Nosnými tématy veletrhu For Pasiv budou „Řízené větrání” a „Život v pasivním domě”, veletrh Cesty dřeva tentokrát zahrne i sruby, roubenky a nebytové dřevostavby. V rámci veletrhu Řemeslo Praha proběhne vyhodnocení historicky největšího projektu na podporu řemeslného podnikání v ČR – ROK ŘEMESEL 2016. Program pilotního projektu Purpo Praha zaměřeného na profesionální údržbu, čištění, renovace a ochranu střech, fasád a dalších povrchů, je určen pro vlastníky a správce nemovitostí, dodavatele výrobků a technologií pro firmy zajišťující komplexní správu budov i pro odbornou stavební veřejnost.

PROGRAM VELETRHU – výběr aktivit

Čtvrtek 9. 2. 2017

 • Konference Izolace 2017 – nosné téma Ploché střechy (součástí bude předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše),
 • Vyhlášení vítězů soutěže Střechařský inzerát 2016 a PF 2017,
 • Vyhlášení vítězů soutěže Cena Cechu KPT ČR a Memoriál J. Krmáška 2016,
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – aktuální informace pro podnikatele a OSVČ, EET, balíček praktických informací zdarma.

Pátek 10. 2. 2017

 • Dřevěné konstrukce střech 2017 – fórum s tématy: požární ochrana konstrukcí střech a nová norma ČSN  73 0810, nové poznatky o navrhování dřevostaveb na účinky požáru, havárie a poruchy dřevěných konstrukcí a jejich odstranění, navrhování spojů dřevěných konstrukcí, stavby ze dřeva na Expo, dřevěné mosty a lávky, dřevěné konstrukce obytných domů.

Údržba a čištění střech a fasád

 • Šikmé a ploché střechy – specifikace typů střech (pochozí a nepochozí, typy krytin z pohledu údržby), právní aspekty (povinnosti zhotovitele a vlastníka), pravidelná, cyklická údržba (předpisy, technologie a postupy), údržba v zimním období (předpisy, technologie a postupy), BOZ při práci na střeše (nutné zabudované prvky a konstrukce, nezbytné zabezpečení).
 • Fasády a prosklené střešní konstrukce – údržba fasád různých typů budov, neprůhledné i prosklené fasádní konstrukce, jejich znečištění a způsoby čištění, ochrana proti vandalským sprejovým kresbám, znečištění fasád ptáky a soklů psy.
 • Moderní technologie čištění, údržby, ochrany fasádních a střešních povrchů – čištění chemické, nanotechnologické, parní, vysokotlaké, mechanické, ochranné systémy proti zelenání, šednutí, UV degradaci, řasám, plísním, graffiti, inspekce povrchů, vstupní prohlídka se zákazníkem, rozpočty, dlouhodobý záruční servis.

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje energie

 • FTV elektrárny ve světle nové legislativy, nové dotační tituly pro nové OZE a baterie, novinky z oblasti střešní fotovoltaiky a akumulace energie, praktické aplikace systémů pro energetickou soběstačnost, realizace malých FVS, příklady z praxe, návratnost.

Sobota 11. 2. 2017

 • Fotovoltaika, akumulace a nezávislost – online přenosy z hybridních systémů v reálných příkladech z různých budov v ČR, nezávislé hybridní a ostrovní systémy s efektivní akumulací, řízení spotřeby dle počasí pomocí umělé inteligence, maximalizace míry nezávislosti, příklady efektivního spojení hybridních elektráren s topným systémem, elektromobilita a řízení přebytků z fotovoltaiky v praxi, jak správně navrhovat moderní hybridní a ostrovní systémy.
 • Nejčastější chyby ve střešním plášti.
 • Ochrana a sanace půdních trámů. a krovů.
 • Čištění a nátěry žlabů a klempířských prvků.
 • Údržba, čištění, nátěry a impregnace střech.
 • (Ne)údržba plochých střech a její důsledky.
 • Net metering v ČR a provozování FVE bez licence.

Poradenství

V rámci souboru veletrhů bude návštěvníkům k dispozici zdarma Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád a Centrum pro alternativní zdroje a úspory energií. Novinkou bude Centrum profesionální údržby a čištění povrchů vztahující se k pilotnímu projektu PURPO PRAHA.

Kromě návštěvy přednáškového programu a poradenských center mohou návštěvníci soutěžit o střechu na rodinný dům, mohou shlédnout atraktivní praktické ukázky řemesel na stáncích i tradiční soutěžní přehlídku stavebních řemesel SUSO.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost získat kompletní přehled o daném oboru, novinkách a trendech prostřednictvím návštěvy souboru veletrhů v Praze Letňanech ve dnech 9.–11. 2. 2017.

Více informací naleznete na stránkách www.strechy-praha.cz.

Autor: Ing. Jitka Šefránková
Foto: Archiv firmy