Velkoformátové tvárnice v systému Ytong

Ve stavebním systému Ytong se objevila novinka, kterou ocení zejména stavební společnosti, developeři a projektanti. Na trh byly uvedeny „velkoformáty“. Mají stejnou kvalitu této prémiové značky, navíc spoří čas a náklady na stavbu – spotřebuje se méně maltovin, u řadovek není třeba lešení a další náklady se sníží za pracovní síly.

Podnikatelům ve stavebnictví tak dávají do rukou cenný nástroj pro získání konkurenční výhody – mohou stavět stejně kvalitně, navíc ale v kratším čase a s menšími nároky na stále více nedostatkové pracovní síly.

Velkoformát pro vnější obvodové stěny

S použitím prvků Ytong Jumbo, vhodným pro strojové zdění, je vyzděná plocha osmkrát větší v jednom kroku. Snižuje nároky na personál – stačí dva pracovníci a i pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Po stránce kvality se dokonce zvýší přesnost stěny. Používá se pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Vyrábí se ve dvou třídách pevnosti – universal P 3 450 a Statik P4 550, rozměry jsou 1000 mm délka, 500 mm výška, 250 mm šířka. Tvárnice se zdí strojově pomocí malých jeřábů s montážními samosvornými kleštěmi.

Ytong Jumbo umožňuje vyzdít v jediném kroku až osmkrát větší plochu než standardně.

Vápenopísková Silka Tempo také pro akustické dělicí stěny

Velkoformátové tvárnice lze použít pro nosné i nenosné obvodové vnitřní stěny a akustické dělicí stěny. Velkoformátová novinka Silka Tempo zkrátí čas zdění o šedesát procent a sníží fyzickou náročnost pro pracovníky. Zdění probíhá rovněž pomocí mini jeřábku a dají se tak snadno kombinovat s tvárnicemi Ytong Jumbo. Díky své přesnosti zvyšují kvalitu stěny. Zdí se pomocí stejného jeřábku, vhodné pro kombinace na jedné stavbě. Vyrábí se ve dvou šířkách 180 mm a 240 mm a délka je 500 mm a výška 600 mm.

Zdění s tvárnicemi Silka Tempo probíhá i pomocí mini jeřábu.

Příčky a panely vnitřních nenosných a dělicích stěn

Konstrukčně vyztužené příčkové panely Ytong se vyrábí na míru podle výšky podlaží, maximální výška je 3 m. Ideální jsou pro velké plochy s malým členěním a požadavkem na rychlou výstavbu. Použití této inovace uspoří až polovinu pracovních sil a zvětší užitnou plochu. Navíc zajistí výstavbu tenkých, pevných, rovných příček. Povrch panelů je hladší než u běžného pórobetonového zdiva, což umožňuje snadné provádění povrchových úprav i provedení stěn bez povrchových úprav. Spojují se zdicí maltou XP, která je přímo vyvinuta na panely a má vyšší pevnost.

Příčkové panely Ytong jsou vhodné pro velké plochy s malým členěním.

Služby pro jednodušší práci na stavbě

Výrobce nabízí zapůjčení veškeré potřebné mechanizace – minijeřábky, kleště, schůdky nahrazující lešení, manipulační vozík a hever. Součástí dodávky jsou také kladečské plány na míru a techničtí poradci poskytují také veškerou odbornou podporu.

Autor: Mgr. Dagmar Kneslová
Foto: archiv firmy