Velký úspěch Wienerberger fórav Čechách i na Slovensku

Počátkem února skončil pátý ročník Wienerberger fóra v bratislavském City Hotelu. Na základě velkého ohlasu loňských ročníků očekával pořadatel, firma Wienerberger, vysokou účast projektantů a všech, kteří se zajímají o trendy v oboru stavebnictví.

Celkový letošní počet přes čtyři tisíce přihlášených návštěvníků však předčil všechna očekávání! Proč tomu tak bylo?

Důvod číslo jedna

Letošní přednáškový běh, který se konal v devíti českých a slovenských městech a během kterého ujeli přednášející za svými posluchači úctyhodné dva tisíce kilometrů, měl letos nového hosta. Byla jím Ing. Eva Hellerová, soudní znalec se specializací střechy a střešní pláště. Jediná žena tak doplnila tým mužských specialistů, kterými v Česku byli jako obvykle Ing. Antonín Horský, Ing. Petr Veleba a Ing. Ivo Petrášek.

Důvod číslo dva

Jedním z cílů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl je zvyšování kvalifikace všech pracovníků v oboru stavebnictví, aby „domy nepadaly” a aby projektanti a stavebníci stavěli z vhodných a kvalitních materiálů. Proto jsou veškeré tyto přednášky zdarma a jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Důvod číslo tři

Přednášky reagují na aktuální legislativní změny, se kterými se všichni v oboru denně potýkají, a tak účastníci vítají možnost, že jim s jejich pochopením, aplikací a možnými problémy někdo poradí. Ten někdo je konkrétně Ing. Veleba, který se na některých prováděcích vyhláškách svými připomínkami podílel, a proto dokázal svým posluchačům objasnit i pozadí změn. Letos se hovořilo především o vyhlášce, která stanoví postup pro navrhování domů na nákladové optimum. Ohledně tepelné techniky posluchače nejvíce zajímala potřeba a platnost průkazů energetické náročnosti budov a praxe zdiva z cihel plněných minerální vatou. Velmi zaujala také praktická ukázka napojení oken a řešení tepelných mostů v ostění i parapetu.

Důvod číslo čtyři

Přestože je fórum pojednáno především přednáškově a technicky, forma je také interaktivní a každý, kdo již na fóru byl, se těší na praktickou ukázku řešení konkrétního detailu stavby a na konzultace s přednášejícími. Nejvíce dotazů a problémů již tradičně řeší zejména bavič mezi přednášejícími, Ing. Petrášek. Dotazy na něj se nejčastěji týkaly možnosti jednoduchého použití překladů VARIO na otvory s rozpětím větším jak 3 m a na trámečkové stropy POROTHERM a jejich kratší uložení.

Co se týká problematiky požární odolnosti, zde se účastníci dotazovali Ing. Horského na požadované úrovně požárních zpráv podle kategorie budov, řešení styků mezi konstrukcemi a ochrana ocelových válcových profilů ve stropní konstrukci.

Další ročník

Wienerberger fórum začíná být stále populárnější, každým rokem roste počet přihlášených a letos bylo poprvé ve třech slovenských městech. Co si přichystá společnost Wienerberger na další ročník? Nechte se překvapit, ale vězte, že to bude stát za to!

Autor: Lucie Bukovanská
Foto: Archiv firmy