VELUX – lídr v oblasti udržitelné výstavby budov

Společnost VELUX, přední světový výrobce střešních oken, rolet a žaluzií, světlovodů a solárních kolektorů, aktivně přistupuje ke snižování spotřeby energií a emisí CO2 prostřednictvím svých výrobků. V rámci konference o klimatických změnách COP 15, která se konala v Kodani ve dnech od 7. do 18. prosince 2009, představila společnost VELUX řešení trvale udržitelného bydlení, a to novou generaci nízkoenergetických, tzv. „aktivních“ domů, které plně využívají obnovitelné zdroje energie a jsou CO2 neutrální.

V Evropě spotřebují budovy okolo čtyřiceti procent veškeré energie. Společnost VELUX se k této skutečnosti staví otevřeně. Budoucí, ale i stávající stavby by proto měly být CO2 neutrální a zároveň poskytovat ty nejlepší podmínky zdravého a komfortního vnitřního prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu a denního světla,” řekl David Brož, generální ředitel české pobočky VELUX Česká republika, s.r.o., a dodal: „Jedním z revolučních řešení, jak snížit emise CO2, se kterým přichází společnost VELUX, představuje unikátní koncept Model Home 2020. Tento experimentální projekt představuje strategii udržitelného bydlení, jak stavět budovy pro budoucnost, které se vyznačují nízkou spotřebou energie, zdravým vnitřním klimatem a zároveň nijak neomezují každodenní život běžných obyvatel. Vize a principy konceptu Model Home 2020 je třeba dál rozvíjet. Již nyní probíhá například testování na dvou z šesti experimentálních domů, které jsou součástí tohoto konceptu.

Snížení emisí

Evropská unie přistupuje k energetické politice vysoce zodpovědně, čehož je dokladem i pořádaná kodaňská konference COP 15. V souvislosti s tímto uvážlivým chováním se i společnost VELUX zavázala snížit emise CO2, které vznikají při jejích celosvětových výrobních a obchodních aktivitách, o 20 % do roku 2012 a o 50 % do roku 2020. K dosažení tohoto cíle a na řešení vedoucí ke snížení spotřeby energií, ochrany životního a vytvoření zdravého vnitřního prostředí v budovách, vynaloží až 400 milionů DKK.

Vzorové domy

Projekty, které přispívají ke splnění cílů společnosti VELUX, jsou vzorový dům SOLTAG určený pro trhy v severní Evropě a ATIKA vytvořený pro jižní Evropu. Oba domy jsou projekty s neutrálními emisemi CO2 kombinující principy správného umístění střešních oken VELUX a jejich zastínění, spolu s vhodnými technologiemi a materiály. VELUX představil projekty SOLTAG a ATIKA již v roce 2005 a 2006.

Vzorový dům SOLTAG je určený pro trhy v severní Evropě

Projekt Model Home 2020

V současné době společnost VELUX realizuje projekt Model Home 2020 ukazující cestu ve vývoji udržitelného bydlení. Tento jedinečný koncept bude testován a demonstrován na šesti experimentálních domech, které splňují dané podmínky – mají nízkou spotřebu energie, nabízí zdravé vnitřní klima a neomezují každodenní život svých obyvatel. Výstavba těchto experimentálních domů probíhá v pěti zemích západní Evropy. Dva domy již byly dokončeny. První z nich je rodinný dům s názvem Dům pro život (Home For Life) postavený v dánském městě Aarhus, který již má své obyvatele. Druhým je budova univerzity v Kodani s názvem Zelený maják (Green Lighthouse), která byla otevřena v říjnu letošního roku a představuje první veřejnou stavbu v Dánsku, která má nulové emise CO2.

Budova univerzity v Kodani s názvem Green Lighthouse

Projekt Model Home 2020 reprezentuje experimentální „aktivní” domy, které neomezují chování svých obyvatel a díky inteligentním střešním oknům VELUX a propracovaným technologiím využívají přírodní zdroje energie, proto je energetická spotřeba těchto domů CO2 neutrální a tedy šetrná k životnímu prostředí. Domy mají dostatek denního světla a přísun čerstvého vzduchu. Další domy, jež jsou zajímavé i po architektonické stránce, budou dokončeny v roce 2010.

Interiér budovy univerzity v Kodani s názvem Green Lighthouse

Střešní a fasádní okna jako zdroj energie

Koncept „aktivních” domů VELUX Model Home 2020 využívá mimo jiné skutečnosti, že prosklené plochy, jako jsou například střešní a fasádní okna, jsou důležitým zdrojem energie během topné sezóny. Dostatek denního světla v interiéru snižuje spotřebu elektřiny na osvětlení. Inteligentní řídicí systém zastiňování vnějších ploch budovy, využívající například předokenní rolety, venkovní markýzy, zajišťuje, že do budovy proniká právě tolik energie ze slunečního svitu, kolik je potřeba, a že v nočních hodinách je naopak minimalizován únik tepla z budovy ven. Díky inteligentnímu systému větrání je dosaženo toho, že v budově je stále čerstvý vzduch a v letních měsících není třeba umělé chlazení.

Pokroková řešení společnosti VELUX zvyšující energetickou účinnost jsou zahrnuta už do plánů budov, jako je tomu například u projektu Model Home 2020. Takto lze stavět budovy energeticky neutrální a dokonce budovy, které obstarají přebytek energie.

U příležitosti konání Klimatologické konference COP 15 v Kodani přítomní hosté a delegáti procházeli při výstupu z konferenčních místností budovou s názvem VELUX House.

Tato stavba je ukázkou, jak se společnost VELUX staví k tématu snižování CO2. VELUX House demonstruje principy fungování a využívání obnovitelných zdrojů energie, na kterých je například projekt Model Home 2020 založen.

Autor:
Foto: Adam Moerk, archiv firmy