Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Venkovní omítka YTONG

V závěrečné fázi stavebního díla čeká na stavebníka poslední velká výzva. Je to shrnutí náročných technických a estetických požadavků na ochranu budovy v podobě nového kabátu - venkovní omítky. Tento stavební díl zásadním způsobem ovlivní na dlouhá léta nejen vzhled domu, ale především se bude podílet na bezchybné funkci obvodových stěn.

Vedle estetického účinku musí proto použitá omítková směs poskytovat dokonalou ochranu proti všem venkovním vlivům. Venkovní omítka Ytong, kterou pro Xella Porobeton CZ vyrábí firma Alsecco, tyto vysoké požadavky beze zbytku splňuje. Je odolná proti povětrnosti, vodoodpudivá, nevyžaduje dodatečné nátěry a je vysoce paropropustná, což umožňuje zdivu dobře „dýchat“.

Paropropustnost omítky

Tato vlastnost, kterou někdy automaticky uvádějí takřka všichni výrobci pohledových omítek a fasádních nátěrů, má v případě aplikace na pórobeton, který tvoří jednovrstvou konstrukci, zásadní a přesně definovaný obsah. Omítka je formulována tak, aby její paropropustnost byla větší nebo v krajním případě stejná jako je paropropustnost pórobetonu. Tím je zaručeno, že se případný kondenzát, který se může ve studeném období ve zdivu tvořit, bez překážek a rychle odpařuje ven. Takto definované zadání nesplní automaticky každá fasádní omítka zakoupená v prodejnách stavebnin nebo v supermarketu.

Odolnost proti vzniku trhlin

Vnější omítka YTONG bílé barvy je minerální jednovrstvá lehčená omítka s rýhovanou povrchovou strukturou. Dodávaná směs navíc obsahuje tři druhy skleněných vláken, které zabraňují vzniku nežádoucích trhlinek v hotové omítce. Není proto nutno používat výztužnou tkaninu (perlinku), jak je tomu obvyklé při aplikacích jiných tenkovrstvých omítkových systémů.

Zběžné porovnání cen sypkých omítkových směsí hovoří pro běžné klasické vápenocementové (VC) omítky, které v citacích na svých obalech často také proklamují svoji vhodnost pro aplikaci na zdivech z pórobetonu. Tyto běžné VC omítky jsou baleny zpravidla po 40 kg a pytel je asi 5× levnější než stejné množství venkovní omítky Ytong. Bližší srovnání však přináší překvapivá fakta. Venkovní omítka Ytong je totiž více než 2× lehčí a 40 kilogramů omítkové směsi má tedy více než dvojnásobný objem, což znamená zároveň dvojnásobnou vydatnost. Dalším důležitým faktem je, že tato omítka garantuje zachování všech vlastností a bezchybnou funkci již při minimální tloušťce 10 mm. Proti minimální tloušťce VC omítek, která musí činit min. 15 mm. Tedy opět úspora na množství materiálu. Pozorný stavebník dochází postupně k závěru, že pro objektivní srovnání vlastností z volené omítkové směsi je nutno znát mnohem více údajů než je pouhá cena jednoho pytle nebo jednoho kilogramu posuzované omítkové směsi.

Snadná a rychlá práce

Dostáváme se k dalšímu důležitému faktoru, který se se zvyšujícími mzdovými náklady dostává do popředí pozornosti a kterým je pracnost. Tím, že se při aplikaci venkovní omítky Ytong nanáší výrazně tenčí vrstva výrazně lehčí omítky, dochází k zásadním úsporám na svislé i vodorovné manipulaci s materiálem a odpadá tím kus namáhavé dřiny. Pro provedení jednoho čtverečního metru hotové venkovní omítky Ytong je zapotřebí 8,5 kg suché směsi oproti asi 21 kg běžných klasických vápenocementových omítek. Rozdíl při omítnutí běžného rodinného domku představuje asi 1275 kg venkovní omítky Ytong oproti 3150 kg běžných vápenocementových omítek.

Za další zmínku stojí fakt, že se užitím venkovní omítky Ytong zkracuje technologicky nutná doba pro celý omítací proces na pouhé dva pracovní dny. Na základě této skutečnosti vznikají další úspory v podobě snížení nákladů na pronájem lešení. A poslední, nejdůležitější faktor, je otázka spolehlivosti a záruk. Venkovní omítka Ytong od firmy Alsecco prošla velice náročným technologickým vývojem a používá se od poloviny 70. let pro omítání pórobetonu a ostatních lehkých zdicích materiálů v celé Evropě. Její použití přinese stavebníkovi dlouhodobé uspokojení vyplývající z vynikajícího optického vzhledu a takřka nulové údržby. Tato spokojenost je podložena dlouhodobými zárukami, které za předpokladu dodržení předepsaných materiálů a technologií výrobce stavebního systému Ytong poskytuje.

Cílem a důležitým měřítkem úspěšnosti společnosti Xella Pórobeton, která je výrobcem stavebního materiálu Ytong, je spokojenost zákazníka. Pružná reakce na požadavky zákazníka a zaměření se na znalosti řešení náleží k nejdůležitějším obchodním principům společnosti. Architektům, projektantům, stavebníkům, investorům i odbytovým partnerům je od počáteční fáze plánování až po samotné dokončení díla věnována maximální peče v podobě poradenství, bezplatného výpočtu množstevních a finančních objemů. Je jenom na nich, jak se k této příležitosti postaví.

Autor: Ing. Petr Mareček
Foto: Archiv firmy