Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vítězem 22. ročníku studentské soutěže Xella se stal návrh s citlivým přístupem k urbanismu

Zadáním letošní soutěže bylo vytvoření návrhu pro centrum sbírek současného moderního umění Moravské galerie, které bude sloužit současně i pro pořádání vzdělávacích a výtvarných projektů. Porota složená s předních architektů a ředitele Moravské galerie se 8. až 9. března sešla v Místodržitelském paláci v Brně nad hodnocením téměř padesáti návrhů, na nichž se podílelo přes dvě stě studentů fakult architektury z Česka i Slovenska. Vítězem se stal student brněnské fakulty architektury Luděk Šimoník.

Projekt měl vyřešit proluku v blízkosti Místodržitelského paláce, jedné z budov Moravské galerie v Brně, která byla spolupořadatelem soutěže. Toto místo je uprostřed historického centra a studenti se také museli vyrovnat se zadáním na poměrně složitém pozemku.

Při vyhlášení tématu jsem byla na pochybách, zda jakákoliv výstavba v tomto místě je reálná a žádoucí. Právě z důvodu stávajícího urbanistického kontextu a komplikovaných vazeb v území. Práce studentů však ukázaly, že se na toto místo dá dívat nezaujatě a že lze najít životaschopné řešení,” uvedla k projektům na vernisáži soutěžních prací Zuzana Morávková, redaktorka časopisu ERA21.

Tab.: Seznam vítězů 22. ročníku studentské soutěže Xella

1. cenaLuděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2 000 €
2. cenaBranislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cenaMaroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cenaJakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €

Zadání letošního ročníku ohodnotila jako mimořádně zajímavé Darina Lalíková, šéfredaktorka magazínu Eurostav. „Toto zadání je v architektuře málo časté a je dobře, že si jej studenti mohli vyzkoušet. Pravdou je, že pro mě zde nebyl vysloveně oslnivý návrh, ale ocenila bych celkově vyrovnanou úroveň soutěžních projektů. Kvalita studentských prací se podle mého názoru zvýšila.

Právě začlenění nové stavby do stávajícího okolí bylo klíčové pro výběr vítězů. „Vztah nové budovy k historickému centru se ukázal jako určující. Prakticky vyřadil všechny projekty, které sice pracovaly s vysokou mírou invence, ale ve výsledku toto řešení nebylo funkční. Cit pro urbanismus a znalost typologie muzejních budov byly zásadní u projektů, které mohly být brány vážně,” říká k rozhodování v porotě Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně. Vítězné projekty považuje za důležité také pro další jednání o nové budově instituce. „Při diskusi s městem o připravované revitalizaci tohoto prostoru máme nyní v ruce cenný materiál, který může být jednou z cest budoucího řešení,” dodává Jan Press.

Vítěz soutěže, Luděk Šimoník, nejlépe zvládl všechny nároky na zpracování projektu a přesvědčil zejména svým vnímavým přístupem k urbanismu. „Na vítězi jsme se v porotě shodli, osobně oceňuji, že pochopil dané místo jako komunikační tepnu v tomto prostoru a nechává ji volně plynout. Je to podstatný praktický detail tohoto řešení,” uvedl k návrhu Jan Press.

Luděk Šimoník se o svém vítězství dozvěděl krátce před vyhlášením. Jako student brněnské fakulty se však stihl zúčastnit osobně a krátce pohovořil o svém projektu. Téma si zvolil proto, že jeho diplomová práce rovněž zahrnuje téma umění a oslovuje jej i samotné Brno. „Cílem mého řešení bylo dotvořit tento důstojný prostor s několika historickými dominantami. Zajímalo mě, jak zasadit novou stavbu s ohledem na okolí a jeho urbanistické vazby. Také samozřejmě mou motivací bylo to, že v Brně studuji, žiji a mám k tomuto městu osobní vztah,” uvedl Luděk Šimoník.

Za společnost Xella byl vyhlášení vítězů přítomen generální ředitel společnosti Peter Markovič. Ocenil kvalitu přihlášených projektů a poděkoval také porotě. „Rád bych poděkoval všem členům poroty, jmenovitě Janu Pressovi, Aleši Brotánkovi, Jánu Stempelovi, Ĺubomíru Závodnému, Ĺubomíru Králikovi, Peteru Moravčíkovi, Imrichu Pleidelovi a Viktoru Šabíkovi. Velké poděkování patří také Michalu Krištofovi, letošnímu předsedovi komise. Před pár lety jsme se s jeho jménem setkali v naší soutěži poprvé, když se stal jejím vítězem. Nyní hodnotí projekty současných studentů a jeho profesní úspěchy potvrzují, že studentské soutěže mají svůj význam v jejich budoucí kariéře,” uvedl ve svém proslovu Peter Markovič.

Předseda soutěže Michal Krištof zaujal na vyhlášení svým neformálním, svěžím a osobním projevem, v němž hodnotil význam soutěže a vítězné práce. „Pro studenty architektury je tato soutěž významnou platformou, na níž se mohou konfrontovat se širším okruhem než v rámci jednoho ateliéru. V praxi je třeba prosadit se sám, v kontextu celé republiky. A zde si studenti vyzkouší, jak obstojí v porovnání s dalšími budoucími architekty Česka i Slovenska,” uvedl Michal Krištof.

Vyhlášení vítězů a vernisáž soutěžních prací se každoročně setkává i se zájmem odborných médií. „Studentská soutěž je zajímavá tím, že nechává budoucím architektům značnou svobodu v tom, jak projekt pojmout. Ačkoli ji vyhlašuje výrobce stavebního materiálu, soutěžící nejsou limitováni jeho použitím,” uvedl šéfredaktor časopisu Stavebnictví a interiér Jiří Hejhálek.

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány 9. května v Senátu Parlamentu České republiky v Praze na vernisáži výstavy projektů v Chodbě místopředsedů.

Autor: Mgr. Dagmar Kneslová
Foto: Archiv firmy