Vítězné projekty soutěže Můj rodinný dům

V rámci Stavebních veltrhů Brno byly i letos vyhlášeny výsledky soutěže Můj rodinný dům. Jubilejní pátý ročník této soutěže pro studenty středních odborných škol organizovaly společnosti Schiedel, s.r.o. a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

Odborná porota letošní ročník zhodnotila jako dosud nejvyrovnanější. Hlavními kritérii hodnocení projektů rodinných domů bylo architektonické ztvárnění včetně grafického zpracování a energetické řešení provozu domu.

Vysoká úroveň grafických návrhů

Nezávislá porota letos zasedla k posuzování prací v tomto složení: Ing. Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel, Ing. Tomáš Lejsek, ředitel firmy Cegra, Doc. Jaroslav Kuba z Vysoké školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava a Ing. arch. Petr Vaněk, architekt a šéfredaktor portálu e-architekt.cz. Tito odborníci po prostudování všech prací konstatovali, že některé zaslané projekty jsou srovnatelné s projekty zpracovávanými studenty vysokých škol.

Jasný favorit

Odborná porota se na třech vítězných projektech shodla jednomyslně. „Oceněné práce vypovídají o tvůrčím rozhledu autorů, jejich jasné vizi, ale i technických dovednostech. Velkou roli při finální rekapitulaci sehrály povedené projekty nově zúčastněných středních škol, jejichž zástupci se i jako nováčci dokázali prosadit v silné konkurenci zkušených matadorů soutěže. Jasným favoritem ale pro mne osobně byl již od počátku projekt Lukáše Erbana „Shell from the future”, který mne zaujal svou odvahou vytvořit model domu, jenž svým tvarem připomíná šnečí ulitu, a přitom splňuje i veškeré technické parametry nutné k realizaci,” říká o vítězi Ing. Tomáš Lejsek, ředitel společnosti Cegra.

Vítězné návrhy

První místo a finanční odměnu patnáct tisíc korun vybojoval Lukáš Erban ze SPŠ Hradec Králové. Porota ocenila architektonicky velmi individuální a nekonvenční tvarové pojetí rodinného domu inspirovaného tvarem mušle. Vítězný koncept „Shell from the Future” přinesl zajímavé řešení prostoru, vzájemných vztahů a dispozičních vazeb. Projekt se důsledně zabývá spojenou problematikou vytápění a větrání do hloubky, která daleko překračuje zadání, a autor tak perfektně zvládl řešení optimalizace tepelných ztrát a nabídl odpovídající zdroje na jejich krytí. Počítačový projekt domu „Shell from the Future” je vytvořen jako přesný BIM model, ze kterého je odvozena přesvědčivá vizualizace a dobrý základ pro výkresovou dokumentaci, na dkteré je názorně viditelné precizní zpracování originálního tvaru domu, který byl favoritem hned několika porotců.

Druhé místo a částku devět tisíc korun si odnesla Petra Bečková z Průmyslové střední školy Letohrad. Projekt „Blueberry” představuje moderní archetyp rodinného domu se šikmou střechou, jenž dokazuje, že i nejmladší generace dokáže do této zažité formy vnést svou vizi současného bydlení v tradičním konstrukčním řešení. V precizním a detailním zpracování BIM modelu ocenili porotci dobře nastavené výkresové prostředí a vhodnou kombinaci použitých zdrojů vytápění. Autorčino jednoduché funkční řešení nezávislosti zdrojů tepla pomocí kondenzačního kotle a krbové vložky a efektivní navržení komínového systému s ohledem na typ a konstrukci objektu by se tak mohlo stát inspirací pro nadčasové projekty typových domů.

Na třetím místě se umístil Adam Bednařík ze SPŠ Zlín, který obdržel odměnu šest tisíc korun. Autor návrhu „Tenebris Tegulis” zvolil výrazný architektonický prvek ve formě tmavého obkladu, jenž jeho dům odlišuje už na první pohled od ostatních návrhů. Toto celkově výrazné, avšak kultivované řešení fasády rodinného domu souzní s tvarovým pojetím celého objektu. Dům „Tenebris Teguils” využívá své začlenění do svahu, jež mu umožňuje rozdělit objekt na několik menších krychlí. I toto zpracování projektu je opět kvalitní a vytvořený BIM model má správně nastavené výkresové prostředí, na kterém je podtrhnuto kolmé řešení obkladu. Komplexní plán nezávislých zdrojů tepla upoutal svou jednoduchostí a možného reálného převedení do praxe. Správné navrhnutí odvodu spalin systémem Kerastar řeší problematiku vzduchu v těsném objektu.

Po prostudování všech zaslaných projektů se porota rozhodla udělit zvláštní cenu Janu Štěpánkovi z ISŠ Semily za jeho zhmotnění představy moderního rodinného domu se šikmou střechou, jehož architektonické ztvárnění je oříškem i pro zkušené architekty. Vizualizace oceněného projektu „Maruška” je zpracovaná velmi přesvědčivě a promyšlená je i kombinace nezávislých zdrojů tepla, která sází na účelnou jednoduchost řešení v podobě sestavy plynového kotle a krbové vložky. Porota rovněž kladně ohodnotila i reálně stanovené tepelné ztráty s navazujícím konkrétním návrhem zdrojů na jejich krytí a autorovo zabývání se otázkou potřeby vzduchu pro spalování a větrání.

Autor: Michaela Kokotková
Foto: Archiv firmy