Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vítězné projekty studentské soutěže společností Xella CZ a Xella Slovensko

Již 17. ročník studentské architektonické soutěže; podeváté v mezinárodním měřítku, kterou vyhlašují společnosti Xella CZ, s.r.o. a Xella Slovensko, spol. s r.o., má své vítěže. Letošní ročník se konal na Slovensku a zadáním byla revitalizace areálu bývalých Zoborských kasáren v Nitře. První cenu získaly studentky FA STU Bratislava Ľubica Dubeňová a Michala Bašová (na titulní fotografii).

Titul soutěže tentokrát zněl Horizontální hybrid a konverze veřejného prostoru. Areál Zoborských kasáren přestal plnit svou funkci a armáda ho předala městu Nitra. Úkolem pro soutěžící bylo koncipovat multifunkční využití areálu, aby byl schopen poskytnout návštěvníkům celodenní program s převládající kulturně-společenskou, vědeckou, vzdělávací, rekreační a případně i obytnou a obchodní funkcí.

Hlavním úkolem bylo zpracování ideově urbanisticko-architektonické studie nového využití komplexu kasáren, vyřešit urbanismus území a přinést nápady na oživení celého prostoru, ve kterém se nacházejí i památkově chráněné vojenské objekty. Ty by měl doplnit nový multifunkční objekt.

Vyhlášení výsledků

Oficiální vyhlášení výsledků se konalo 14. 3. 2012 v prostorách Galerie Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Slavnostní akce se zúčastnili také významné osobnosti např. viceprimátor města dipl. Bc. Štefan Štefek, rektor Univerzity Konštantína Filozofa – prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a také hlavní architekt města Nitry – Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Druhou cenu si odnesli také studenti FA STU Bratislava Barbara Borščová a Richard Šranko

Podobné významné obsazení měla také porota, složená z českých a slovenských architektů v čele s jejím předsedou Ing. arch. Stanislavom Babčanom.

Účastníci súťaže priniesli ideu i konfrontáciu problémov, ktoré vyjadrili s profesijne nezaťaženými očami študentov architektúry ako dobrý „inšpiromat” pre potreby Nitry a skutočných riešiteľov tejto urbanistickej témy,” poznamenal k súťaži predseda poroty zloženej zo zvučných mien autorov – Ing. arch. Aleš Brotánek (CZ), Ing. arch. Radek Dragoun (CZ), Ing. arch. Lubo Králik (SK), Ing. arch. Jaromír Kročák (CZ), Ing. arch. Darina Lalíková (SK), Ing. arch. Vlado Milunić (CZ), Ing. arch. Peter Moravčík (SK), Ing. arch. Viktor Šabík (SK), Ing. arch. Jarek Veselák (CZ), Ing. arch. Lubo Závodný (SK).

Třetí cenu získali Lenka Kvasničková a Michal Čičal z FSv ČVUT Praha

Pre spoločnosť Xella sa študentská súťaž stala dôležitou platformou pre podporu a stretávanie sa s mladými generáciami architektov a projektantov. Zároveň pre študentov vysokých škôl predstavuje príležitosť ako nadviazať prvé kontakty s uznávanými odborníkmi z praxe. Som rád, že počas 17-ročnej existencie si študentská súťaž Ytong získala rešpekt a obľubu nielen medzi študentmi, ale aj zástupcami z radov odbornej verejnosti, keďže sa každý rok na jej konaní podieľajú najvýznamnejšie osobnosti českej a slovenskej architektúry,” dodal za vyhlasovateľa súťaže vedúci predaja a prokurista Xella Slovensko Ing. Peter Markovič.

Část prezentace soutěžních projektů

Vítězové soutěže

První cenu získaly studentky FA STU Bratislava Ľubica Dubeňová a Michala Bašová , druhou cenu si odnesli také studenti FA STU Bratislava Barbara Borščová a Richard Šranko. Třetí cena putovala do české republiky, konkrétně k Lence Kvasničkové a Michalu Čičalovi z FSv ČVUT Praha.

Kromě tří cen udělila porota ještě tři odměny: Janě Štefankové z FA STU Bratislava, Ivaně Valekové, Darině Bartkové, Petře Sopouškové a Zuzaně Záthurecké z FA VUT Brno, poslední odměnu získali studenti Martin Hudec a Katarína Bergerová FA STU Bratislava.

Neformální diskuze v rámci předávání cen v Bratislavě

Cenu mediálního partnera vydavatelství Vega a časopisu Stavebnictví a interiér získali za svou práci studenti FA STU Bratislava Martin Matúš a Peter Kottáš.

Slavnostní předání cen výhercům soutěže proběhlo v neformálním duchu počátkem dubna 2012 v Bratislavě.

1 Zpracováno z tiskových podkladů firmy
Autor:
Foto: Archiv firmy