Vítězové soutěže Fasáda roku 2009

V polovině dubna proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku 2009. Tato soutěž, pořádaná společností Baumit, se letos dočkala svého jubilejního desátého ročníku. Odborná porota udělila celkem osm ocenění. V hlavních kategoriích Novostavba a Rekonstrukce bylo oceněno vždy po třech stavbách.

Odborná porota udělila navíc zvláštní cenu v kategoriích „Rodinný dům” a „Rekonstrukce bytového domu”. Svého favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili citlivou rekonstrukci rozsáhlého funkcionalistického komplexu střední školy stavební ve Volyni. U přihlášených staveb se již tradičně hodnotí jejich fasáda z inovačního hlediska, dále architektonické ztvárnění a kvalita realizace.

Kategorie Novostavba

Nominované novostavby letos zcela jednoznačně ovládla Praha, což se promítlo i při vyhlašování vítězů. První místo získal bytový dům Tulipa v pražské Modřanské rokli, na kterém porota ocenila kvalitní návrh a realizaci. Ve fasádě jsou zdařile aplikovány kvalitní materiály a je využita jejich přirozená barevnost. Promyšleně a funkčně jsou navržené také konstrukční prvky a detaily, které spoluvytváří harmonický celek. Projektant: LOXIA, a.s., zhotovitel fasády: IMOS Brno, a.s., majitel: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.

Bytový dům Tulipa – 1. místo v kategorii Novostavba

Druhé místo, které získala reprezentativní vila v pražské Tróji, je ukázkou velmi kvalitní architektury pro náročné investory. Měřítko, proporce, kombinace materiálů a střídmé použití barev vytvářejí napětí, které umocňuje výrazná kombinace horizontály a vertikály. Kvalitně navržené a řemeslně zvládnuté detaily podtrhují celkový vynikající dojem. Projektant: Adam Rujbr Architects, zhotovitel fasády: SPING STAV, spol. s r.o., majitel: soukromý investor.

Rodinný dům v Praze Tróji – 2. místo v kategorii Novostavba

Třetí místo bylo uděleno technicky náročné a esteticky velmi zdařilé fasádě OC Atrium v Hradci Králové. Fasáda složená z kontaktního tepelně izolačního systému s keramickou povrchovou úpravou je ukázkou současných technologických a materiálových možností. Projektant: Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Vladimír Tůma, zhotovitel fasády: Krušnohorská stavební, s.r.o., majitel: AMON REAL, a.s.

Obchodní centrum ATRIUM, Hradec Králové – 3. místo v kategorii Novostavba

Kategorie Rekonstrukce

První cenu v této kategorii získala rekonstrukce pláště plzeňského Divadla Alfa. Porota ocenila kvalitní realizaci fasády, která využívá systému Baumit a předsazené konstrukce hliníkových pozinkovaných lamel, které tvoří jistou formu transparentní opony. Tím je vytvořen zajímavý kontrast a napětí, které je od divadelní budovy návštěvníkem očekáváno. Projektant: Ing. arch. Jan Toman, zhotovitel fasády: Albet metal, s.r.o., Praha, Trigema Building, a.s., Praha, majitel: Divadlo Alfa, město Plzeň.

Rekonstrukce pláště budovy Divadla ALFA – 1. místo v kategorii Rekonstrukce

Druhé místo získal vynikající příklad rekonstrukce fasády panelového domu v ulici Pomořanská v Praze 8, který je založen na nově koncipovaném architektonickém členění. Porotu zejména zaujal návrh výtvarného řešení štítu objektu, který navozuje naprosto odlišné měřítko dvanáctipatrového prefabrikovaného domu. Projektant: Ing. Martin Rieger, zhotovitel fasády: Trigema Building, a.s., majitel: SVJ v budově č. p. 485-7, Pomořanská ul., Praha 8.

Zateplení BD Pomořanská – 2. místo v kategorii Rekonstrukce

Třetí místo získal jediný zástupce historických budov – rekonstrukce bytového domu v Karlových Varech, která uchvátila precizním zpracováním detailů a střídmým barevným pojetím. Zhotovitel fasády: STANAP Karlovy Vary, s.r.o., investor: Společenství vlastníků BJ.

Bytový dům Karlovy Vary – 3. místo v kategorii Rekonstrukce

Další ocenění

Odborná porota rovněž udělila dvě mimořádná ocenění. Bytový dům Trávník v České Třebové je tak druhým zástupcem panelových domů s titulem Fasáda roku 2009. Zajímavě řešená úprava lodžií a vkusné barevné pojetí dodávají tomuto panelovému domu noblesní novou dimenzi. Projektant: Ing. Tomáš Fremr, zhotovitel fasády: ISOTEP, s.r.o., Ústí nad Orlicí, majitel: BD Trávník 2013-2015.

Další cenu si převzal zástupce rodinného domu ve Zlíně-Kostelci. Realizátorům a architektovi se zde podařilo přetransformovat nevýraznou normalizační architekturu v hrdého následovníka zlínské funkcionalistické tradice. Projektant: Ing. Arch. Jiří Jílek, zhotovitel fasády: Navláčil – stavební firma, s.r.o., soukromý investor.

Rekonstrukce rodinného domu ve Zlíně-Kostelci, Zvláštní cena Rodinný dům

Posledním oceněným je citlivá rekonstrukce VOŠ a SPŠ stavební ve Volyni, která okouzlila porotu mediálních partnerů. Rozsáhlý komplex funkcionalistického stylu si i přes kompletní energetickou sanaci zachoval svou původní tvář. Projektant: AIP, s.r.o., Plzeň, zhotovitel fasády: Metrostav, a.s., divize 6, majitel: Jihočeský kraj.

VOŠ a SPŠ stavební ve Volyni
Autor: Petra Kutinová
Foto: Archiv firmy