Foto: fizkes, Shutterstock

Vlivem koronakrize bylo v průměru odloženo 24 % zakázek projektových společností

Dopady koronakrize na projektové společnosti měly různé projevy. Studie potvrdila, že největší část firem se setkala s odložením zakázky, menší část byla dokonce nucena propouštět. Nejčastějším důvodem propouštění bylo očekávání nižší výkonnosti firmy.

Zajímali jsme se také o konkrétní dopady koronakrize na projektové společnosti. Největší podíl dotázaných společností se setkal s požadavkem na odložení zakázky (69 %). V průměru bylo společnostem z tohoto důvodu odloženo 24 % zakázek. Více jak polovina projektantů potom zaznamenala snížení zisku (52 %). Zde se v průměru jednalo o pokles o 21 %. Necelá polovina dotázaných potom čelila situaci, kdy byla zrušena celá zakázka (46 %). V průměru se jednalo o 16 % zrušených zakázek vlivem koronakrize.

Pozitivní zprávou je, že čtvrtina dotázaných nepocítila žádný z dopadů uváděných výše. Roman Voráč, ředitel technického rozvoje společnosti Sudop Group a.s., sdílí svoji zkušenost: „Z technického hlediska se nám podařilo s krizí vypořádat bez zjevného problému. SW nástroje i způsob organizace pracovní činnosti, který v rámci skupiny využíváme, umožňují bezproblémovou vzdálenou spolupráci, která je navíc zabezpečena na nejvyšší úrovni. Každý pracovník tak mohl nadále bez problému pracovat na zakázkách, kterým se musel věnovat. Větší problém byl v rámci spolupráce s ostatními subjekty projektu, kteří připraveni nebyli. Po lidské stránce byl samozřejmě cítit psychický tlak u každého z nás a období to bylo náročné. Nicméně se nám obecně podařilo krizi v dobré kondici překonat a dnes se z této zkušenosti snažíme ponaučit do budoucna, abychom uměli reagovat na jakoukoliv budoucí vlnu korona či jiné krize.

Jedním z dopadů krize bylo i propouštění zaměstnanců. K této možnosti se ale přiklonila pouhá desetina dotázaných projektantů (9 %). Ti v průměru propustili 14 % svých zaměstnanců. Jako důvod ke snižování stavů potom dvě třetiny společností uvedly očekávání nižší výkonnosti firmy a s tím spojený menší objem práce (67 %). Pro více jak desetinu byla důvodem úspora nákladů či horší finanční situace, případně důvody jiné než výše uvedené (vše shodně 11 %).

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv agentury CEEC Research, Shutterstock

1) studie projektových společností H2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research. Dostupná na www.ceec.eu.