Voliéra pro orly

Vysoká jako pětipodlažní budova, 30m v průměru, "Voliéra pro orly" v Zoo Brno využívá jemné finesy statiky a geometrie.

Tvar je prostorný, jednoduchý a přitom dynamický. Řídící křivka základny je elipsa, zatímco řídící křivka stropu voliéry je kružnice. Z toho vzniká napětí a dynamický vzhled voliéry. Přitom voliéra nemá žádná kotevní lana ani uvnitř, ani vně tvaru. Horní kruhovou lanovou membránu podporují subtilní, různě nakloněné sloupy. Díky této nepravidelnosti se tvar elipsy téměř ztrácí v lesní krajině. To ostatně bylo jedním z hlavních cílů architektonického návrhu: téměř neviditelný zásah do přírody. Návštěvníci si mohou užít krajinu Dálného severu uprostřed Střední Evropy, aniž by je cokoli rušilo. Pěšinka se vine skalnatou scenérií do království severské divočiny. Procházejí kolem skunka a urzona k úzké jeskyni. To je vstup do průchozí voliéry pro orly. Dřevěná vyhlídková plošina je kryta skalním převisem. Před návštěvníky se otevírá malé údolí. Potůček stéká po svahu do jezírka. Scenérie stoupá. Vyšší stromy se zvedají nad horizont. Les za voliérou tvoří zadní plán scény. Návštěvníci na vyhlídce se ocitají tváří v tvář orlům. Když zvednou oči, mohou vidět, jak orli létají. Plachtí v kruhu. Jejich pohyb určil tvar voliéry. Což nás zavádí zpět k architektuře.

  • Kancelář: AND spol. s r.o.
  • Autoři: Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Miloš Hůla, Ing. arch. Pavel Ullmann
  • Adresa: Brno
  • Zahájení projektu: 10/2009
  • Dokončení realizace: 2014
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: Petra Hajská