Foto: zlikovec, Shutterstock

Výměna oken a na co si dát při ní pozor

Rekonstrukce domu nebo bytu představuje komplikovaný a nákladný proces, zahrnující mnoho stavebních kroků, u kterých je potřeba dbát na správnost provedení. Jak zabránit například poškození oken či dveří vlivem neodborné montáže? Na co se zaměřit?

Součástí rozsáhlejších rekonstrukcí bývá pořízení nových oken, jejichž výměnu se rozhodně vyplatí nechat na odbornících, nejlépe přímo na dodavateli s vlastními, odborně proškolenými techniky. Rovněž není vhodné pořizovat okna vyráběná takzvaně na sklad. „Přizpůsobení velikosti otvoru oknu s již danými rozměry může být nejen pracné, ale i problematické, a tedy je potřeba postupovat přesně opačně – okno pořídit na míru otvoru,“ uvádí Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží největšího českého výrobce oken. Stavebník by pak měl být dodavatelem oken vždy poučen, jak má být stavební otvor správně připraven – okna se totiž mohou osazovat jen do rovných a geometricky přesných otvorů s hladkým, soudržným povrchem bez prachu a nečistot. „Pokud při přípravě otvoru narazíte na chybějící vyzdívku, v žádném případě nepodkládejte okna cihlami či jinými materiály, u nichž hrozí „sednutí“ v čase, což by mohlo způsobit deformaci oken, praskání omítky a pronikání vlhkosti do vzniklých spár…“ doplňuje Kašpar.

Okna mohou být osazena jen do rovných a přesně připravených otvorů s hladkým povrchem bez nečistot. Foto: archiv VEKRA

Zateplit i posunout okno

Pokud se zároveň při rekonstrukci zatepluje fasáda domu, měla by být nová okna dokonce samozřejmostí – společně se totiž podílí na úspoře financí za vytápění. Moderní okenní profily mají vynikající tepelně izolační vlastnosti, aby ale mohly správně plnit svoji funkci, je nutné dbát na správnou montáž a dostatečné ošetření tzv. připojovací spáry, tedy místa, kde se okno kotví ke stěně. Protože při zateplení fasády dojde k zesílení celkové šířky obvodového konstrukce, standardní osazení okna do ostění nosného zdiva nemusí být dostačující. „Řešením je předsazená montáž, u které se okno kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor a je tak osazeno před nosné zdivo. Tyto hranoly jsou následně zakryty v jedné rovině vnějším tepelně izolačním pláštěm,“ popisuje proces Pavel Kašpar. To vše umožňuje vytvořit dokonale parotěsný a difúzní uzávěr v prostoru připojovací spáry, a díky speciální konstrukci pomocného rámu také eliminovat tepelné mosty, které by jinak znamenaly energetickou ztrátu a mohly se stát zdrojem vlhkosti, a tím i plísní.

Správně provedená předsazená montáž okna. Foto: archiv VEKRA

Aby neprofukovalo

V případě samotného usazení oken je zcela nezbytné dodržet správný postup. Chybná montáž způsobí, že připojovací spára mezi oknem a stěnou nebude dostatečně utěsněná a do místnosti by tak mohl pronikat venkovní chlad a vlhkost, což by mohlo způsobit rosení oken a bujení plísní. Jak tomu předejít? „Po usazení okna se vzniklá připojovací spára musí dostatečně ošetřit a uzavřít. Pro výplň se používá montážní pěna, která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Aby nedošlo k její degradaci působením povětrnostních vlivů, je potřeba ji co nejrychleji zakrýt,“ říká Pavel Kašpal. Z vnitřní strany se proto lepí na okenní rám parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, na stranu exteriéru zase fólie, která propouští případnou vlhkost ven z ostění a zároveň brání vniku srážkové vody. V případě vchodových dveří, posuvných systémů nebo velkoformátových oken je třeba konstrukci prahu dostatečně zateplit pomocí izolačních podkladových profilů, které zabrání prochládání podlahy.

Aplikace ochranné fólie

Výměna dveří

Pouštíte se v rámci rekonstrukce do výměny standardních otočných dveří za zasouvací do stavebního pouzdra? Pak vás určitě čeká bourání. „Otvor pro stavební pouzdro musí být dvojnásobný než pro otočné dveře, jelikož kromě šířky vlastního průchodu je třeba počítat také se šířkou pro samotné pouzdro – tedy kapsu, do které budou dveře zajíždět,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel českého výrobce stavebních pouzder, a pokračuje: „V případě zděných stěn je třeba počítat i s výměnou stavebního překladu, který musí být taktéž dvojnásobný, jelikož stavební pouzdro nemá nosnou funkci. Proto je třeba jej brát jako pokračování samotného dveřního otvoru.“ Vhodný kompromis pak představují dveře posuvné po stěně, které nevyžadují tak zásadní stavební úpravy. Dveře se posouvají podél stěny v hliníkové nebo nerezové kolejnici, která se kotví do zdi nad dveřní otvor. Ten tedy není nutné nijak rozšiřovat, a některé typy posuvů lze dokonce kotvit i nad stávající obložku.

Sestavené dveřní pouzdro připravené k osazení do stavebního otvoru. Foto: archiv JAP Future

Stavební pouzdro

Kapsa stavebního pouzdra je při dodání standardně vybavená záslepkou, která má zejména praktický účel – chrání vnitřní prostor pouzdra před prachem a stavebním odpadem, který lze odsud posléze jen stěží dostat ven a který by mohl po namontování dveří poškodit jejich povrch. „U některých typů stavebních pouzder jsou za záslepkou schované montážní balíčky – po jejich vyndání je proto nezbytné záslepku vrátit na své místo, dokud se do pouzdra nebude montovat dveřní křídlo,“ upozorňuje Petr Paksi.

Dvoukřídlé dveře posuvné po stěně. Foto: JAP Future

Správné výškové usazení

Při montáži stavebních pouzder, zárubní i oken je nutné myslet i na správné výškové usazení stavebních prvků, Ty se totiž vždy usazují v závislosti na výšce hotové budoucí podlahy, a tu na stavbě určuje vágrys. „V případě stavebních nepřesností nebo nebudete-li se řídit vágrysem, může dojít k nesprávnému výškovému usazení stavebních prvků. To se ale projeví až v hotovém interiéru – okna nemusí být usazena v jednotné výšce, nezůstane zachován odpovídající potřebný průchod a zvolené dveře se nevejdou do otvoru, nebo naopak mezi nimi a podlahou vznikne nežádoucí mezera,“ upozorňuje Petr Paksi.

Až úplně nakonec, po dokončení montáže, se osazuje designová kování. Foto: archiv M&T

Doplňky až na konec

Vlhkost na stavbě může okna zásadně poškodit, proto je během celé rekonstrukce klíčové správně větrat. S montáží designových okenních kliček proto počkejte až po skončení stavebních prací. „Častá manipulace, prach, ostré úlomky stavebního odpadu mohou během stavebních prací způsobit poškození povrchu okenních kliček. Po montáži oken je proto lepší nainstalovat prozatímní nejobyčejnější kličky, jejichž případné poničení nebude tolik vadit. Designové okenní kličky je ideální namontovat až po úplném skončení prací spojených s rekonstrukcí,“ radí Roman Ulich, designér výrobce designového kování.

Související články

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Viz popisky

1) zdroj: tisková zpráva agentury Dendrit