Výměna oken u rodinného domu ze sedmdesátých let

Výměna nových oken je při rekonstrukci domu jednou z nejnáročnějších akcí, a to jak časově, tak i z hlediska zásahu do stavby. To byl i případ rodinného domu ze sedmdesátých let ve vesnici poblíž Rychnova nad Kněžnou, v Záměli, u něhož proběhla výměna oken v létě 2015.

Dříve či později se však výměna týká v podstatě každého z nás – ať už se jedná o rekonstrukci starého domu či bytu nebo o nutnost výměny z důvodu netěsnosti starých oken. Dům v Záměli čeká celková rekonstrukce, jak exteriérů, tak interiérů a výměna oken byla jednou z prvních akcí, která se musela provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích. A jelikož se jedná o náš vlastní dům, byla jsem v centru dění a mohu tedy alespoň stručně popsat své zkušenosti z pohledu laika.

Výběr firmy

Asi úplně počátečním krokem, než se člověk pustí do samotné přípravy výměny, jako je demontáž apod., je rozhodnout se, jakou firmu zvolit. My jsme si vytipovali několik firem v našem okolí, do nichž jsme poslali předběžnou poptávku a na základě jednotlivých nabídek jsme se rozhodli pro jednu z nich. Roli v našem rozhodování hrálo několik faktorů. Těmi základními byly samozřejmě kvalita v poměru k ceně oken. Mimo to nás však ovlivnilo také to, jak rychle jednotlivé firmy zareagovaly na naši poptávku, jak s nimi probíhala komunikace a jak podrobně a pečlivě naši poptávku zpracovaly. Některé firmy jsme vyloučili rovnou, jelikož se nám ani neozvaly. Z těch zbývajících pro nás jednoznačně zvítězila firma z nedalekých Libchav, Stavona. Cenově byla její nabídka srovnatelná s ostatními, ale kvalita oken a ochota komunikovat a snažit se nám vyhovět po všech stránkách byla rozhodující.

Před výměnou oken

Volba materiálů

Okna se měnila v celém domě, včetně vchodových dveří a luxfer na schodišti, které byly právě typické pro sedmdesátá léta. Zvolili jsme bílá plastová okna s izolačním dvojsklem. Plastová z důvodu jednoduché údržby a přijatelnější ceny a bílá z důvodu nadčasovosti a se záměrem prosvětlit dům. Celkově se jednalo o dvě trojkřídlá okna, dvě dvojkřídlá okna, dvě francouzská okna, tedy posuvné dveře v přízemí ve dvou místnostech, dále již zmíněné velké okno na chodbě namísto luxfery, kde bylo použito matné sklo, malé větrací okýnko na chodbě a vchodové dveře. Pro efektivnější vzhled jsme se rozhodli okna doplnit tenkými meziokenními mřížkami. Dále jsme k oknům objednali vnější a vnitřní parapety a vnitřní žaluzie.

Demontáž oken

V momentě, kdy jsme podepsali smlouvu s firmou Stavona, jsme se pustili do demontáže oken. Vzhledem ke zkušenostem mužské části našeho domu a možnosti vypůjčit si nutné příslušenství na vyřezání oken, bylo rozhodnuto, že tuto část zvládneme sami. Sice časově to bylo náročnější, ale vše bylo provedeno velmi pečlivě, přesně a se snahou způsobit co nejmenší nepořádek, což pak naopak ocenila ženská menšina, tedy já. Velikost vyřezaných otvorů přesahovala jen minimálně původní rozměry oken. To potom usnadnilo práci montážním technikům.

Montáž oken

Montáž oken byla domluvena na jeden zářijový den na osmou hodinu ranní. Nejdříve jsme přikryli fóliemi veškerý nábytek a také topení, které je u nás doma skoro všude právě pod okny. Pak už jsme jen s napětím a očekáváním vyhlíželi „stavoňáckou” dodávku s našimi novými okny. Přesně v osm hodin dorazili dva montéři a nejprve jsme nevěřili, že by za den něco takového mohli stihnout. Pustili se však hned do práce a k našemu údivu bylo ve tři hodiny odpoledne vše hotovo. Kromě toho si s námi stihli i popovídat a dát kávu. Zkrátka celá tato výměna probíhala ve veselém a pozitivním duchu. S montáží nebyl žádný problém a všechna okna včetně dveří rozměrově seděly a odpovídaly ve všem objednávce.

Začištění kolem oken a příslušenství

Velmi důležitou součástí výměny oken je pečlivé provedení veškerých zednických prací a poté namontování zbývajícího příslušenství, tedy parapetů a žaluzií. Zednické práce jsme zvládli bez pomocí firmy i zedníka. Ostění okna se nejprve muselo vyplnit deskami extrudovaného polystyrenu, což mimo jiné okna vyteplilo a bylo tak tedy zabráněno provlhání okolí okna. Následně se na ostění dolepily parotěsné pásky, na něž se pak natáhla fasádní mřížka (perlinka) a zarovnala se fasádním lepidlem (stěrkou). Finální začištění se zakončilo aplikací sádrové interierové omítky. Na závěr se provedlo ještě začištění vápnem a pak teprve se kolem oken vše zamalovalo do původní barvy.

Samozřejmě nechybělo ani čištění, mytí a leštění oken, což pro mě byla příjemná závěrečná tečka při pohledu na nová zářivá okna. Poté už stačilo zavolat do Stavony, že je vše připraveno pro montáž parapetů a žaluzií. I tato fáze proběhla bez větších komplikací.

Závěr

Ačkoliv byla pro nás výměna oken velmi náročnou (a doufáme, že to nejhorší tedy máme za sebou) součástí rekonstrukce, s výsledkem jsme nadmíru spokojeni a pokud bychom se snad ještě někdy do podobné akce pouštěli, volili bychom opět osvědčenou firmu, a to Stavonu. Už nyní je patrných řada výhod, především větší teplo v domě a tím pádem menší spotřeba při vytápění. Dále je pak nepřehlédnutelná vysoká pevnost, mnohem větší bezpečnost a celková odolnost a funkčnost oken. Pro mě byl důležitým kritériem také vzhled, s čímž jsem stoprocentně spokojena. Bílá okna dům prozářila a oživila, dala mu novou tvář. Z těchto a z mnoha dalších důvodů bych tedy doporučila firmu Stavona všem, kteří se chystají k podobné akci jako my. Zajisté nebudou litovat.

Autor: Zuzana Fajfrová
Foto: Zuzana Fajfrova