Výrobek roku 2015 opět v Hradci Králové

Dne 26. února 2015 se koná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové již tradiční představení nejzajímavějších stavebních výrobků a technologií, které se v poslední době objevily v České republice. Poprvé se této špičkové prezentace můžete účastnit i Vy, činní architekti a projektanti a případně se podílet na výsledcích soutěže Výrobek roku 2015.

Zajímavá je nejen historie samotné soutěže, ale také unikátní porota a způsob, jak hodnocení probíhá. Nejdůležitější je však na soutěži skutečnost, že výrobky a technologie, které jsou v ní představeny, si daleko snadněji nacházejí svoje uplatnění a dostávají se do projekčních dokumentací. Příkladem může být například šedý pěnový polystyren, tvárnice YTONG LAMBDA, lité samonivelační potěry ANHYMENT®, technologie switchTec® – moderní způsob lepení a pokládky podlahových krytin, spojovací prvky pro trubkové systémy firmy John Guest, cihla Heluz Family 50 2in1, skrytá síťka proti hmyzu SITPROM, Sunizer a mnoho dalších a dalších.

Historie soutěže

Soutěž Výrobek roku 2015 je nejstarší soutěží svého druhu a jedinou v ČR, která je zaměřená na propojení výrobců a dodavatelů stavebních technologií a materiálů s nastupující stavařskou generací, posluchači a učiteli středních odborných a vysokých škol stavebního zaměření. Za svoji dobu si vybudovala prestiž jak mezi architekty a projektanty, tak mezi učiteli vysokých a středních stavebních škol. Letos se koná už po deváté a za dobu jejího trvání bylo představeno více než 150 výrobků.

Porota a udílení cen

Ceny uděluje odborná a profesní porota. Hodnotiteli jsou také studenti vysokých a středních škol, kteří jsou pravidelně díky svým pedagogům do soutěže zapojováni.

Odborná porota, která se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření, v počtu kolem 20 porotců, uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design).

Profesní porota je složena z aktivních architektů a stavebních inženýrů. Uděluje Platinovou, Zlatou a Stříbrnou cenu.

Obě poroty posuzují přihlášené výrobky a technologie na základě veřejně publikovaných informací (v odborných časopisech a na profesních veřejných portálech), přihlašovateli poskytnutých materiálů, ústní prezentace před porotci a také na základě předvedení výrobků formou minivýstavky. Termín a místo konání prezentací a minivýstavky je letos 26. února ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Z internetového hlasování studentů partnerských škol vždy vzejde Cena škol. Další ceny mohou udělit Institut udržitelné výstavby a odborní mediální partneři.

Přihlášení výrobků do ročníku 2015

Do soutěže je přihlášen jakýkoliv výrobek, který splňuje všechny požadavky pro umístění na trh v Evropské unii a byl (bude nejpozději do 4. února) podrobně popsán v nějakém časopise, zejména odborném stavebním (tištěném nebo internetovém). Stejný výrobek může být do soutěže přihlášen nejvýše dvakrát, podruhé jen tehdy, pokud při první účasti nezískal Hlavní, Profesní ani Speciální cenu. Uzávěrka pro přihlášení je 30. 1. 2015.

Více informací naleznete na stránkách www.vyrobekroku.cz.

Chci se zúčastnit

Jste-li činný architekt či projektant a máte zájem se osobně zúčastnit prezentace výrobků a technologií v Hradci Králové, prosím obratem zašlete na e-mail: si@vega.cz nebo na faxové číslo: 495 518 804 tyto Vaše základní údaje:

Jméno, příjmení, titul:
Tel.:
E-mail:

Údaje budou sloužit k tomu, abychom Vám mohli zaslat potvrzení účasti (počet míst v sále je omezen) a další informace k soutěži Výrobek roku 2015.

Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy